منو
 کاربر Online
402 کاربر online
تاریخچه ی: اپیدت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-69Lines: 1-36
-
 
-
 
- 
  
 
 
  
-

{picture file=img/daneshnameh_up/Epidote.jpg}r />enter>

enter>


اپیدت - بلور به صورت ستونی شیاردار 20میلیمتر وآمیانت آسیکولار روی آلبیت

||__::اپیدت (Epidote)::__
::Ca2 (Fe3+,Al) Al2 OH_SiO4ـSi2O7::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((س
ییکات))::|__::((رده بندی))::__
::/بسیار خوب - مطابق با /101/ خوب - مطابق با /100::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکتگی))::__
::
نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::((شکننده))::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خای منایسی))::__
::((
بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - شعاعی - توده ای - پسودومرف::|__::اش ظاری::__
::
فراوان ; ((اطریش)) ، ((آلمان غربی)) ، ((فرانسه)) ، ((بیرمانی)) و ((فنلاند))::|__::((ژیزمان))::__
::
در ((شعله)) ذوب می شود - در ((اسید|اسیدها)) نامحلول است::|__::((خاصیت یمییی|خواص شیمیایی))::__
::
CaO=23.04% Al2O3=20.32% Fe2O3=17.75% SiO2=37.04% H2O=1.85%::|__::ترکی شییایی::__
::
سبز تیره تا زردسبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری:: |__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی ای مشابه::__
::
((اوژیت)) - ((آمفیبول)) - ((آکتینوت)) - ((وزوویانیت)) - ((تورمالین))::|__::ابه انی ناسی::__
::((
آکتینوت)) ،((آلبیت))،((وزوویانیت))،((گرونا))::|__::((از))::__
::
دگرگونی - ((هیدروترمال)) - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا کی::__
::((
منشور))ی - ((ایزومتریک)) - پهن وکوتاه - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((اتریش))::|__::
محل پیدایش::__
::((لومینسانس)) کمیاب و ضعیف برنگ قرمز تیره ، کانی های مشابه آن ((اوژیت)) ، ((آمفیبول)) ، ((آکتینوت)) ، ((وزوویانیت ))و ((تورمالین)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.بای مکمل گرفته ده استepidosisازکلمه ((یونان))ی::|__::و سیه::__||


||__::سختی::__|__::((گالی))::__ />حدالاکثر|دال|داک />6|7|3.3|3.5||
+||::__~~green:اپیدوت (Epidote)~~__::
__::Ca2 (Fe3+,Al) Al2 OH_SiO4ـSi2O7::__
__سیستم تبلور__|مونوکلییک
__رده بندی__|سیلیکات
__رخ__|/بسیار خوب - مطابق با (101)
خوب - مطابق با (100)
__جلا__|شیشه ای
__شکستگی__|صدفی - نامنظم
__شففیت__|نیمه شفاف
__نوع سختی__|شکننده
__اکل اهی__|بلوری - آگرگات دانه ای - شعاعی
- توده ای - پسودومرف
__یا__|فراوان ; اطریش ، آلمان غربی ،
فرانسه ، بیرمانی و فنلاند
__خواص شیمیایی__|در شعله ذوب می شود -
در اسیدها نامحلول است
__تکی شیمیایی__|CaO=23.04% Al2O3=20.32%
Fe2O3=17.75%
SiO2=37.04% H2O=1.85%
__رنگ کی__|سبز تیره تا زردسبز
__رنگ اثر خط __|خاکستری
__تشابه کانی شاسی__|((اوژیت)) - ((آمفیبول)) - آکتینوت -
وزوویانیت - ((تورمالین))
__پان__|آکتینوت ،((آلبیت))،وزوویانیت،((گارنت|گرونا))
__نشا ی__|دگرگونی - هیدروترمال - دگرگونی مجاورتی
__شکل لوا__|منشوری - ایزومتریک - پهن وکوتاه - ماکله
__محل پیدایش __|اتریش
__سایر مشخصات__|لومینسانس کمیاب و ضعیف برنگ
قرمز تیره ، کانی های مشابه
آن اوژیت ، آمفیبول ، آکتینوت ،
وزوویانیت و تورمالین است
__ تمیه__|از کلمه یونانیepidosisنای
کمل رف ده ا ||
  
 
 
 
 
 +{picture=Epidote.jpg}
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:58 ]   11   اسماعیل حامدی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:49 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:47 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:31 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [10:32 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [10:27 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:14 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [12:19 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [11:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [11:11 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:49 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..