منو
 صفحه های تصادفی
نفت و قیر در ایران قدیم
فلک الدین بن ارسلان ابه
سیستم رده بندی کمربند ها
تجهیزات دوربین تلویزیونی
مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
جوانی چنگیز خان و آغاز قدرت طلبی او
انبارهای ذخیره
زائران امام حسین علیه السلام، از صدیقان امت پیامبر
بادیان رومی
آموختن دستورهای دینی
 کاربر Online
366 کاربر online
تاریخچه ی: اولیوین

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-69Lines: 1-49
-
 
-
 
- 
 
 
 
 
  
-nter>
{picture file=img/daneshnameh_up/Olivine.jpg}
cente
r>
td>
tr>
<tr>
+||__::اولیوین (Olivine)::__r />::(Mg,Fe)2(SiO4)::
__سیستم تبلور__|ارتورومبیکr />__رده بندی__|سیلیکات
/>__((رخ))__|کامل - مطابق با سطح /001/ ،
ناقص - مطابق با سطح/010/
__جلا__|شیشه ای - چرب
__شکستگی__|صدفی
__شفافیت__|شفاف - نیمه کدر
__سختی__|ترد
__خاصیت مغناطیسی__|پارامغناطیس
__اشکال ظاهری__|بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
__ژیزمان__|فراوان ; آلمان غربی ، ایرلند شمالی ،
سوئد ، فرانسه ، روسیه و امریکا
__ترکیب شیمیایی__|Mg
O=23.41%
F
eO=41.71% SiO2=34.88% >خالص
1/1 Mg / Fe سری >ایزومورف فورستریت تا فایالیت<br />__رنگ کانی__|قرمز - سبز - قرمز خرماییr> - سیاه - قهوه ای تیره
__رنگ اثر خط__| سیاه<br />__تشابه کانی شناسی__|ویلمیت - تفروئیت - کریزوبریل
__پاراژنز__|((فلوگوپیت)) - ((مگنتیت)) <br>- ((آپاتیت)) - ((دیوپسید))
/>__منشا تشکیل__|ماگمایی - پگماتیتهای بازیک - r>دگرگونی مجاورتی - آبرفتها - متئوریتها
__شکل بلورها__|سوزنی<br />__محل پیدایش__|چک و اسلواکی
__وجه تسمیه__|از واژه پریدو اخذ شده است||
  
-
 
- 
- 
-اولیوین  
- 
- 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-||__::اولیوین (Olivine)::__ 
-::(Mg,Fe)2[SiO4]:: 
-::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ 
-::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ 
-::کامل - مطابق با سطح /001/ ، ناقص - مطابق با سطح/010/::|__::((رخ))::__ 
-::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ 
-::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__ 
-::((شفاف ))- نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ 
-::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ 
-::((پارامغناطیس))::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  
-::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ 
-::فراوان ; ((آلمان غربی)) ، ((ایرلند)) شمالی ، ((سوئد)) ، ((فرانسه)) ، ((روسیه)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__ 
-::.((HNO3))محلول در و مقدار ((Mg)) تحت تاثیر ((اسید))ها کم می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ 
-::((MgO))=23.41% ((FeO))=41.71% ((SiO2))=34.88% خالص 1/1 ((Mg)) / ((Fe)) سری ایزومورف فورستریت تافایالیت ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__  
-::قرمز - سبز - قرمز خرمایی - سیاه - قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__ 
-::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ 
-::((سختی)) - ((چگالی)) - ((لومیناسانس)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ 
-::((ویلمیت)) - ((تفروئیت)) - ((کریزوبریل))::|__::تشابه کانی شناسی::__ 
-::((فلوگوپیت)) - ((مگنتیت)) - ((آپاتیت)) - ((دیوپسید))::|__::((پاراژنز))::__ 
-::((ماگما))یی - ((پگماتیت)) ها ی بازیک - دگرگونی مجاورتی - ((آبرفت ))ها - ((متئوریت)) ها::|__::منشا تشکیل::__ 
-::سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__ 
-|__::((کاربرد))::__ 
-::((چک واسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  
-::.دار در صنعت کاربرد زیادی دارد ((Mn))اولیوین های::|__::سایر مشخصات::__ 
-::.از واژه ((پریدو)) اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| 
- 
-
 
 
 
- 
-
 
-||__::سختی::__|__::چگالی::__ 
-حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر 
-6.5|7|3.3|ــ|| 
- 
- 
-
 
 
 
 +!دید کلی
 +کلیه کانیهای گروه الیوین دارای تقارن اورتورمبیک است و ساختمان آنها شامل چهار وجهی های SiO4 مستقلی است که به وسیله اتمهای دو ظرفیتی از قبیل آهن و منیزیم و غیره به همدیگر مربوط می باشد. اتمهای دو ظرفیتی مزبور در داخل شبکه تبلور کئوردیناسیون اکتائدری دارد.
 +{picture=Olivine.jpg height=200 width=200}
 +!ساختمان
 +ساختمان الیوین ها شامل تترائدرهای SiO4 منفردی است که به وسیله اتمهای منیزیم و آهن به یکدیگر مربوط است. هر یک از اتمهای مزبور آرایش اکتائدری دارد و به وسیله شش اتم ((اکسیژن)) احاطه شده است. یونهای اکسیژن در لایه هایی به موازات سطح (100) خوابیده و تقریبا به صورت بسته های متراکم شش گوشی می باشد. نوک تترائدرهای SiO4 یک در میان در جهت عکس یکدیگر قرار دارد و هر کدام از یونهای Si به وسیله چهار اتم اکسیژن محاط گردیده است.
 +!ترکیب شیمیایی
 +از لحاظ ترکیب شیمیایی الیوینها از فورستریت (Mg2SiO4) تا فایالیت (Fe2SiO4) تغییر می نماید و سری پیوسته ای بین منیزیم و آهن در ساختمان آنها دیده می شود.
 +!تجزیه الیوین
 +الیوین به آسانی دستخوش تجزیه هیدروترمال قرار می گیرد و از طرفی دیگر به سهولت تحت تاثیر پدیده دگرگونی درجه پایین و عوامل جوی واقع می شود. فراوانترین مواد حاصل از تجزیه آن عبارت است از سرپانتین، ایدنگسیت بولنژیت، کلریت، آمفیبول، ((تالک))؛ کربناتها و اکسیدهای آهن. این مواد ممکن است به صورت دانه های ریز و درهمی باشد به نحوی که در بعضی موارد تشخیص آنها به کمک وسایل ((اپتیک)) مشکل و یا غیر ممکن است ولی در هر حال و به طور کلی مجموعه این مواد را بر حسب ترکیبشان به نامهای ((سرپانتین))، ایدنگسیت و بولنژیت می نامند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((کانی شناسی))
 +*((بلور شناسی))
 +*((کانی))
 +*((سنگ شناسی آذرین))
-!منبع  
-*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 بهمن 1384 [12:32 ]   7   اسماعیل حامدی      جاری 
 شنبه 01 بهمن 1384 [12:30 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [04:33 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [04:51 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [04:48 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 خرداد 1384 [08:28 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 خرداد 1384 [07:35 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted