منو
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: اولمانیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Ullmannite.jpg} +{picture=Ullmannite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اولمانیت - آگرگات
( بلوری (بلورها تا 4 میلیمتر
 اولمانیت - آگرگات
( بلوری (بلورها تا 4 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اولمانیت (Ullmannite)::__ ||__::اولمانیت (Ullmannite)::__
 ::NiSbS:: ::NiSbS::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش ))و ((ایتالیا))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش ))و ((ایتالیا))::|__::((ژیزمان))::__
-::HNO3محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Ni=27.62% Sb=57.30% S=15.08%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
:: سفید ((نقره)) ای - خاکستری - ((فولاد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری سیاه::|__::رنگ اثر خط ::__
::((Sb)) محتوای- ((اشعه ایکس)) - ((واکنش های شیمیایی)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
+::((HNO3))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Ni))=27.62% ((آنتیموان|Sb))=57.30% ((گوگرد|S))=15.08%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
:: سفید ((کانسار نقره|نقره)) ای - خاکستری - ((فولاد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((آنتیموان|Sb)) محتوای- ((اشعه ایکس)) - ((واکنش های شیمیایی)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((گالن)) - ((اسکوترودیت)) - ((گرسدورفیت)) ::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__ ::((گالن)) - ((اسکوترودیت)) - ((گرسدورفیت)) ::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__
 ::((کالکوپیریت)) - ((سیدریت)) - ((گرسدورفیت)) - ((نیکلین)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((کالکوپیریت)) - ((سیدریت)) - ((گرسدورفیت)) - ((نیکلین)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((مکعب))ی - ((پنتاگونودودکائدر)) - ((تترائدر))- ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((مکعب))ی - ((پنتاگونودودکائدر)) - ((تترائدر))- ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__
 ::قابلیت هدایت ((الکتریک))ی دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::قابلیت هدایت ((الکتریک))ی دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.اخذ شده است Ch.Ullmann از نام کانی شناس ((آلمان))ی اولمان ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.اخذ شده است Ch.Ullmann از نام کانی شناس ((آلمان))ی اولمان ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|5|6.7|3.22|| ــ|5|6.7|3.22||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [05:22 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 04 تیر 1384 [13:15 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 خرداد 1384 [05:44 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [08:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..