منو
 صفحه های تصادفی
دینامیک
کاربر:حکیم احمدی
فیلم
همراهی فرشتگان با علی علیه السلام
فرایند تبلور
درجه حرارت پایا یا صفر بیولوژیکی
کالاهای تجاری ،داخلی و خارجی
نفلین
برقگیر
رسانه دانش:حروف
 کاربر Online
838 کاربر online
تاریخچه ی: اوره

!مقدمه
واکنشهای مختلفی که در داخل ((سلول)) انجام می‌گیرد به تشکیل ترکیبات زاید در سلول منتهی می‌شود. خروج این ترکیبات از سلول باعث تغییر ترکیب و خواص محیط اطراف سلول می‌شود. به تدریج آن را برای ادامه زندگی نامساعد می‌باشد در اثر تخریب اسیدهای آمینه که طی آن گروه یا گروههای آمین 2 نوع ((اسید آمینه)) طبیعی بدن موجودات طی ((اکسایش)) برداشته می‌شوند و در صورتی که جهت سنتز ((ترکیبات نیتروژن‌دار)) جدید یا در سایر کنش و واکنشهای متابولیسمی یاخته به مصرف نرسند مجتمع شده و به شکل قابل ترشح در می‌آیند. در جانوران مختلف ، نیتروژن گروه آمینو به یکی از سه شکل اصلی زیر ترشح می‌شود. اکثرموجودات آبزی نیتروژن را به صورت ((آمونیاک)) (NH3) آزاد می‌سازنند.

آمونیاک ترکیبی بسیار سمی است ولی به علت محلول بودن در آب سمیت آن برای موجود زنده کاهش می‌یابد. ((پرندگان)) و برخی از ((خزندگان)) نیتروژن را به صورت ((اسید اوریک)) ترشح می‌کنند. اسید اوریک سمی نیست ولی در آب نامحلول است و به همین دلیل به صورت جاودانه موجود دفع می‌شود سایر موجودات ، نیتروژن را به صورت ''اوره'' به خارج ترشح می‌کنند اوره نسبت به NH3 سمیت کمتری دارد و در آب نیز حل می‌شود. ((خون)) ((ترکیبات نیتروژن‌دار|مواد نیتروژن‌دار)) مثل __اوره__ و __اسید اوریک__ را می‌گیرد و در حین گردش در بدن همواره از کلیه‌ها می‌گذرد. در کلیه‌ها مواد نیتروژن‌دار زاید آب اضافی و مواد دفعی دیگر از خون گرفته شده و به خارج دفع می‌گردد. غلظت اوره در پلاسمای خون 0.03 و مقدار آن را در ((ادرار)) 2 در صد است.

{picture=sub> ترکیب شده و ترکیبی به نام کربومویل فسفات می‌دهد.
::__CO2+ NH4+ +2ATP+H2O→2ADP+Pi__::
!مراحل چرخه اوره
!!مرحله اول
آغاز چرخه با اورنیتین است که در مجاورت کربومویل فسفات به سیترولین مبدل می‌شود. آنزیم اورنتین ترانس کربومویلاز واکنش را کاتالیز می‌کند. این مرحله در ((ماتریس میتوکندری)) انجام می‌گیرد مراحل بعدی در سیتوسل صورت می‌گیرد.
::__Pi++سیترولین<-------اورانیتینترانس کربوموپلاز------کربومویل فسفات+اورنیتین__::
!!مرحله دوم
مرحله‌ای است که در طی آن سیترولین با مصرف انرژی با آسپارتات ترکیب شده و آرژینینو سوکسینات می‌دهد. آنزیم ((آرژینییو سوکسینات)) واکنش را کاتالیز می‌کند.
::__ADP+H=+آرژینییو سوکسینات<-----آرژینییو سوکسیناتسنتتاز---ATP+آسپارتات+سیترولین__::
!!مرحله سوم
مرحله تبدیل آرژینینوسو کسینات به آرژینین تحت اثر آنزیم لیاز است طی‌این واکنش فومارات - که یکی از واسط‌های چرخه کربس است - نیز حاصل می‌شود.
::__فومارات+آرژینین<-------لیاز-------آرژنینو سوکسینات__::
!!مرحله چهارم
در ‌این مرحله تحت اثر آنزیم آرژیناز ، اوره فرآورده آغازگر چرخه اوره یعنی اورنیتین ساخته می‌شود.
::__اوره+اورنیتین<----آرژیناز--------H2O+ آرژنیتین__::
-=::جمعبندی واکنشهای چرخه اوره::=-
::__2NH3++CO2+3ATP+H2O→NH2+2ADP+2Pi+AMP+PPi++H__::
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرژینین))
*((آمونیاک))
*((اسید آمینه))
*((اسید اوریک))
*((اکسایش))
*((اورنیتین))
*((سیترولین))
*((سلول))
*((ترکیبات نیتروژن‌دار))
*((نیتروژن))
*((یون آمونیوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [09:20 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [06:43 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:16 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:37 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..