منو
 صفحه های تصادفی
تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز
نوبلیم
اصول مولتی پلکس
تقارن و بازتاب
کتابهای نظریه اعداد
واکنشهای مولکولهای کایرال ،ارتباط کنفیگوراسیونها
نبض فشاری شریانات
شهید دستغیب
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 33 سوره آل عمران و آیه 3 سوره بلد
پارالاکس
 کاربر Online
596 کاربر online
تاریخچه ی: اوربیتال مولکولی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-40Lines: 1-94
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان شیمی معدنی))
 +*((واژگان شیمی آلی))
 +*((واژگان شیمی فیزیک))
 +*((واژگان شیمی تجزیه))
 +*((واژگان شیمی صنعتی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((شیمی معدنی))
 +*((الکترونگاتیویته))
 +*((اوربیتال اتمی))
 +*((اوربیتال مولکولی))
 +*((اوربیتال هیبریدی))
 +*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
 +*((عنصر شیمیایی))
 +*((فلز))
 +*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای شیمی معدنی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معدنی]
 +**[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/electroneg.html|در مورد الکترونگاتیویته]
 +**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی]
 +**[http://www.orbitals.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی]
 +**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی]
 +**[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی]
 +**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش تعیین عدد اکسایش در هرترکیب]
 +**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/lattice.html|انرژی شبکه]
 +**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی]
 +**[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی]
 +**[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
-||هنگام ایجاد یک ((پیوند شیمیایی|پیوند)) بین دو اتم ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) آنها با یکدیگر همپوشانی کرده و اوربیتال‌های مولکولی را پدید می‌آورند. در این اوربیتال‌ها ، ((الکترون|الکترون‌ها)) در یک محیط مولکولی تحت تاثیر دو ((هسته اتم|هسته)) قرار دارند و بر حسب ((قاعده آفبا)) در این اوربیتال‌ها چیده می‌شوند.|| +||هنگام ایجاد یک ((پیوند شیمیایی و انواع آن|پیوند)) بین دو اتم ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) آنها با یکدیگر همپوشانی کرده و اوربیتال‌های مولکولی را پدید می‌آورند. در این اوربیتال‌ها ، ((الکترون|الکترون‌ها)) در یک محیط مولکولی تحت تاثیر دو ((هسته)) قرار دارند و بر حسب قاعده آفبا در این اوربیتال‌ها چیده می‌شوند.||

{picture=cuII_ahomo-small.jpg}
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-اوربیتال‌های مولکولی را با توجه به این که از همپوشانی کدام اوربیتال اتمی پدید آمده باشند. باحروف یونانی σ (سیگما) و π (پی) نمایش می‌دهند. موقع تشکیل یک پیوند دو اوربیتال مولکولی حاصل می‌شود که با توجه به ((تراز انرژی|سطح انرژی)) نسبت به اوربیتال‌های اتمی به اوربیتال‌های مولکولی پیوندی و ضد پیوندی شهرت دارند. به همان اندازه که اوربیتال مولکولی پیوندی ، مولکول را پایدار می‌کند، اوربیتال مولکولی ضد پیوندی باعث ناپایداری پیوندی می‌شود.

با توجه به نارساییهای نظریه پیوند ظرفیت ، __هوندا__ در سال 1928 و __مولیکن__ در سال 1931 نظریه دیگری بر اساس مدل موج اتم در مورد چگونگی تشکیل ((پیوند کووالانسی)) ارائه دادند که نظریه ''__اوربیتال مولکولی__'' نام گرفته است و به کمک آن بسیاری از خواص مغناطیسی ، ((ترازهای انرژی)) ، خواص طیفی و ... را به روشنی می‌توان توجیه کرد. در این نظریه برعکس نظریه پیوند (که فقط دخالت لایه ظرفیت اتمها را در تشکیل پیوند در نظر می‌گیرد) بر اساس این نظریه ، تمام ((اوربیتال اتمی|اوربیتالهای اتم)) می‌تواند در تشکیل اوربیتالهای مولکولی شرکت داشته باشد و این اوربیتالها بین چندین اتم و حتی در سراسر مولکول گسترده یا غیر مستقرند.

برای مولکول نیز مانند اتم ، ترازهای انرژی در نظر گرفته می‌شود که الکترونهای مولکول آنها را مطابق ((اصل آفبا)) ، ((اصل طرد پائولی)) و ((قاعده هوند)) (همانند ترازهای انرژی در اتمها) اشغال می‌کنند. علاوه بر اوربیتالهای پیوندی و غیر پیوندی ، اوربیتالهای ضد پیوندی نیز در تشکیل پیوند و توجیه پایداری و یا ناپایداری مولکول در نظر گرفته می‌شود و به تعداد اوربیتالهای اتمی شرکت کننده ، اوربیتالهای مولکول تشکیل می‌شود.
+اوربیتال‌های مولکولی را با توجه به این که از همپوشانی کدام اوربیتال اتمی پدید آمده باشند، باحروف یونانی σ (سیگما) و π (پی) نمایش می‌دهند. موقع تشکیل یک پیوند دو اوربیتال مولکولی حاصل می‌شود که با توجه به ((تراز انرژی|سطح انرژی)) نسبت به اوربیتال‌های اتمی به اوربیتال‌های مولکولی پیوندی و ضد پیوندی شهرت دارند. به همان اندازه که اوربیتال مولکولی پیوندی ، مولکول را پایدار می‌کند، اوربیتال مولکولی ضد پیوندی باعث ناپایداری پیوندی می‌شود.

با توجه به نارساییهای نظریه پیوند ظرفیت ، __هوندا__ در سال 1928 و __مولیکن__ در سال 1931 نظریه دیگری بر اساس مدل موج اتم در مورد چگونگی تشکیل ((پیوند کووالانسی)) ارائه دادند که نظریه ''__اوربیتال مولکولی__'' نام گرفته است و به کمک آن بسیاری از خواص مغناطیسی ، ((ترازهای انرژی)) ، خواص طیفی و ... را به روشنی می‌توان توجیه کرد. در این نظریه برعکس نظریه پیوند (که فقط دخالت لایه ظرفیت اتمها را در تشکیل پیوند در نظر می‌گیرد) بر اساس این نظریه ، تمام ((اوربیتال اتمی|اوربیتالهای اتم)) می‌تواند در تشکیل اوربیتالهای مولکولی شرکت داشته باشد و این اوربیتالها بین چندین اتم و حتی در سراسر مولکول گسترده یا غیر مستقرند.

برای مولکول نیز مانند اتم ، ترازهای انرژی در نظر گرفته می‌شود که الکترونهای مولکول آنها را مطابق ((اصل آفبا)) ، ((اصل طرد پائولی)) و ((قاعده هوند)) (همانند ترازهای انرژی در اتمها) اشغال می‌کنند. علاوه بر اوربیتالهای پیوندی و غیر پیوندی ، اوربیتالهای ضد پیوندی نیز در تشکیل پیوند و توجیه پایداری و یا ناپایداری مولکول در نظر گرفته می‌شود و به تعداد اوربیتالهای اتمی شرکت کننده ، اوربیتالهای مولکول تشکیل می‌شود.
 !شرایط همپوشانی اوربیتالها !شرایط همپوشانی اوربیتالها
 برای اینکه اوربیتالهای اتمی بتوانند در حد تشکیل پیوند یکدیگر همپوشانی کنند باید دو شرط زیر درباره آنها برقرار باشد: برای اینکه اوربیتالهای اتمی بتوانند در حد تشکیل پیوند یکدیگر همپوشانی کنند باید دو شرط زیر درباره آنها برقرار باشد:
 !!شرط انرژی !!شرط انرژی
 فقط اوربیتالهایی می‌توانند با یکدیگر همپوشانی کنند که دریک سطح انرژی قرار داشته و یا سطوح انرژی آنها به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشد. مثلا اوربیتال 3p یک اتم کلر میتواند فقط با اوربیتال 3p اتم دیگر کلر همپوشانی کند. اوربیتال S اتم H نمی‌تواند با اوربیتال 1S یا 2S و … اتم کلر همپوشانی کند، زیرا در سطح انرژی بالاتری نسبت به آنها قرار دارد. فقط اوربیتالهایی می‌توانند با یکدیگر همپوشانی کنند که دریک سطح انرژی قرار داشته و یا سطوح انرژی آنها به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشد. مثلا اوربیتال 3p یک اتم کلر میتواند فقط با اوربیتال 3p اتم دیگر کلر همپوشانی کند. اوربیتال S اتم H نمی‌تواند با اوربیتال 1S یا 2S و … اتم کلر همپوشانی کند، زیرا در سطح انرژی بالاتری نسبت به آنها قرار دارد.
 !!شرط تقارن !!شرط تقارن
 فقط اوربیتالهایی می‌توانند با یکدیگر همپوشانی کنند که نسبت به محور اصلی مولکول تقارن یکسانی داشته باشند. از اینرو ، مثلا اوربیتال S که تقارن کروی دارد، در تشکیل مولکولهای خطی می‌تواند با اوربیتال 2P که نسبت به محور اصلی مولکولی (محور Z) تقارن کامل دارد همپوشانی داشته باشد.  فقط اوربیتالهایی می‌توانند با یکدیگر همپوشانی کنند که نسبت به محور اصلی مولکول تقارن یکسانی داشته باشند. از اینرو ، مثلا اوربیتال S که تقارن کروی دارد، در تشکیل مولکولهای خطی می‌تواند با اوربیتال 2P که نسبت به محور اصلی مولکولی (محور Z) تقارن کامل دارد همپوشانی داشته باشد.
 +
 +{picture=butadienemo.jpg}
 +
 !انواع اوربیتالهای مولکولی !انواع اوربیتالهای مولکولی
 !!اوربیتال مولکولی پیوندی !!اوربیتال مولکولی پیوندی
 اوربیتال مولکولی که در آن چگالی در ناحیه بین هسته‌ها زیاد است. انرژی دو ((الکترون)) که در اوربیتال مولکولی پیوندی قرار می‌گیرند کمتر از هنگامی است که در ((اوربیتال اتمی|اوربیتالهای اتمی)) بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند. اوربیتال مولکولی که در آن چگالی در ناحیه بین هسته‌ها زیاد است. انرژی دو ((الکترون)) که در اوربیتال مولکولی پیوندی قرار می‌گیرند کمتر از هنگامی است که در ((اوربیتال اتمی|اوربیتالهای اتمی)) بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.
 !!اوربیتال مولکولی ضد پیوندی !!اوربیتال مولکولی ضد پیوندی
 اوربیتال مولکولی که در آن ((چگالی الکترونی)) در ناحیه بین هسته‌ها کم است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیرند بیشتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.  اوربیتال مولکولی که در آن ((چگالی الکترونی)) در ناحیه بین هسته‌ها کم است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیرند بیشتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.
 !!اوربیتال مولکولی غیر پیوندی !!اوربیتال مولکولی غیر پیوندی
 هر گاه دو اتم نتوانند به طریقی بهم نزدیک شوند که امکان همپوشانی اوربیتالهای آنها بوجود آید، همپوشانی اوربیتالها صورت نمی‌گیرد و در نتیجه ، اوربیتالهای اتمی به صورت غیر پیوندی در مولکول باقی خواهند ماند. اوربیتالهای مولکولی را نیز با حروف یونانی δ (سیگما) ، π (پی) و ... نشانه گذاری می‌کنند.

 هر گاه دو اتم نتوانند به طریقی بهم نزدیک شوند که امکان همپوشانی اوربیتالهای آنها بوجود آید، همپوشانی اوربیتالها صورت نمی‌گیرد و در نتیجه ، اوربیتالهای اتمی به صورت غیر پیوندی در مولکول باقی خواهند ماند. اوربیتالهای مولکولی را نیز با حروف یونانی δ (سیگما) ، π (پی) و ... نشانه گذاری می‌کنند.

 __اوربیتالهای مولکولی سیگما:__ اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی را از طریق نزدیک شدن اتمها در امتداد یکی از محورها مثلا x به صورت خطی در نظر بگیریم، دو اوربیتال اتمی (مثلا 1S) به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در نتیجه همپوشانی ، دو اوربیتال مولکولی پیوندی سیگما و ضد پیوندی سیگما را به وجود می‌آورند. تمام اوربیتالهای سیگما ، نسبت به محور بین دو هسته کاملا متقارنند و چرخش مولکول به دور این محور ، تغییر قابل مشاهده‌ای در شکل اوربیتال بوجود نمی‌آورد.

نمودار تراز انرژی تشکیل اوربیتالهای مولکولی 1S δ و *1S δ از اوربیتالهای اتمی 1S دو اتم به شکل زیر می‌باشد:

 __اوربیتالهای مولکولی سیگما:__ اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی را از طریق نزدیک شدن اتمها در امتداد یکی از محورها مثلا x به صورت خطی در نظر بگیریم، دو اوربیتال اتمی (مثلا 1S) به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در نتیجه همپوشانی ، دو اوربیتال مولکولی پیوندی سیگما و ضد پیوندی سیگما را به وجود می‌آورند. تمام اوربیتالهای سیگما ، نسبت به محور بین دو هسته کاملا متقارنند و چرخش مولکول به دور این محور ، تغییر قابل مشاهده‌ای در شکل اوربیتال بوجود نمی‌آورد.

نمودار تراز انرژی تشکیل اوربیتالهای مولکولی 1S δ و *1S δ از اوربیتالهای اتمی 1S دو اتم به شکل زیر می‌باشد:

-اوربیتال مولکولی پیوندی نشان دهنده کاهش انرژی سیستم و اوربیتال مولکولی ضد پیوندی نشان دهنده افزایش انرژی سیستم است. هر اوربیتال مولکولی می‌تواند دو الکترون با ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف را در خود جای دهد. در ((مولکول هیدروژن)) ، دو الکترون (با اسپینهای جفت شده) اوربیتال 1S δ را که اوربیتالی در دسترس با حداقل انرژی است اشغال می‌کنند. اوربیتالهای *1S δ را که اوربیتالی در دسترس با حداقل انرژی است اشغال می‌کنند. اوربیتال δ*1S اشغال نشده است. تعداد پیوند (مرتبه پیوند) ، در هر مولکول عبارت است از نصف تفاضل الکترونهای ضد پیوندی از الکترونهای پیوندی.

+اوربیتال مولکولی پیوندی نشان دهنده کاهش انرژی سیستم و اوربیتال مولکولی ضد پیوندی نشان دهنده افزایش انرژی سیستم است. هر اوربیتال مولکولی می‌تواند دو الکترون با ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف را در خود جای دهد. در ((مولکول هیدروژن)) ، دو الکترون (با اسپینهای جفت شده) اوربیتال 1S δ را که اوربیتالی در دسترس با حداقل انرژی است اشغال می‌کنند. اوربیتال δ*1S اشغال نشده است. تعداد پیوند (مرتبه پیوند) ، در هر مولکول عبارت است از نصف تفاضل الکترونهای ضد پیوندی از الکترونهای پیوندی.

 ::~~green:(تعداد الکترونهای ضد پیوندی - تعداد الکترونهای پیوندی) 2/1 = مرتبه پیوند~~::

 ::~~green:(تعداد الکترونهای ضد پیوندی - تعداد الکترونهای پیوندی) 2/1 = مرتبه پیوند~~::

 برای {TEX()} {H_2} {TEX} داریم:

::~~green:1=2/(0-2) = مرتبه پیوند~~::

 برای {TEX()} {H_2} {TEX} داریم:

::~~green:1=2/(0-2) = مرتبه پیوند~~::

-در مورد ترکیب دو اتم هلیوم ، باید مجموع چهار الکترون در دو اوربیتال مولکولی جای داده شوند. با جای دادن دو الکترون در اوربیتال δ 1S دو الکترون دیگر ناگزیر δ* 1s را اشغال می‌کنند. از این رو مرتبه پیوند مولکول فرضی {TEX()} {He_2} {TEX} عبارتست از: ::~~green:0=(2-2)1/2=مرتبه پیوند~~:: +در مورد ترکیب دو اتم هلیوم ، باید مجموع چهار الکترون در دو اوربیتال مولکولی جای داده شوند. با جای دادن دو الکترون در اوربیتال δ 1S دو الکترون دیگر ناگزیر δ* 1s را اشغال می‌کنند. از این رو مرتبه پیوند مولکول فرضی {TEX()} {He_2} {TEX} عبارتست از:

::~~green:0=(2-2)2/1=مرتبه پیوند~~::
 لذا هلیوم به صورت مولکولی {TEX()} {He_2} {TEX} نمی‌تواند وجود داشته باشد. اثر جدا کننده الکترونهای ضد پیوندی ، اثر اتصال دهنده الکترونهای پیوندی را خنثی میکند. شواهدی در دست است که نشان میدهد یونهای مولکولی {TEX()} {H^+_2} {TEX} و{TEX()} {He^+_2} {TEX} میتوانند در شرایط ویژهای وجود داشته باشند. ترکیب دو اوربیتال 2S ، اوربیتالهای مولکولی 2S δ و *2S δ را بوجود می‌آورند که با اوربیتالهای δ و *δ ناشی از ترکیب دو اوربیتال 1S مشابهند.

اما اوربیتالهای مولکولی حاصل از ترکیب اوربیتالهای اتمی 2P کمی پیچیده‌ترند. سه اوربیتال 2P هر اتم ، در محورهای مختصات دکارتی z ، y ، x قرار دارند. اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی از طریق نزدیک شدن سر به سر دو اوربیتال اتمی ({TEX()} {P_y} {TEX} و {TEX()} {P_x} {TEX} یا {TEX()} {P_z} {TEX}) صورت گیرد، در نتیجه همپوشانی ، دو اوربیتال مولکولی 2P δ و *2P δ را بوجود می‌آورند.
 لذا هلیوم به صورت مولکولی {TEX()} {He_2} {TEX} نمی‌تواند وجود داشته باشد. اثر جدا کننده الکترونهای ضد پیوندی ، اثر اتصال دهنده الکترونهای پیوندی را خنثی میکند. شواهدی در دست است که نشان میدهد یونهای مولکولی {TEX()} {H^+_2} {TEX} و{TEX()} {He^+_2} {TEX} میتوانند در شرایط ویژهای وجود داشته باشند. ترکیب دو اوربیتال 2S ، اوربیتالهای مولکولی 2S δ و *2S δ را بوجود می‌آورند که با اوربیتالهای δ و *δ ناشی از ترکیب دو اوربیتال 1S مشابهند.

اما اوربیتالهای مولکولی حاصل از ترکیب اوربیتالهای اتمی 2P کمی پیچیده‌ترند. سه اوربیتال 2P هر اتم ، در محورهای مختصات دکارتی z ، y ، x قرار دارند. اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی از طریق نزدیک شدن سر به سر دو اوربیتال اتمی ({TEX()} {P_y} {TEX} و {TEX()} {P_x} {TEX} یا {TEX()} {P_z} {TEX}) صورت گیرد، در نتیجه همپوشانی ، دو اوربیتال مولکولی 2P δ و *2P δ را بوجود می‌آورند.
 !!اوربیتالهای مولکولی پی (π) !!اوربیتالهای مولکولی پی (π)
-اگر در تشکیل یک مولکول دو اتمی ، دو اوربیتال اتمی (مثلا {TEX()} {P_z} {TEX}) از پهلو بهم نزدیک شوند. دو اوربیتال مولکولی ، یکی اوربیتال مولکولی پیوندی پی (π) و دیگری اوربیتال مولکولی ضد پیوندی پی ستاره (*π) را بوجود می‌آورند. اوربیتالهای π نسبت به محور بین دو هسته تقارن استوانه‌ای ندارند. نزدیک شدن دو اوربیتال P از پهلو ، به تشکیل اوربیتال π می‌انجامد، که متشکل از دو ناحیه تراکم بار الکترونی است. این تراکم بار الکترونی در ناحیه بالا و پایین محور بین دو هسته قرار دارند. در هر حال اثر نهایی اوربیتال π ، بهم نگهداشتن مولکول است. اوربیتال *π ، در ناحیه بین دو ((هسته)) ، چگالی الکترونی کمی دارد. اثر نهایی مولکول *π جدا کردن دو اتم از یکدیگر است. +اگر در تشکیل یک مولکول دو اتمی ، دو اوربیتال اتمی (مثلا {TEX()} {P_z} {TEX}) از پهلو بهم نزدیک شوند، دو اوربیتال مولکولی ، یکی اوربیتال مولکولی پیوندی پی (π) و دیگری اوربیتال مولکولی ضد پیوندی پی ستاره (*π) را بوجود می‌آورند. اوربیتالهای π نسبت به محور بین دو هسته ، تقارن استوانه‌ای ندارند. نزدیک شدن دو اوربیتال P از پهلو ، به تشکیل اوربیتال π می‌انجامد که متشکل از دو ناحیه تراکم بار الکترونی است. این تراکم بار الکترونی در ناحیه بالا و پایین محور بین دو هسته قرار دارند.

در هر حال اثر نهایی اوربیتال π ، بهم نگهداشتن مولکول است. اوربیتال *π ، در ناحیه بین دو ((هسته)) ، چگالی الکترونی کمی دارد. اثر نهایی مولکول *π جدا کردن دو اتم از یکدیگر است.
 !((تراز انرژی|سطح انرژی)) اوربیتال‌های مولکولی  !((تراز انرژی|سطح انرژی)) اوربیتال‌های مولکولی
-((انرژی)) یک اوربیتال مولکولی به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به میزان و نوع ((همپوشانی)) اوربیتال‌های اتمی که در تشکیل آن صورت می‌گیرد، بستگی دارد. به این ترتیب ، انرژی هر دو اوربیتال مولکولی σ 2s و σ* 2s پایین تر از انرژی هر اوربیتال مولکولی است که اوربیتال‌های اتمی 2p حاصل می‌شود. انرژی اوربیتال‌های σ 2p و σ* 2p پایین تر از انرژی هر یک از دو اوربیتال π 2p می‌باشد. زیرا میزان همپوشانی اوربیتال‌های 2Px بیشتر از میزان همپوشانی 2Py یا 2Pz می‌باشد.

در مولکول‌هایی که اوربیتال‌های مولکولی σ از همپوشانی بین یک اوربیتال Px و s حاصل می‌شود (تاثیر متقابل s-p) ، این همپوشانی اضافی پیوند σ s به ازای تضعیف پیوند σ p ، تقویت می‌شود و همچنین تاثیر متقابل s-p باعث کاهش انرژی اوربیتال σ*s و افزایش انرژی σ* p می‌شود. بنابراین سطح انرژی σ 2p برای مولکول‌های جور هسته متشکل از عناصر گروه دوم (به جز {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) پایین تر از سطح انرژی π 2p می‌باشد. البته تاثیر متقابل s-p به میزان نزدیک تر انرژی اوربیتال‌های p , s بستگی دارد. اگر تفاوت انرژی این دو اوربیتال خیلی زیاد باشد (مثل {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) این تاثیر اضافی مساله بوجود نمی‌آورد.
+((انرژی)) یک اوربیتال مولکولی به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به میزان و نوع ((همپوشانی)) اوربیتال‌های اتمی که در تشکیل آن صورت می‌گیرد، بستگی دارد. به این ترتیب ، انرژی هر دو اوربیتال مولکولی σ 2s و σ* 2s پایین تر از انرژی هر اوربیتال مولکولی است که اوربیتال‌های اتمی 2p حاصل می‌شود. انرژی اوربیتال‌های σ 2p و σ* 2p پایین تر از انرژی هر یک از دو اوربیتال π 2p می‌باشد. زیرا میزان همپوشانی اوربیتال‌های 2Px بیشتر از میزان همپوشانی 2Py یا 2Pz می‌باشد.

در مولکول‌هایی که اوربیتال‌های مولکولی σ از همپوشانی بین یک اوربیتال Px و s حاصل می‌شود (تاثیر متقابل s-p) ، این همپوشانی اضافی پیوند σ s به ازای تضعیف پیوند σ p ، تقویت می‌شود و همچنین تاثیر متقابل s-p باعث کاهش انرژی اوربیتال σ*s و افزایش انرژی σ* p می‌شود. بنابراین سطح انرژی σ 2p برای مولکول‌های جور هسته متشکل از عناصر گروه دوم (به جز {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) پایین تر از سطح انرژی π 2p می‌باشد. البته تاثیر متقابل s-p به میزان نزدیکتر انرژی اوربیتال‌های p , s بستگی دارد. اگر تفاوت انرژی این دو اوربیتال خیلی زیاد باشد (مثل {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) این تاثیر اضافی مساله بوجود نمی‌آورد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرایش الکترونی عناصر))
 +*((اتم))
 +*((اتم اولیه))
 *((اسپین الکترون)) *((اسپین الکترون))
 *((اصل آفبا)) *((اصل آفبا))
 *((اصل طرد پائولی)) *((اصل طرد پائولی))
 *((اوربیتال اتمی)) *((اوربیتال اتمی))
 *((اوربیتال هیبریدی)) *((اوربیتال هیبریدی))
 *((پیوند پی)) *((پیوند پی))
 *((پیوند سیگما)) *((پیوند سیگما))
 *((پیوند کووالانسی)) *((پیوند کووالانسی))
 *((تراز انرژی)) *((تراز انرژی))
 *((قاعده هوند)) *((قاعده هوند))
 +*((مولکول))
 *((هسته اتم)) *((هسته اتم))
 *((همپوشانی اوربیتالها)) *((همپوشانی اوربیتالها))
 +*((هیبریداسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [15:04 ]   7   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [15:00 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [17:02 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [15:37 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [15:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [10:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..