منو
 کاربر Online
329 کاربر online
تاریخچه ی: انیدریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Anhydrite.jpg} +{picture=Anhydrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 انیدریت - اگرگات بلوری درون
( برش و دولومیت (عرض تصویر 50 میلیمتر
 انیدریت - اگرگات بلوری درون
( برش و دولومیت (عرض تصویر 50 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::انیدریت (Anhydrite)::__ ||__::انیدریت (Anhydrite)::__
 ::CaSO4:: ::CaSO4::
-::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفات::|__::رده بندی::__
::عالی- مطابق با سطح /010/ خوب - مطابق با سطح /::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
+::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفات))::|__::رده بندی::__
::/عالی- مطابق با سطح /010/ خوب - مطابق با سطح ::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
|__::((شکستگی))::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
-::شکننده::|__::نوع سختی::__ +::((شکننده))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- اگرگات دانه ای - الیافی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::،فراوان ; ((آلمان ))غربی و شرقی، ((فرانسه)) ، ((اطریش)) ، ((امریکا)) ((شیلی)) URSS::|__::ژیزمان::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) دانه ای - ((الیاف))ی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::،فراوان ; ((آلمان ))غربی و شرقی، ((فرانسه)) ، ((اطریش)) ، ((امریکا)) ((شیلی)) ((URSS))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::CaO=41.2% SO3=58.8% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((CaO))=41.2% ((SO3))=58.8% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید - آبی - خاکستری - قرمز یا بنفش ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - آبی - خاکستری - قرمز یا بنفش ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::ژیپس - کریولیت - کلسیت - باریتین::|__::تشابه کانی شناسی::__
::هالیت - ژیپس - پلیهالیت ::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال - رسوبی - آتشفشانی - ماگمایی::|__::منشا تشکیل::__
::ورقه ای(لایه ای) - ((منشور))ی - هگزائدر - ماکله - دارای سطوح شیارداردر اشکال منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+::((ژیپس ))- ((کریولیت)) - ((کلسیت)) - ((باریتین))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((هالیت)) - ((ژیپس ))- ((پلیهالیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((رسوب))ی - ((آتشفشان))ی - ((ماگما))یی::|__::منشا تشکیل::__
::ورقه ای(لایه ای) - ((منشور))ی - ((هگزائدر)) - ((ماکله)) - دارای سطوح ((شیار))داردر اشکال منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.به معنای بدون آب گرفته شده است anhudros از کلمه ((یونان))ی::|__::وجه تسمیه::__|| +::.به معنای بدون آب گرفته شده است anhudros از کلمه ((یونان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|2.9|3|| -|3.5|2.9|3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [08:40 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [09:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [09:35 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:47 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..