منو
 کاربر Online
336 کاربر online
Lines: 1-73Lines: 1-75
 V{maketoc} V{maketoc}
 !انگلستان در قرن هفدهم میلادی !انگلستان در قرن هفدهم میلادی
   
 قرن هفدهم دوره دشواری، برای انگلستان بود. در سال 1642م جنگ داخلی میان ((شوالیه)) ها و ((کله گردها)) در گرفت. ((شاه چارلز یکم)) در سال 1649 م اعدام شد و انگلستان مبدل به یک ((کشور مشترک المنافع)) گردید. قرن هفدهم دوره دشواری، برای انگلستان بود. در سال 1642م جنگ داخلی میان ((شوالیه)) ها و ((کله گردها)) در گرفت. ((شاه چارلز یکم)) در سال 1649 م اعدام شد و انگلستان مبدل به یک ((کشور مشترک المنافع)) گردید.
 استقرار مجدد سلطنت در سال 1660 م نیز به نا آرامی های انگلستان خاتمه نداد. ((لندن)) دچار طاعون و حریقی شد که بخش اعظم شهر را نابود ساخت. استقرار مجدد سلطنت در سال 1660 م نیز به نا آرامی های انگلستان خاتمه نداد. ((لندن)) دچار طاعون و حریقی شد که بخش اعظم شهر را نابود ساخت.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/4a//Engelestan.jpg} +{picture=engelestan.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آتش سوزی بزرگ سال 1666 م

 آتش سوزی بزرگ سال 1666 م

 بسیاری از مردم با عبور از رودخانه «تمز»
بوسیله قایق، از حریق گریختند.
 بسیاری از مردم با عبور از رودخانه «تمز»
بوسیله قایق، از حریق گریختند.
  
  
  
  
 
 
 
 
 پس از آنکه چارلز اول (49 ـ 1600م) در سال 1625 م پادشاه گردید، روابطش با ((پارلمان)) روزبروز بدتر شد. زیرا هر یک از دو طرف اینگونه استدلال می کرد که حق فرمانروایی بر کل انگلستان را دارد. در سال 1642 م جنگ داخلی در گرفت که در نهایت منجر به شکست و اعدام پادشاه گردید. انگلستان به کشوری مشترک المنافع تبدیل شد، حکومت جدید درگیر مشکلات فراوانی شد. طرفداران پارلمان (کله گردها) در جنگ داخلی پیروز شده بودند و می بایست راههای جدیدی را برای حکومت و کشورداری بیابند. گروههای مختلف مردم خواسته های متفاوتی از حکومت داشتند پس از آنکه چارلز اول (49 ـ 1600م) در سال 1625 م پادشاه گردید، روابطش با ((پارلمان)) روزبروز بدتر شد. زیرا هر یک از دو طرف اینگونه استدلال می کرد که حق فرمانروایی بر کل انگلستان را دارد. در سال 1642 م جنگ داخلی در گرفت که در نهایت منجر به شکست و اعدام پادشاه گردید. انگلستان به کشوری مشترک المنافع تبدیل شد، حکومت جدید درگیر مشکلات فراوانی شد. طرفداران پارلمان (کله گردها) در جنگ داخلی پیروز شده بودند و می بایست راههای جدیدی را برای حکومت و کشورداری بیابند. گروههای مختلف مردم خواسته های متفاوتی از حکومت داشتند
 ! اصلاحات  ! اصلاحات
 بعضی از گروها مانند «مساوات طلبان» در پی آن بودند تا هر شخص حق رای داشته باشد و ثروت ملی به طور مساوی تقسیم شود، اما این جنبش سرکوب شد. در این میان ((پیوریتن ها))، فرقه مذهبی که بر ضد تجملات و تشریفات کلیسای انگلستان بودند، از بقیه موفقتر عمل کردند. بسیاری از طرفداران پارلمان پیوریتن بودند، در نتیجه تاثیر فراوانی بر روش حکومتی انگلستان به جای گذاشتند. بعضی از گروها مانند «مساوات طلبان» در پی آن بودند تا هر شخص حق رای داشته باشد و ثروت ملی به طور مساوی تقسیم شود، اما این جنبش سرکوب شد. در این میان ((پیوریتن ها))، فرقه مذهبی که بر ضد تجملات و تشریفات کلیسای انگلستان بودند، از بقیه موفقتر عمل کردند. بسیاری از طرفداران پارلمان پیوریتن بودند، در نتیجه تاثیر فراوانی بر روش حکومتی انگلستان به جای گذاشتند.
 ! محدودیت  ! محدودیت
-پیوریتن ها معتقد به سخت گیری در آموزش کتاب مقدس بوده و با آنچه آنان رفتار «کار آمیز» به حساب می آوردند، مخالف بودند. آنان قوانینی را از تصویب گذراندند که بسیاری از تفریحات سنتی مردم انگلستان را ممنوع می ساخت. سالنهای ((تئاتر)) تعطیل شد، ناسزاگویی، باده گساری و خروس بازی، گناهانی بزرگ به شمار می آمدند. در روزهای یکشنبه تنها اجازه انجام عبادات مذهبی در ((کلیسا)) و خواندن کتاب مقدس به مردم داده می شد. +پیوریتن ها معتقد به سخت گیری در آموزش کتاب مقدس بوده و با آنچه آنان رفتار «کفر آمیز» به حساب می آوردند، مخالف بودند. آنان قوانینی را از تصویب گذراندند که بسیاری از تفریحات سنتی مردم انگلستان را ممنوع می ساخت. سالنهای ((تئاتر)) تعطیل شد، ناسزاگویی، باده گساری و خروس بازی، گناهانی بزرگ به شمار می آمدند. در روزهای یکشنبه تنها اجازه انجام عبادات مذهبی در ((کلیسا)) و خواندن کتاب مقدس به مردم داده می شد.
 ! استقرار مجدد پادشاهی  ! استقرار مجدد پادشاهی
-این معیارها در نزد بسیاری از مردم انگلستان که در انتظار آینده ای بدون نفوذ ((پیوریتنها)) بودند، به طور فزاینده ای ارزش خود را از دست می داد. این جریان پس از مرگ رهبر پیوریتن های کشور، ((الیور کراموال)) (1658-1599م) به حقیقت پیوست. پسر کراموال، ریچارد، مدت یکسال بر کشور حکومت کرد اما او حاکمی با نفوذ نبود، در نتیجه پارلمان تصمیم گرفت تا پسر پادشاهی معدوم، ((چارلز دوم)) (85-1630م) را به حکومت فرا خواند تا پادشاه جدید گردد. بازگشت پادشاه ـ مشهور به «استقرار مجدد» ـ به عنوان پایان بسیاری از فعالیتهای پیوریتن ها تلقی می شد. +این معیارها در نزد بسیاری از مردم انگلستان که در انتظار آینده ای بدون نفوذ ((پیوریتنها)) بودند، به طور فزاینده ای ارزش خود را از دست می داد. این جریان پس از مرگ رهبر پیوریتن های کشور، ((الیور کراموال)) (1658-1599م) به حقیقت پیوست. پسر کراموال، ریچارد، مدت یکسال بر کشور حکومت کرد اما او حاکمی با نفوذ نبود، در نتیجه پارلمان تصمیم گرفت تا پسر پادشاه معدوم، ((چارلز دوم)) (85-1630م) را به حکومت فرا خواند تا پادشاه جدید گردد. بازگشت پادشاه ـ مشهور به «استقرار مجدد» ـ به عنوان پایان بسیاری از فعالیتهای پیوریتن ها تلقی می شد.
 ! ویولن  ! ویولن
 ویلن آلتو، ساز رایج در انگلستان در قرن هفده بود و میان زانوان نگهداشته و با کمان نواخته می شد. اغلب در یک گروه، ویولنهایی با اندازه های مختلف نواخته می شد. ویلن آلتو، ساز رایج در انگلستان در قرن هفده بود و میان زانوان نگهداشته و با کمان نواخته می شد. اغلب در یک گروه، ویولنهایی با اندازه های مختلف نواخته می شد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/a/a2//Engelestan1.jpg} +{picture=engelestan1.jpg}
  
 
 
 +
 +
 
 
  
  
 ساز قدیمی

 ساز قدیمی

 این ویولن آلتو که دارای صدای بم می باشد، یکی
از انواع رایج و پرطرفدار این ساز می باشد.
 این ویولن آلتو که دارای صدای بم می باشد، یکی
از انواع رایج و پرطرفدار این ساز می باشد.
  
  
  
  
 
 
 
 
 ! حقایق ثبت شده  ! حقایق ثبت شده
 حریق بزرگ ((لندن)) در سال 1666م از یک مغازه نانوایی در ((پودینگ لین)) آغاز شد، شعله ها به سرعت زبانه کشید و در عرض چهار روز 13000 خانه و 87 کلیسا به خاکستر تبدیل شدند. علیرغم خسارتهای جانی و مالی گسترده، یکی از مزایای آتش سوزی آن بود که امکان نو سازی بخش عظیمی از شهر لندن را فراهم ساخت و ساختمانهای زیباتر و تمیزتر جایگزین بسیاری از زاغه ها شدند. حریق بزرگ ((لندن)) در سال 1666م از یک مغازه نانوایی در ((پودینگ لین)) آغاز شد، شعله ها به سرعت زبانه کشید و در عرض چهار روز 13000 خانه و 87 کلیسا به خاکستر تبدیل شدند. علیرغم خسارتهای جانی و مالی گسترده، یکی از مزایای آتش سوزی آن بود که امکان نو سازی بخش عظیمی از شهر لندن را فراهم ساخت و ساختمانهای زیباتر و تمیزتر جایگزین بسیاری از زاغه ها شدند.
 ((خط زمانی انگلستان در قرن هفدهم میلادی)) ((خط زمانی انگلستان در قرن هفدهم میلادی))
-{picture file=img/daneshnameh_up//engelestan.jpg} +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 دی 1384 [09:42 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:53 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:50 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:37 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:35 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:32 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:49 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [11:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..