منو
 صفحه های تصادفی
ابوالحسن صاعدی اسماعیل
اهمیت حج
valley fever
فازها و حالات ماه
مهدی از اهل بیت رسول خداست « از نسل ائمه »
اتم باستان
اتحادیه تعاونی
Phosphorus
کارشناس تولید و بهره وری
رابطه دین و سیاست
 کاربر Online
411 کاربر online
Lines: 1-120Lines: 1-121
 V{maketoc} V{maketoc}
-! انگلستان در عهد انگلوساکسون ها  
 +!انگلستان در عهد انگلوساکسون ها
-تا سال 450 میلادی رومیان باستان، انگلستان را ترک کرده بودند و به جای آنها تعداد زیادی از مردم شمال اروپا در آنجا اقامت داشتند. اقوامی که در آنجا سکونت داشتند متعلق به چهار قبیله، «آنگل» ها، «یوت» ها، «فرزین» ها و «ساکسون» ها بودند . این ساکنان، «آنگلوساکسون» نامیده شدند. قبرهای منطقه ساتن هو با یادداشتهای راهبانی مثل عالیجناب «بید»، اطلاعات مربوط به تاریخ آنها را بیان می کند. قرنها بعد، شاهان آنگلوساکسون مانند ((آلفردکبیر)) با مهاجمان وایکینگ جنگیدند. +
تا سال 450 میلادی رومیان باستان، انگلستان را ترک کرده بودند و به جای آنها تعداد زیادی از مردم شمال اروپا در آنجا اقامت داشتند. اقوامی که در آنجا سکونت داشتند متعلق به چهار قبیله، «آنگل» ها، «یوت» ها، «فرزین» ها و «ساکسون» ها بودند . این ساکنان، «آنگلوساکسون» نامیده شدند. قبرهای منطقه ساتن هو با یادداشتهای راهبانی مثل عالیجناب «بید»، اطلاعات مربوط به تاریخ آنها را بیان می کند. قرنها بعد، شاهان آنگلوساکسون مانند ((آلفردکبیر)) با مهاجمان ((وایکینگ ها |وایکینگ)) جنگیدند.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/d/da//Angoola.jpg} +{picture=Angoola.jpg}
 
 
  
 
 
  
 جنگ بین وایکیبگها و انگلوساکسونها در سال
991 میلادی را به تصویر می کشد.
 جنگ بین وایکیبگها و انگلوساکسونها در سال
991 میلادی را به تصویر می کشد.
  
  
  
 
 
 
 
 __440میلادی__ __440میلادی__
 بعد از آنکه نیروهای رومی بیرون رفتند، افراد زیادی از قبایل ((آلمان))ی از نواحی شمال قاره اروپا از عرض دریای شمال گذشتند و به(( انگلستان)) حمله کردند. بعد از آنکه نیروهای رومی بیرون رفتند، افراد زیادی از قبایل ((آلمان))ی از نواحی شمال قاره اروپا از عرض دریای شمال گذشتند و به(( انگلستان)) حمله کردند.
 __500 میلادی__ __500 میلادی__
 ساکسونهای مهاجم توسط شپاهی از ((سلتها))ی ولزی، احتمالا به فرماندهی شاه آرتور افسانه ای، شکست خوردند. ساکسونهای مهاجم توسط شپاهی از ((سلتها))ی ولزی، احتمالا به فرماندهی شاه آرتور افسانه ای، شکست خوردند.
 __563__  __563__
-راهب ا((یرلند))ی، کلمبای مقدس، ((صومعه)) ای را در جزیره آیونا، در ساحل غربی ((اسکاتلند))، بنا کرد. +راهب ((ایرلند))ی، (( کلمبای مقدس)) ، ((صومعه)) ای را در جزیره آیونا، در ساحل غربی ((اسکاتلند))، بنا کرد.
 __597__ __597__
-((پاپ گریگوری کبیر))، راهب بزرگ «سن آگوستین» را به عنوان مبلغ رسمی خود، به قلمرو انگلوساکسونها در کنت فرستاد. مسیحیت شروع به گسترش می کند. +((پاپ گریگوری کبیر))، راهب بزرگ (( سن آگوستین)) را به عنوان مبلغ رسمی خود، به قلمرو انگلوساکسونها در کنت فرستاد. مسیحیت شروع به گسترش می کند.
 __796 ـ 757__ __796 ـ 757__
-«لوفا»، فرمانروای ((مارسیا)) و قدرتمند ترین حاکم آنگلوساکسون در ((انگلستان))، خاکریز بزرگی برای دفاع در مقابل حمله مهاجمان واز ساخت. +«لوفا»، فرمانروای ((مارسیا)) و قدرتمند ترین حاکم آنگلوساکسون در ((انگلستان))، خاکریز بزرگی برای دفاع در مقابل حمله مهاجمان (( ولز )) ساخت.
 __793__ __793__
 وایکینگها به «جزیره مقدس» ((لیندیسفارن)) در سواحل شمال شرقی انگلیس هجوم بردند. در سال 875 م صومعه نشینان این جزیره از ترس هجومهای بیشتر، صومعه را ترک کردند. وایکینگها به «جزیره مقدس» ((لیندیسفارن)) در سواحل شمال شرقی انگلیس هجوم بردند. در سال 875 م صومعه نشینان این جزیره از ترس هجومهای بیشتر، صومعه را ترک کردند.
 __871__ __871__
-((آلفرد کبیر)) به عنوان شاه قلمرو انگلوساکسونها در وسکس، به جای برادرش بر تخت می نشیند. +((آلفرد کبیر)) به عنوان شاه قلمرو انگلوساکسونها در (( وسکس)) ، به جای برادرش بر تخت می نشیند.
 __878__ __878__
 نیروهای آلفرد در مقابل ارتش وایکینگ ((دانمارک)) به فرماندهی «گاترام» پیروزی بزرگی به دست می آورند. گاترام بلافاصله بعد از جنگ به دین مسیح می گرود. نیروهای آلفرد در مقابل ارتش وایکینگ ((دانمارک)) به فرماندهی «گاترام» پیروزی بزرگی به دست می آورند. گاترام بلافاصله بعد از جنگ به دین مسیح می گرود.
 __937__ __937__
-آتلستان وسکس، ارتش متحد (( اسکاتلند)) و وایکینگها را شکست می دهد. او اولین پادشاهی می شود که بر همه انگلستان حکومت می کند. +((آتلستان وسکس))، ارتش متحد (( اسکاتلند)) و وایکینگها را شکست می دهد. او اولین پادشاهی می شود که بر همه انگلستان حکومت می کند.
 __991__ __991__
-پادشاه انگلستان، اتلرد آن ردی، برای صلح با دانمارکیها، حاضر به پرداخت خراج شد. او مجبور شد مجددا در سالهای 1012 و 1017 م به آنها پول بپردازد. +پادشاه انگلستان، (( اتلرد آن ردی))، برای صلح با دانمارکیها، حاضر به پرداخت خراج شد. او مجبور شد مجددا در سالهای 1012 و 1017 م به آنها پول بپردازد.
 __1002__ __1002__
-انلرد سعی می کند که همه دانمارکی ها را در روز «بریس مقدس» در انگلستان، قتل عام کند. +انلرد سعی می کند که همه دانمارکی ها را در (( روز بریس مقدس)) در انگلستان، قتل عام کند.
 __28 ـ 1015__ __28 ـ 1015__
-«کانوت»، رهبر دانمارک، انگلیس را فتح می کند. انگلیس به صورت قسمتی از امپراتوری دانمارک در می آید، که شامل ((نروژ)) و قسمتی از ((سوئد)) می شد. +(( کانوت))، رهبر دانمارک، انگلیس را فتح می کند. انگلیس به صورت قسمتی از امپراتوری دانمارک در می آید، که شامل ((نروژ)) و قسمتی از ((سوئد)) می شد.
 __1035__  __1035__
 کانون می میرد. انگلیس، نروژ و دانمارک به صورت پادشاهی های مستقلی در می آیند. پسر نامشروع کانوت، ((هارولد اول))، به انگلستان حکومت می کند. کانون می میرد. انگلیس، نروژ و دانمارک به صورت پادشاهی های مستقلی در می آیند. پسر نامشروع کانوت، ((هارولد اول))، به انگلستان حکومت می کند.
 __1042__ __1042__
-ادوارد اقرار کننده، که یک آنگلوساکسون است، پادشاه انگلستان می شود. +((ادوارد اقرار کننده))، که یک آنگلوساکسون است، پادشاه انگلستان می شود.
 __1066__ __1066__
-«ادوار اقرار کننده» می میرد. او فرزندی نداشت، در نتیجه هارولد دوم، کنت وسکس، در ژانویه تاجگذاری می کند. همین دو حاکم خارجی به نامهای هارولد هاردارد، پادشاه نروژ و ویلیام فاتح، دوک نرماندی، اعلام حکومت می کنند. هارولد، شاه نروژی را در تاریخ 25 سپتامبر در روی پل استامفورد شکست میدهد. سپس به سمت نواحی جنوبی به سمت هاستینگز، جایی که سربازان خسته اش بوسیله ارتش نروژی ویلیام در تاریخ 14 اکتبر شکست خورد، حرکت می کند. در روز کریسمس، ویلیام تاجگذاری می کند. حکومت انگلوساکسونها شکست می خورد. +«ادوار اقرار کننده» می میرد. او فرزندی نداشت، در نتیجه هارولد دوم، کنت وسکس، در ژانویه تاجگذاری می کند. همین دو حاکم خارجی به نامهای هارولد هاردارد، پادشاه نروژ و (( ویلیام اول |ویلیام فاتح)) ، دوک (( نرماندی)) ، اعلام حکومت می کنند. هارولد، شاه نروژی را در تاریخ 25 سپتامبر در روی پل استامفورد شکست میدهد. سپس به سمت نواحی جنوبی به سمت هاستینگز، جایی که سربازان خسته اش بوسیله ارتش نروژی ویلیام در تاریخ 14 اکتبر شکست خورد، حرکت می کند. در روز کریسمس، ویلیام تاجگذاری می کند. حکومت انگلوساکسونها شکست می خورد.
 __1070__ __1070__
 «هیروارد ویک»، قیام ساکسونها را علیه حکومت ویلیام اول رهبری می کند. قیام به شکست می انجامد، اما هیروارد فرار می کند. «هیروارد ویک»، قیام ساکسونها را علیه حکومت ویلیام اول رهبری می کند. قیام به شکست می انجامد، اما هیروارد فرار می کند.
 تقریبا اکثر انگلوساکسونهای بدوی، بت پرست (مردمی که خدایامن متعددی را می پرستند) بودند. اما در دوران انگلوساکسونها بیشتر انگلیسی ها به مذهب مسیحیت در آمدند. تقریبا اکثر انگلوساکسونهای بدوی، بت پرست (مردمی که خدایامن متعددی را می پرستند) بودند. اما در دوران انگلوساکسونها بیشتر انگلیسی ها به مذهب مسیحیت در آمدند.
 ! پرده تزئینی بی یو  ! پرده تزئینی بی یو
 ویلیام فاتح، ((دوک نرماندی))، در سال 1066 م به سرزمین آنگلوساکسونها در ((انگلستان))، حمله نموده.  ویلیام فاتح، ((دوک نرماندی))، در سال 1066 م به سرزمین آنگلوساکسونها در ((انگلستان))، حمله نموده.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/d/df//Angoola1.jpg} +{picture=Angoola1.jpg}
 
 
  
  
 
 
 
 
 پیروزی او بر روی پرده تزیینی بی یو، نمایش داده شده است. این پرده قلاب دوزی شده، پر از تصاویر و جزئیات جذاب درباره زندگی اروپایی در قرن یازدهم می باشد. پیروزی او بر روی پرده تزیینی بی یو، نمایش داده شده است. این پرده قلاب دوزی شده، پر از تصاویر و جزئیات جذاب درباره زندگی اروپایی در قرن یازدهم می باشد.
 ! ماموریت آگوستین  ! ماموریت آگوستین
-در سال 597 میلادی ((پاپ گریگوری کبیر)) (604 ـ 540) راهب بزرگی به نام اگوستین را (در سال 604 فوت کرد) برای ماموریتی رسمی به انگلستان اعزام کرد. آگوستین به همراه 40 راهب به شهر ((کنت)) وارد شد. او به یاری پادشاه شهر کنت که همسرش مسیحی بود، یک ((کلیسا)) در کانتربری بنیاد نهاد و خود ((اسقف)) اعظم (رئیس کلیسای انگلیس) کانتربری شد. اما با اینکه آگوستین مشغول گسترش آموزشهای مسیحیت در میان آنگلوساکسونها بود، مسیحیت از جهت دیگری به انگلیس رسید. +در سال 597 میلادی ((پاپ گریگوری کبیر)) (604 ـ 540) راهب بزرگی به نام اگوستین را (در سال 604 فوت کرد) برای ماموریتی رسمی به انگلستان اعزام کرد. آگوستین به همراه 40 راهب به شهر ((کنت)) وارد شد. او به یاری پادشاه شهر کنت که همسرش مسیحی بود، یک ((کلیسا)) در (( کانتربری )) بنیاد نهاد و خود ((اسقف)) اعظم (رئیس کلیسای انگلیس) کانتربری شد. اما با اینکه آگوستین مشغول گسترش آموزشهای مسیحیت در میان آنگلوساکسونها بود، مسیحیت از جهت دیگری به انگلیس رسید.
 ! صومعه های واقع در جزایر  ! صومعه های واقع در جزایر
-راهبان ((ایرلند))ی به رهبری کلمبای مقدس (597 ـ 521 م) یک صومعه در ابونا، جزیره ای در سواحل غربی ((اسکاتلند))، ساخت. در سال 635 م شاه اسوالد از شهر ((آمبریای)) شمالی (641 ـ 605 م) که خود یک انگلوساکسون بود و از ابونا دیدن می کرد، از راهبان درخواست کرد تا تعداد از آنها برای دعوت مردم شهرش به دین مسیح، به آنجا اعزام شوند. یکی از این راهبان بنام آیدان مقدس (که در سال 651 م مرد)، صومعه ای در ((لیندیسفارن)) (جزیره مقدس) در سواحل شمال شرقی انگلستان، بنا کرد. +راهبان ((تاریخ ایرلند))ی به رهبری کلمبای مقدس (597 ـ 521 م) یک صومعه در ابونا، جزیره ای در سواحل غربی ((اسکاتلند))، ساخت. در سال 635 م شاه اسوالد از شهر ((آمبریای)) شمالی (641 ـ 605 م) که خود یک انگلوساکسون بود و از ابونا دیدن می کرد، از راهبان درخواست کرد تا تعداد از آنها برای دعوت مردم شهرش به دین مسیح، به آنجا اعزام شوند. یکی از این راهبان بنام آیدان مقدس (که در سال 651 م مرد)، صومعه ای در ((لیندیسفارن)) (جزیره مقدس) در سواحل شمال شرقی انگلستان، بنا کرد.
 ! پیروزی مبلغان رومی  ! پیروزی مبلغان رومی
-مبلغهای رومی و راهبان ایرلندی در مورد بعضی از مراسم دینی مسیحی اختلاف نظر پیدا کردند. این اختلافات در جلسه مخصوص «شورای کلیسایی و ویتبی» در سال 664 حل شد. مراسم و سنتهای انتربری که توسط آگوستین مقدس آغاز شده بود، در سراسر جزایر ایرلند رایج گردید. +مبلغهای رومی و راهبان ایرلندی در مورد بعضی از مراسم دینی مسیحی اختلاف نظر پیدا کردند. این اختلافات در جلسه مخصوص «شورای کلیسایی و ویتبی» در سال 664 حل شد. مراسم و سنتهای انتربری که توسط آگوستین مقدس آغاز شده بود، در سراسر جزایر ایرلند رایج گردید.
 ! حقایق ثبت شده  ! حقایق ثبت شده
-عالیجناب «بید» (735 ـ 672 میلادی) یک راهب انگلیسی در دوران آنگلوساکسون ها بود. او در سن 9 سالگی به صومعه بزرگ «جارو» در انگلیس رفت. او در آنجا بقیه عمر خود را صرف مطالعه و تدریس نمود. کتابهای زیادی راجع به موضوعات مختلف نوشت که، منابع بزرگ دانش و تاریخ انگلستان قدیم می باشند. معروفترین آنها «تاریخ کلیسایی مردم انگلستان» می باشد که تالیف آن در سال 731 م به پایان رسید. +عالیجناب «بید» (735 ـ 672 میلادی) یک راهب انگلیسی در دوران آنگلوساکسون ها بود. او در سن 9 سالگی به صومعه بزرگ «جارو» در انگلیس رفت. او در آنجا بقیه عمر خود را صرف مطالعه و تدریس نمود. کتابهای زیادی راجع به موضوعات مختلف نوشت که، منابع بزرگ دانش و تاریخ انگلستان قدیم می باشند. معروفترین آنها (( تاریخ کلیسایی مردم انگلستان)) می باشد که تالیف آن در سال 731 م به پایان رسید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 مهر 1384 [04:00 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [05:41 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [10:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..