منو
 کاربر Online
1037 کاربر online
تاریخچه ی: انو شیروان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
انوشیروان پسر قباد بن فیروز ِ پادشاه بود. او پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود، کبوس و جام، به ستیزه پرداخت و سرانجام پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او خسرو بود (خسرو اول). انوشیروان به معنای جاوید و دارای روان جاوید است. دوره سلطنت او آغاز دوره درخشان ساسانی و تمدن ادبی و فلسفی ایران بود. ایران در زمان خسرو اول چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاپورها نیز درگذشت.
مشهورترین بنایی که در دوره ساسانی ساخته شده ایوان کسری است که هنوز بقایای آن باقی است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده اند.
در دوره او فرقه مزدک سرکوب شد و در داخل کشور صلح و آرامش برقرار شد. در روایات شرقی و تالیفات قدیمی ایرانی و عربی،گزارشاتی در مورد دادگستری و عدالت انوشیروان نقل شده و لذا به انوشیروان عادل مشهور است. گرچه به نظر می رسد این اخبار نادرست باشد.

منابع :
لغت نامه دهخدا،‌ به نقل از تاریخ گزیده و ایران در زمان سامانیان

انوشیروان پسر قباد بن فیروز است که پدرش پادشاه بود. پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود« کبوس» و« جام» به ستیره پرداخت و بلاخره پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او خسرو می باشد (خسرو اول) و انوشیروان به معنای جاوید و داری روان جاوید می باشد. دوره سلطنت او آغاز دوره درخشان ساسانی است. عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت او آغاز می شود؛ ایران در زمان خسرو اول چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاپور نیز در گذشت.

مشهورترین بنایی که در دوره ساسانی ساخته شده ایوان کسری است که هنوز بقایای آن باقی است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده اند.

در دوره او فرقه مزدکی سرکوب شد و در داخل کشور صلح و آرامش برقرار شد. در روایات شرقی و تالیفات قدیمی ایرانی و عربی، انوشیروان نمونه دادگستری و جوانمردی رحمت به شمار می رود و لذا به انوشیروان عادل مشهور است. گر چه به نظر می رسد این اخبار نادرست باشد.منابع :

لغت نامه دهخدا ،‌ به نقل از تاریخ گزیده و ایران در زمان سامانیان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 مرداد 1384 [09:41 ]   4   عبدالله حقیقت      جاری 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [12:28 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [10:25 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 تیر 1383 [05:56 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..