منو
 کاربر Online
983 کاربر online
تاریخچه ی: انو شیروان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-7
-انوشیروان پسر قباد بن فیروز است ک پدرش پادشاه بود. پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود« کبوس» و« جام» به ستیه پرداخت و لا پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او خسرو می باشد (خسرو اول) و انوشیروان به معنای جاوید و داری روان جاوید می با. دوره سلطنت او آغاز دوره درخشان ساسانی است. عد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت او آغاز می شود؛ ایران در زمان خسرو اول چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاپور نیز در گذشت.
+انوشیروان پسر قباد بن فیروز پادشاه بود. او پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود، کبوس و جام، به ستیه پرداخت و ران پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او خسرو بود (خسرو اول). انوشیروان به معنای جاوید و دارای روان جاوید ا. دوره سلطنت او آغاز دوره درخشان ساسانی تمدن ادبی و فلسفی ایران بود. ایران در زمان خسرو اول چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاپورها نیز درگذشت.
 مشهورترین بنایی که در دوره ساسانی ساخته شده ((ایوان کسری)) است که هنوز بقایای آن باقی است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده اند.  مشهورترین بنایی که در دوره ساسانی ساخته شده ((ایوان کسری)) است که هنوز بقایای آن باقی است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده اند.
 +در دوره او ((فرقه مزدک)) سرکوب شد و در داخل کشور صلح و آرامش برقرار شد. در روایات شرقی و تالیفات قدیمی ایرانی و عربی،گزارشاتی در مورد دادگستری و عدالت انوشیروان نقل شده و لذا به انوشیروان عادل مشهور است. گرچه به نظر می رسد این اخبار نادرست باشد.
-در دوره او فرقه مزدکی سرکوب شد و در داخل کشور صلح و آرامش برقرار شد. در روایات شرقی و تالیفات قدیمی ایرانی و عربی، انوشیروان نمونه دادگستری و جوانمردی رحمت به شمار می رود و لذا به انوشیروان عادل مشهور است. گر چه به نظر می رسد این اخبار نادرست باشد.منابع :

لغت نامه دهخدا ،‌ به نقل از تاریخ گزیده و ایران در زمان سامانیان
+منابع :
لغت نامه دهخدا،‌ به نقل از تاریخ گزیده و ایران در زمان سامانیان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 مرداد 1384 [09:41 ]   4   عبدالله حقیقت      جاری 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [12:28 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [10:25 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 تیر 1383 [05:56 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..