منو
 کاربر Online
438 کاربر online
تاریخچه ی: انواع لیزر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-98
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اپتیک))
 +*((واژگان فیزیک لیزر))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((میزر))
 +*((آرایشهای لیزری))
 +*((اصول کار لیزر))
 +*((پیدایش لیزر))
 +*((فیزیک لیزر))
 +*((لیزر الکترون آزاد))
 +*((لیزر دی اکسید کربن))
 +*((لیزر گاز دی اکسید کربن))
 +*((لیزر نیم رسانا))
 +*((لیزر هلیوم - نئون))
 +*((لیزر یاقوت))
 +*((لیزرهای حالت جامد))
 +*((لیزرهای دیودی))
 +*((لیزرهای گازی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اپتیک))
 +*((کتابهای فیزیک لیزر))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|انجمن فیزیک]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://psi.ir/html/general/index_f.html|انجمن فیزیک ایران]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.hessaby.com|سایت دکتر حسابی]
 +**[http://www.laserdarmani.com|پایگاه لیزر درمانی ایران]
 +**[http://www.parto-laser.com/indexp.htm|مرکز فوق تخصصی پوست و لیزر]
 +**[http://www.eyeny.com/LASIK/index.shtml|مرکز اصلاح بینایی با لیزر]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://inventors.about.com/od/lstartinventions/a/laser.htm|تاریخچه لیزر]
 +**[http://www.physics.mq.edu.au/~drice/quoptics.html|لینک سایتهایی در رابطه با اپتیک و اپتیک کوانتومی]
 +**[http://optics.org|اپتیک]
 +**[http://www.iop.org/EJ/journal/JOpt/8|مجلات اپتیکی]
 +**[http://www.lasertainment.com|لیزر و هولوگرافی]
 +**[http://ozoptics.com|دستگاههای نوری]
 +**[http://www.atoptics.co.uk |اپتیک فضایی]
 +**[http://www.creol.ucf.edu|مدرسه اپتیک و فتونیک creol]
 +**[http://www.its.caltech.edu/~qoptics|اپتیک کوانتومی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !لیزر حالت جامد !لیزر حالت جامد
-در این نوع لیزر ، ((ماده فعال لیزر|ماده فعال)) ایجاد کننده لیزر ، یک ((یون فلزی)) است که با غلظت کم در شبکه یک ((بلور)) یا درون ((شیشه)) ، به صورت ناخالصی قرار داده شده است. فلزاتی که برای این منظور به کار می‌روند عبارتند از :


*__اولین سری ((فلزات واسطه))__
*__((لانتانیدها)__
+در این نوع لیزر ، ((ماده فعال لیزر|ماده فعال)) ایجاد کننده لیزر ، یک یون فلزی است که با غلظت کم در شبکه یک ((بلور)) یا درون ((شیشه)) ، به صورت ناخالصی قرار داده شده است. فلزاتی که برای این منظور بکار می‌روند عبارتند از:


*__اولین سری فلزات واسطه__
*__((لانتانیدها))__
 *__((آکتنیدها))__

 *__((آکتنیدها))__

 ازمهمترین ((لیزر حالت جامد|لیزرهای حالت جامد)) می‌توان از ((لیزر یاقوت)) که یک ((لیزر سه ترازی)) است و لیزرهای نئودنیوم (Nd:glass , Nd:YAG) می‌توان نام برد. ازمهمترین ((لیزر حالت جامد|لیزرهای حالت جامد)) می‌توان از ((لیزر یاقوت)) که یک ((لیزر سه ترازی)) است و لیزرهای نئودنیوم (Nd:glass , Nd:YAG) می‌توان نام برد.
-!((لیزر گازی))
ماده فعال در این سیستمها یک ((گاز)) است که به صورت خالص یا همراه با گازهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از این مواد عبارتنداز : ((نئون)) به همراه هلیوم (((لیزر هلیم_نئون))) ، ((دی اکسید کربن)) به همراه ((نیتروژن)) و هلیوم ، ((آرگون)) ، ((کریپتون)) ، ((هگزا فلورئید)) و ...
!((لیزر مایع))
از مایعات به کار رفته در این نوع لیزرها اغلب به منظور تغییر ((طول موج)) یک لیزر دیگر استفاده می‌شود. (((اثر رامان))). بعضی از این مواد عبارتند از : ((تولوئن)) ، ((بنزن)) و ((نیتروبنزن)). گاهی محیط فعال برخی از این لیزرها را محلولهای برخی ((ترکیبات آلی|ترکیبات آلی رنگین)) از قبیل مایعاتی نظیر ((اتانول)) ، ((متانول)) یا ((آب)) تشکیل می‌دهد. این رنگها اغلب جز ((رنگ پلی‌متین|رنگهای پلی‌متین)) یا ((رنگ اگزانتین|رنگهای اگزانتین)) و یا ((رنگ کومارین|رنگهای کومارین)) هستند.
+{img src=img/daneshnameh_up/9/99/lasermov.gif}

!لیزر گازی
ماده فعال در این سیستمها یک گاز است که به صورت خالص یا همراه با گازهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از این مواد عبارتنداز: ((نئون)) به همراه هلیوم (((لیزر هلیم_نئون))) ، ((دی اکسید کربن)) به همراه ((نیتروژن)) و هلیوم ، ((آرگون)) ، ((کریپتون)) ، ((هگزا فلورئید)) و ... .
!لیزر مایع
از مایعات بکار رفته در این نوع لیزرها اغلب به منظور تغییر ((طول موج)) یک لیزر دیگر استفاده می‌شود. (((اثر رامان))). بعضی از این مواد عبارتند از: ((تولوئن)) ، ((بنزن)) و ((نیتروبنزن)). گاهی محیط فعال برخی از این لیزرها را محلولهای برخی ترکیبات آلی رنگین از قبیل مایعاتی نظیر ((اتانول)) ، ((متانول)) یا آب تشکیل می‌دهد. این رنگها اغلب جز رنگهای پلی‌متین یا رنگهای اگزانتین و یا رنگهای کومارین هستند.
 !لیزر نیم رسانا !لیزر نیم رسانا
-این نوع لیزرها به ((لیزر دیودی|لیزر دیود)) و یا لیزر تزریقی نیز معروفند. ((نیم رسانا|نیم رساناها)) از دو ماده که یکی کمبود ((الکترون)) داشته ، (((نیم رسانای نوع p))) و دیگری الکترون اضافی دارد، (((نیم رسانای نوع n))) تشکیل شده‌اند. وقتی این دو به یکدیگر متصل می‌شوند، در محل اتصال ناحیه‌ای به نام منطقه ((اتصال p_n)) به وجود می‌آید. آن منطقه جایی است که عمل لیزر در آن رخ می‌دهد.

((الکترون آزاد|الکترونهای آزاد)) از ناحیه n و از طریق این منطقه به ناحیه p مهاجرت می‌کنند. الکترون هنگام ورود به منطقه اتصال ، انرژی کسب می‌کند و هنگامی‌ که می‌خواهد به ناحیه p وارد شود، این انرژی را به صورت ((فوتون)) از دست می‌دهد. اگر ناحیه p به قطب مثبت و ناحیه n به قطب منفی یک منبع الکتریکی وصل شود، الکترونها از ناحیه n به ناحیه p حرکت کرده و باعث می‌شوند تا در منطقه اتصال ، غلظت زیادی از ((ماده فعال لیزر|مواد فعال)) به وجود آید. با از دست دادن فوتون ، ((تابش الکترومغناطیسی)) حاصل می‌گردد.

چنانچه دو انتهای منطقه اتصال را صیقل دهند، آنگاه یک ((کاواک لیزری)) بوجود خواهد آمد. اصولا این نوع لیزرها را طوری می‌سازند که با استفاده از ((ضریب شکست)) دو جز p و n ، کار تشدید پرتو لیزر انجام شود. یکی از نقاط ضعف ((لیزر نیم رسانا|لیزرهای نیم رسانا)) همین است، زیرا با تغییر ((دما)) ، میزان ضریب شکست و به دنبال آن خواص پرتو حاصله ، تفاوت خواهد کرد. به همین دلیل لیزرهای دیودی نسبت به تغییرات دما بسیار حساس هستند.

در یک نوع از این لیزرها از ((بلور گالیم_آرسنید)) استفاده می‌شود که در آن ((تلوریم)) و ((روی)) به عنوان ناخالصی وارد می‌شوند. هنگامی که در بلور فوق به جای برخی از اتمهای ((آرسنیک)) ، اتم تلوریم قرار داده شود، جسم حاصل نیم رسانایی از نوع n برده و وقتی که اتمهای روی مستقر می‌گردند، ماده بدست آمده از خود خاصیت نیم رسانای p را نشان خواهد داد.
!((لیزر شیمیایی))
در این نوع لیزرها ، تغییرات انرژی حاصل از یک ((واکنش شیمیایی)) باعث برانگیزش بعضی از فرورده‌ها و در نتیجه ((جمعیت معکوس|وارونگی جمعیت)) می‌شود که به دنبال آن عمل لیزر اتفاق می‌افتد. تجزیه ((هالید نیتروزیل)) ({TEX()} {NOX} {TEX}) و {TEX()} {C_2N_2} {TEX} توسط ((نور)) را می‌توان به عنوان مثال ذکر نمود. در تجزیه هالید نیتروزیل {TEX()} {NO} {TEX} و در تجزیه {TEX()} {C_2N_2} {TEX} ، {TEX()} {CN} {TEX} برانگیخته می‌شود. {TEX()} {X} {TEX} می‌تواند ((کلر)) یا ((برم)) باشد.
!((لیزر کی‌لیتی))
به دلیل وجود ((تابش فلورسانس|تابشهای فلورسانس)) پرشدت حاصل از بعضی ((ترکیبات کی‌لیتی|ترکیبات کی‌لیتی لانتانیدها)) ، استفاده از این سیستمها چندان مورد توجه نبوده است. این ترکیبات ایجاد ((نور همدوس لیزر|پرتو لیزر)) را ممکن ساخته است. یکی از مکانیسمهای پیشنهادی برای این فریند آن است که ابتدا ((لیگاند)) برانگیخته شده و سپس یک جهش بدون تابش درون مولکولی به تراز برانگیخته ((فلز)) صورت گیرد و به دنبال آن یون فلزی با گسیل تابش فلورسانس به تراز پایه برمی‌گردد.

این تابش سرچشمه پرتو نور لیزر است. ((β- دی‌کتونها)) از جمله لیگاندهایی هستند که با ((لانتانیدها)) تولید ترکیبات کی‌لیتی می‌نمایند. در چنین سیستمهایی می‌توان با استفاده از یونهای فلزی گوناگون ، ((لیزر کنترل شده|لیزرهای کنترل شده)) به دست آورد. لکن نیاز به درجه حرارت پایین جهت تامین کاریی خوب ، از توجه و مطالعه در مورد این سیستمها کاسته است.
+این نوع لیزرها به ((لیزر دیودی|لیزر دیود)) و یا __لیزر تزریقی__ نیز معروفند. ((نیم رسانا|نیم رساناها)) از دو ماده که یکی کمبود ((الکترون)) داشته ، (نیم رسانای نوع p) و دیگری الکترون اضافی دارد، (نیم رسانای نوع n) تشکیل شده‌اند. وقتی این دو به یکدیگر متصل می‌شوند، در محل اتصال ناحیه‌ای به نام منطقه ((انواع اتصال p_n|اتصال p_n)) بوجود می‌آید. آن منطقه جایی است که عمل لیزر در آن رخ می‌دهد.

الکترونهای آزاد از ناحیه n و از طریق این منطقه به ناحیه p مهاجرت می‌کنند. الکترون هنگام ورود به منطقه اتصال ، انرژی کسب می‌کند و هنگامی‌ که می‌خواهد به ناحیه p وارد شود، این انرژی را به صورت ((فوتون)) از دست می‌دهد. اگر ناحیه p به قطب مثبت و ناحیه n به قطب منفی یک منبع الکتریکی وصل شود، الکترونها از ناحیه n به ناحیه p حرکت کرده و باعث می‌شوند تا در منطقه اتصال ، غلظت زیادی از ((ماده فعال لیزر|مواد فعال)) بوجود آید. با از دست دادن فوتون ، تابش الکترومغناطیسی حاصل می‌گردد.

چنانچه دو انتهای منطقه اتصال را صیقل دهند، آنگاه یک ((مشدد لیزری|کاواک لیزری)) بوجود خواهد آمد. اصولا این نوع لیزرها را طوری می‌سازند که با استفاده از ضریب شکست دو جز p و n ، کار تشدید پرتو لیزر انجام شود. یکی از نقاط ضعف ((لیزر نیم رسانا|لیزرهای نیم رسانا)) همین است، زیرا با تغییر دما ، میزان ضریب شکست و به دنبال آن خواص پرتو حاصله ، تفاوت خواهد کرد. به همین دلیل لیزرهای دیودی نسبت به تغییرات دما بسیار حساس هستند.

در یک نوع از این لیزرها از ~~green:بلور گالیم_آرسنید~~ استفاده می‌شود که در آن تلوریم و روی به عنوان ناخالصی وارد می‌شوند. هنگامی که در بلور فوق بجای برخی از اتمهای ((آرسنیک)) ، اتم تلوریم قرار داده شود، جسم حاصل نیم رسانایی از نوع n برده و وقتی که اتمهای روی مستقر می‌گردند، ماده بدست آمده از خود خاصیت نیم رسانای p را نشان خواهد داد.
{img src=img/daneshnameh_up/c/c5/laser-intro.jpg}

!لیزر شیمیایی
در این نوع لیزرها ، تغییرات انرژی حاصل از یک ((واکنش شیمیایی)) باعث برانگیزش بعضی از فرورده‌ها و در نتیجه وارونگی جمعیت می‌شود که به دنبال آن عمل لیزر اتفاق می‌افتد. تجزیه هالید نیتروزیل ({TEX()} {NOX} {TEX}) و {TEX()} {C_2N_2} {TEX} توسط نور را می‌توان به عنوان مثال ذکر نمود. در تجزیه هالید نیتروزیل {TEX()} {NO} {TEX} و در تجزیه {TEX()} {C_2N_2} {TEX} ، {TEX()} {CN} {TEX} برانگیخته می‌شود. {TEX()} {X} {TEX} می‌تواند کلر یا برم باشد.
!لیزر کی‌لیتی
به دلیل وجود ((تابش فلورسانس|تابشهای فلورسانس)) پرشدت حاصل از بعضی ترکیبات کی‌لیتی لانتانیدها ، استفاده از این سیستمها چندان مورد توجه نبوده است. این ترکیبات ایجاد پرتو لیزر را ممکن ساخته است. یکی از مکانیسمهای پیشنهادی برای این فریند آن است که ابتدا ((لیگاند)) برانگیخته شده و سپس یک جهش بدون تابش درون مولکولی به تراز برانگیخته فلز صورت گیرد و به دنبال آن یون فلزی با گسیل تابش فلورسانس به تراز پایه برمی‌گردد.

این تابش سرچشمه پرتو نور لیزر است. β - دی‌کتونها از جمله لیگاندهایی هستند که با ((لانتانیدها)) تولید ترکیبات کی‌لیتی می‌نمایند. در چنین سیستمهایی می‌توان با استفاده از یونهای فلزی گوناگون ، لیزرهای کنترل شده) بدست آورد. لکن نیاز به درجه حرارت پایین جهت تامین کاریی خوب ، از توجه و مطالعه در مورد این سیستمها کاسته است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ابش لورسا))
*((کاواک لیزری))
*((لیزر))
*((یزر حال امد))
*((لیزر کنتر ده))
*((لیزر ه ترای))
+*((رایشای یری))
*((اصول کار لیزر))
*((پیدایش لیزر))
*((یزیک لی))
*((لیزر الکترن زاد))
*((لیزر ی اکید کربن))
 *((لیزر شیمیایی)) *((لیزر شیمیایی))
-*((لیزر یودی)) />*((لیر کی‌لیی))
*((ل
یر ی))
*((
یزر مایع))
+*((لیزر از دی کی ))
 *((لیزر نیم رسانا)) *((لیزر نیم رسانا))
-*((لیزر هلیوم_نئون)) +*((لیزر هلیوم - نئون))
 *((لیزر یاقوت)) *((لیزر یاقوت))
-*((ه فال لیزر))
+*((یهای الت جامد))
*((
لیزرهای دیودی))
*((لیزرهای گازی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [12:06 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:00 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [07:58 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:09 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:57 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..