منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: انواع شرکت های تجارتی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-24Lines: 1-24
 ماده 20 ((قانون)) تجارت ((شرکت های تجارتی)) را به 7 نوع تقسیم نموده: ماده 20 ((قانون)) تجارت ((شرکت های تجارتی)) را به 7 نوع تقسیم نموده:
 #((شرکت سهامی))  #((شرکت سهامی))
 #((شرکت با مسئولیت محدود)) #((شرکت با مسئولیت محدود))
 #((شرکت تضامنی)) #((شرکت تضامنی))
 #((شرکت مختلط)) #((شرکت مختلط))
 #((شرکت نسبی)) #((شرکت نسبی))
-#((شرکت تعاونی تولید و مصرف)) +#((شرکت تعاونی|شرکت تعاونی تولید و مصرف))
 ((شرکت های تجارتی|شرکت های)) فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود: ((شرکت های تجارتی|شرکت های)) فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:
 #شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند ((شرکت سهامی)) و ((شرکت با مسئولیت محدود)). #شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند ((شرکت سهامی)) و ((شرکت با مسئولیت محدود)).
 #شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های ((شرکت تضامنی|تضامنی)) . ((شرکت نسبی|نسبی)). #شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های ((شرکت تضامنی|تضامنی)) . ((شرکت نسبی|نسبی)).
 #شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکت های مختلط. #شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکت های مختلط.
 #شرکت های تعاونی تولید و مصرف که ((سود و زیان|سود دهی)) و میزان ((سرمایه)) در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود. #شرکت های تعاونی تولید و مصرف که ((سود و زیان|سود دهی)) و میزان ((سرمایه)) در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود.
 با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسم تقسیم نمود : با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسم تقسیم نمود :
 #شرکت هایی که فقط ((سرمایه)) در آنها دخالت دارد . #شرکت هایی که فقط ((سرمایه)) در آنها دخالت دارد .
 #شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد. #شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد.
 #شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند ((شرکت تعاونی تولید و مصرف|شرکت های تعاونی)). #شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند ((شرکت تعاونی تولید و مصرف|شرکت های تعاونی)).
 گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند. گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:58 ]   3   محمد ذوالقدر      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:52 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [00:22 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..