منو
 کاربر Online
557 کاربر online
تاریخچه ی: انواع امور اجتماعی

پایه گذاران علم ((جامعه شناسی )), کسانی که در توسعه این علم کوشش کرده‌اند با توجه به این نکته که پدیده‌های اجتماعی دارای خصوصیات واحدی نیستند و میان آنها تفاوت‌هایی موجود است این امور را به انواع مختلف تقسیم کرده‌اند. بعقیده(( اگوست کنت ))امور اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند. __امور سکونی__ و __امور حرکتی __یعنی از نظر او امور ((جامعه ))از دو صورت خارج نیست . یکی اموری که در زمان معینی قرار دارند یعنی در حالت سکون و ثبات و دیگر امور در جریان و تحرک در طول زمان , اگر(( امور اجتماعی ))را در یک زمان و مکان در یک جامعه و یا در جامعه‌های مختلف مطالعه کنیم به امور سکونی اجتماعی پرداخته‌ایم و اگر امور را در طول تاریخ بررسی نماییم با امور حرکتی (دینامیک) سرو کار داریم.

امور اجتماعی را در ارتباط با ماهیت و ویژگیهای کلی می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود:

* __مورفولوژی اجتماعی:__ شامل اموری است که به ساخت و ترکیب مادی جامعه مربوط می‌شود, مثل وضع سکونت محل سکونت ,موقع طبیعی و ((جغرافیا))یی ,نقشه محل ونحوه ساختمانها و اماکن ,وضع خانه‌سازی پراکندگی و تراکم جمعیت و بطور کلی آنچه که مربوط به شکل خارجی جامعه با شکل شناسی می‌شود را شامل می‌شود.

* __فیزیولوژی اجتماعی:__از نظر دورکیم فیزیولوژی اجتماعی شامل پدیده‌هایی می‌گردد که اجزاء و عناصر اصلی ساخت جامعه را تشکیل می‌دهند و بنابراین نهادها, سازمانهای اجتماعی و ((فرهنگ))ی, سازمانهای ((اقتصاد))ی ,سازمانهای سیاسی مثل ((خانواده‌)), دولت ,شبکه تولید و مصرف و احزاب را در بر می‌گیرد.

* __رفتارهای گروهی وجمعی__
**__((جریانات اجتماعی))__
** __((هیجانات اجتماعی))__

__همچنین ببینید:__

* __محدودیت های قوانین اجتماعی__
** __((محدودیت مکانی))__
** __((محدودیت زمانی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آذر 1383 [04:32 ]   11   سارا بهنیا      جاری 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [10:00 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:49 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:48 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:58 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:55 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:29 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:28 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:26 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [20:20 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..