منو
 کاربر Online
501 کاربر online
تاریخچه ی: انواع امور اجتماعی

نگارش: 10

پایه گذاران علم جامعه شناسی , کسانی که در توسعه این علم کوشش کرده‌اند با توجه به این نکته که پدیده‌های اجتماعی دارای خصوصیات واحدی نیستند و میان آنها تفاوت‌هایی موجود است این امور را به انواع مختلف تقسیم کرده‌اند. بعقیده اگوست کنت امور اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند. امور سکونی و امور حرکتی یعنی از نظر او امور جامعه از دو صورت خارج نیست . یکی اموری که در زمان معینی قرار دارند یعنی در حالت سکون و ثبات و دیگر امور در جریان و تحرک در طول زمان , اگر امور اجتماعی را در یک زمان و مکان در یک جامعه و یا در جامعه‌های مختلف مطالعه کنیم به امور سکونی اجتماعی پرداخته‌ایم و اگر امور را در طول تاریخ بررسی نماییم با امور حرکتی (دینامیک) سرو کار داریم.

امور اجتماعی را در ارتباط با ماهیت و ویژگیهای کلی می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود:

  • مورفولوژی اجتماعی: شامل اموری است که به ساخت و ترکیب مادی جامعه مربوط می‌شود, مثل وضع سکونت محل سکونت ,موقع طبیعی و جغرافیایی ,نقشه محل ونحوه ساختمانها و اماکن ,وضع خانه‌سازی پراکندگی و تراکم جمعیت و بطور کلی آنچه که مربوط به شکل خارجی جامعه با شکل شناسی می‌شود را شامل می‌شود.

  • فیزیولوژی اجتماعی:از نظر دورکیم فیزیولوژی اجتماعی شامل پدیده‌هایی می‌گردد که اجزاء و عناصر اصلی ساخت جامعه را تشکیل می‌دهند و بنابراین نهادها, سازمانهای اجتماعی و فرهنگی, سازمانهای اقتصادی ,سازمانهای سیاسی مثل خانواده‌, دولت ,شبکه تولید و مصرف و احزاب را در بر می‌گیرد.

  • رفتارهای گروهی وجمعی
    • جریانات اجتماعی
    • هیجانات اجتماعی: هیجانات اجتماعی از کم دوامترین و کم ثبات ترین پدیده‌های اجتماعی محسوب گردیده‌ و عموماً زودگذر می‌باشند ولی چون جمعی بودن ,عینی بودن و ملموس و در نتیجه غیر قابل تردید بودن که از مشخصه‌های پدیده‌های اجتماعی است در آنها نیز وجود دارد, بنابراین پدیده‌ها را نیز که گاه بدون هدف قبلی و صرفاً مبتنی بر احساسات و هیجانات ناگهانی شکل می‌گیرند و گاه نیز از پیش اندیشیده و بر اساس هدفهای معینی ظاهر می‌شوند, در ردیف پدیده‌های مورد مطالعه جامعه شناسی محسوب می‌نمایند.

همچنین ببینید:تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آذر 1383 [04:32 ]   11   سارا بهنیا      جاری 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [10:00 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:49 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:48 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:58 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:55 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:29 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:28 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:26 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [20:20 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..