منو
 صفحه های تصادفی
مقام ابراهیم
امام حسن علیه السلام در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم
بی ارزش شدن خون مردم
نخستین مطیع در برابر رسول خدا
علم امام
نقدینگی
مفصل
کاکوگزن
راسو
اکومبانت
 کاربر Online
340 کاربر online
تاریخچه ی: انواع امور اجتماعی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:9
پایه گذاران علم جامعه شناسی , کسانی که در توسعه این علم کوشش کرده‌اند با توجه به این نکته که پدیده‌های اجتماعی دارای خصوصیات واحدی نیستند و میان آنها تفاوت‌هایی موجود است این امور را به انواع مختلف تقسیم کرده‌اند. بعقیده اگوست کنت امور اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند. امور سکونی و امور حرکتی یعنی از نظر او امور جامعه از دو صورت خارج نیست . یکی اموری که در زمان معینی قرار دارند یعنی در حالت سکون و ثبات و دیگر امور در جریان و تحرک در طول زمان , اگر امور اجتماعی را در یک زمان و مکان در یک جامعه و یا در جامعه‌های مختلف مطالعه کنیم به امور سکونی اجتماعی پرداخته‌ایم و اگر امور را در طول تاریخ بررسی نماییم با امور حرکتی (دینامیک) سرو کار داریم.

امور اجتماعی را در ارتباط با ماهیت و ویژگیهای کلی می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود:

  • مورفولوژی اجتماعی: شامل اموری است که به ساخت و ترکیب مادی جامعه مربوط می‌شود, مثل وضع سکونت محل سکونت ,موقع طبیعی و جغرافیایی ,نقشه محل ونحوه ساختمانها و اماکن ,وضع خانه‌سازی پراکندگی و تراکم جمعیت و بطور کلی آنچه که مربوط به شکل خارجی جامعه با شکل شناسی می‌شود را شامل می‌شود.

  • فیزیولوژی اجتماعی:از نظر دورکیم فیزیولوژی اجتماعی شامل پدیده‌هایی می‌گردد که اجزاء و عناصر اصلی ساخت جامعه را تشکیل می‌دهند و بنابراین نهادها, سازمانهای اجتماعی و فرهنگی, سازمانهای اقتصادی ,سازمانهای سیاسی مثل خانواده‌, دولت ,شبکه تولید و مصرف و احزاب را در بر می‌گیرد.

  • رفتارهای گروهی وجمعی
    • جریانات اجتماعی
    • هیجانات اجتماعی: هیجانات اجتماعی از کم دوامترین و کم ثبات ترین پدیده‌های اجتماعی محسوب گردیده‌ و عموماً زودگذر می‌باشند ولی چون جمعی بودن ,عینی بودن و ملموس و در نتیجه غیر قابل تردید بودن که از مشخصه‌های پدیده‌های اجتماعی است در آنها نیز وجود دارد, بنابراین پدیده‌ها را نیز که گاه بدون هدف قبلی و صرفاً مبتنی بر احساسات و هیجانات ناگهانی شکل می‌گیرند و گاه نیز از پیش اندیشیده و بر اساس هدفهای معینی ظاهر می‌شوند, در ردیف پدیده‌های مورد مطالعه جامعه شناسی محسوب می‌نمایند.

همچنین ببینید:


پایه گذاران علم جامعه شناسی , کسانی که در توسعه این علم کوشش کرده‌اند با توجه به این نکته که پدیده‌های اجتماعی دارای خصوصیات واحدی نیستند و میان آنها تفاوت‌هایی موجود است این امور را به انواع مختلف تقسیم کرده‌اند. بعقیده اگوست کنت امور اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند. امور سکونی و امور حرکتی یعنی از نظر او امور جامعه از دو صورت خارج نیست . یکی اموری که در زمان معینی قرار دارند یعنی در حالت سکون و ثبات و دیگر امور در جریان و تحرک در طول زمان , اگر امور اجتماعی را در یک زمان و مکان در یک جامعه و یا در جامعه‌های مختلف مطالعه کنیم به امور سکونی اجتماعی پرداخته‌ایم و اگر امور را در طول تاریخ بررسی نماییم با امور حرکتی (دینامیک) سرو کار داریم.

امور اجتماعی را در ارتباط با ماهیت و ویژگیهای کلی می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود:

  • مورفولوژی اجتماعی: شامل اموری است که به ساخت و ترکیب مادی جامعه مربوط می‌شود, مثل وضع سکونت محل سکونت ,موقع طبیعی و جغرافیایی ,نقشه محل ونحوه ساختمانها و اماکن ,وضع خانه‌سازی پراکندگی و تراکم جمعیت و بطور کلی آنچه که مربوط به شکل خارجی جامعه با شکل شناسی می‌شود را شامل می‌شود.

  • فیزیولوژی اجتماعی:از نظر دورکیم فیزیولوژی اجتماعی شامل پدیده‌هایی می‌گردد که اجزاء و عناصر اصلی ساخت جامعه را تشکیل می‌دهند و بنابراین نهادها, سازمانهای اجتماعی و فرهنگی, سازمانهای اقتصادی ,سازمانهای سیاسی مثل خانواده‌, دولت ,شبکه تولید و مصرف و احزاب را در بر می‌گیرد.


همچنین ببینید:


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آذر 1383 [04:32 ]   11   سارا بهنیا      جاری 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [10:00 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:49 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:48 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:58 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:55 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:29 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:28 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:26 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [20:20 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..