منو
 صفحه های تصادفی
آسمان شب های مهر
سخن ابوذر درباره امام علی علیه السلام
تاریخ هوانوردی
کعب بن زید انصاری
گاو بنی اسرائیل
ادبیات ترکی
موازنه و ترصیع
گ.دوران امامت
بهترین کنیزان
تئوری کامل زمین
 کاربر Online
583 کاربر online
تاریخچه ی: انقلاب روسیه

!انقلاب روسیه


در مارس 1917م، انقلابی در روسیه، ((تزار)) روسی ((نیکولاس دوم )) را سرنگون ساخت. یک ((دولت لیبرال ))اداره امور را در دست گرفت.((بلشویکها)) به رهبری ((لنین)) و ((تروتسکی)) از ((شوراهای)) کاگری خواستند تا قدرت را در دست گیرند. بلشویکها در طی انقلابی مجدد در نوامیر 1917 کنترل دولت را در اختیار گرفتند. نها به حرکت خود برای تاسیس اولین ((دولت کمونیستی ))ادامه دادند.{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh.jpg}
رهبران انقلابی


در نوامبر 1917، لنین وتروتسکی
رهبران حزب بلشویک بودند.

__15 مارس 1917م__

بعد از اینکه سربازان از سرکوب تظاهرات کارگران در پتروگراد (((سنت پترزبورگ ))امروزی) خودداری کردند، تزار روسیه، نیکلای دوم، از سلطنت استعفا می دهد. یک دولت موقت قدرت را در اختیار می گیرد.

__آوریل 1917__

لنین از تبعید در ((سوئیس)) به روسیه باز می گردد. او خواستار انقلابی دیگر برای ایجاد دولت کارگری می شود.

__7 نوامبر 1917__

گارد سرخ بلشویک (کارگران مسلح) و سربازان انقلابی و ملوانان اداره امور پتروگراد را در دست می گیرند. لنین در راس دولت انقلابی بلشویک، رهبر روسیه می گردد.

__5 ژانویه 1918__

مجمع موسسان برگزیده دموکراتیک، یک روز پیش از تعطیل شدن توسط دولت بلشویک تشکیل جلسه می دهد.

__تابستان 1918__

جنگهای داخلی در روسیه بین ارتش سرخ بلشویک و ارتشهای سفید مختلف که توسط حامیان تزار و قدرتهای خارجی مخالف بلشویک پشتیبانی می شدند، آغاز شد. فجایع و قتل عامهای بسیاری از هر دو طرف رخ داد. بلشویکها تزار و خانواده اش را در اکاترینبورگ واقع در اورال (((قزاقستان)) امروزی) کشتند.

__1920__

بلشویکها در جنگ های داخلی پیروز شدند و تسلط خود را بر اکثر نواحی امپراتوری روسیه سالق برفرار کردند.

__مارس 1921__

ملوانان در ((شورشکرونستاد))، خواستار بازگشت دموکراسی شدند. ارتش سرخ، شورش را با خونریزی بسیار سرکوب می کند.

__1921__

اقتصاد در حال ویرانی است. لنین سیاسیت اقتصادی جدید خود را معرفی می نماید و بازار آزاد به شکل محدود را مجاز می شمارد. با این وجود، قحطی حداقل 5 میلیون انسان را در طول زمستان از بین می برد.

__1923__

USSR (اتحاد جماهیر ((سوسیالیست)) شوروی موسوم به اتحاد شوروی، تاسیس می گردد.

__1924__

لنین از دنیا می رود، سپس کشمکش بر سر اینکه چه کسی بعد از مرگ او بر اتحاد ((شوروی)) تسلط خواهد یافت، در می گیرد.

__1926__

استالین در درگیری قدرت، تروتسکی را شکست می دهد. دو سال بعد، تروتسکی اجبارا به خارج از کشور تبعید می شود.

__1929__

استالین همه قدرت را در دست گرفته و حرکتی سریع به سوی صنعتی شدن را آغاز می کند. رعیتها به کار در مزارع اشتراکی وادار می گردند. در نتیجه چیین حرکتی، میلیونها نفر از قحطی جان می بازند. میلیونها نفر دیگر اعدام شده و یا به زندان ها افکنده می شوند.

__38 ـ 1936__

استالین شروع به پاکسازی ارتش و حزب کمونیست می نماید. رهبران کمونیست در طی یک محاکمه نمایشی اعتراف و اقرار می کنند. محکومیت متهمین حتی پیش از محاکمه آنها مشخص شده و مایه استهزا تمام دستگاه قضائی بود. چهار پنجم افسران ارشد ارتش اعدام گشتند.

__اوت 1929__

استالین توافقنامه ای را با ((هیتلر)) به امضاء می رساند. آنها بر سر تقسیم ((لهستان)) به توافق می رسند.

__ژوئن 1941__

هیتلر در ((عملیات بارباروسا )) به اتحاد شوروی حمله می کند.

__مه 1945__

پس از شکست ((آلمان)) توسط متفقین، انحاد شوروی اداره امور تمام شرق اروپا ونیمی از آلمان را در ست می گیرد.

__1953__

استالین می میرد. جانشینان وی، رئیس پلیس مخفی، ((لاورنتی بریا))، را دستگیر و اعدام می کنند.

__1956__

رهبر جدید شوروی، ((نکیتا خروشچف ))در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی، ستمگریهای استالین را افشا می نماید.


!حکومت وحشت استالین

ژوزف در سال 1929 م پس از جدال قدرتی که بعد از مرگ لنین در سال 1924 بر سر جانشینی اش در گرفت، رهبر اتحاد شوروی گشت. حکومت استالین یکی از بدترین حکومتهای استبدایی در طول تاریخ بود. او هر کسی را که مخالف رژیمش بود یا به زندان می انداخت و یا می کشت. پلیس مخفی میلیونها نفر را به علتهای پوچ و ناچیز دستگیر نمود و به کولاک فرستاد. هم ((کمونیستها)) و هم غیر کمونیستها به مانند هم از به زندان افتادن، شکنجه و یا اعدام زجر می کشیدند.

{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh1.jpg}
اردوگاههای زندانی


درهنگامیکه استالین بر اتحاد شوروی حکمرانی می نمود،
زندگی برای روس ها بسیار سخت بود. بسیاری
از رعیتها ومخالفان در زندانها جان باختند.

((جنگ جهانی اول ))از دلایل اصلی انقلاب روسیه بود. در سال 1914 م روسیه در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، کشوری عقب مانده به حساب می آمد که بیشتر مردمانش فقیر بودند. هنگامیکه جنگ جهانی اول شروع شد، حکومت سنتی تزار «((نیکلاس دوم))» (1918- 1866م) قادر به جنگ با دشمنانش نبود. شکستهای نظامی روسیه در جنگ جهانی اول، بر عقب ماندگی این کشور صحه گذاشتند. تا سال 1917 بیشتر مردمان روسیه خواستار برکناری سزار از مقام رهبری شدند.

!انقلاب ماه مارس 1917

در ماه مارس 1917، تزار از مقام خود استعفا داده، دولتی موقت در روسیه برپاگشت. دولت آزادیخواه جدید نیز مانند تزار نتوانست از عهده مشکلات روسیه بر آید. در مناطق روستایی، کشاورزان با تصاحب زمنیها برای خودشان انقلابی به پا کرده بودند. ارتشی ها شورش کرده و پست های خود را ترک می نمودند؛ در شهرها گرسنگی و بی کاری موج می زد.

!بلشویکها

گروهی از تندروهای سیاسی ((مارکسیت))، که ((بلشویک)) نامیده می شدند، با دولت موقت به رهبری ((الکساندر کرنسکی)) (1924- 1881) به مخالفت برخاستند. رهبر بلشویکها، ((ولادیمیر ابلیچ لنین ))(1924 – 1870) اعتقاد داشت که انقلابی سراسری تنها راه حل مشکلات روسیه است. در آغاز، بلشویکها گروه انقلابی کوچکی بودند، اما در سال 1917 سیطره نفوذشان بخصوص در شهرهای بزرگ بیشتر شد، چرا که آنان ظاهرا آنچه را که اکثر مردم بدنبالش بودند نوید می دادند» «صلح، زمین، نان».

!انقلاب ماه نوامبر

تا ماه نوامبر 1917، بلشویکها در شوراها (کمیته های انقلابی کارگان) صاحب اکثریت شدند. در روز هفتم نوامبر 1917، بلشویکها در یک کودتای نظامی که از جانب کارگران، نظامیان و ملوانان حمایت می شد، قدرت را در روسیه بدست گرفتند.

!آغاز رهبری لنین

لنین اعتقادی به دموکراسی نداشت. او بر این باور بود که بلشویکها نماینده «((پرولتاریا))» (طبقه کارگر) بوده و بایستی از زیر سلطه سرمایه داران خارج شوند. لنین یک حکومت «استبداد پرولتاریا» اعلام کرد که در واقع به معنی حکومت استبدادی بلشویک بود. (در سال 1918، حزب بلشویک به حزب کمونیست تغییر نام داد.)

!بعد از انقلاب

زندگی در روسیه بعد از انقلاب بسیار دشوار گردید. از سال 1918 تا 1920 جنگ شدید داخلی باعث ویرانی کشور گردید. اقتصاد کشور از هم پاشید و مردم برای یافتن غذا شهرا را رها کرده و به روستاها پناه بردند. میلیونها نفر در اثر قحطی جان سپردند. با این همه، بلشویکها به حکومت خود ادامه دادند.

!اتحاد شوروی

در دهه 1920، اتحاد شوروی تنها کشور تک حزبی جهان گردید. تمام قدرت در دست حزب کمونیست بود و رهبر حزب، کشور را اداره می کرد، و به هیچگونه جریان مخالف اجازه فعالیت داده نمی شد. با این همه، زندگی برای اکثر روس ها قابل تحمل بود. به کشاورزان حق داشتن زمین و فروش محصولات کشاورزی اعطاء شده بود. مشاغل سرمایه داری نیز به طور جزئی در جریان بودند.

!تبلیغات بلشویکها

بلشویکها در نوامبر 1917، قدرت را در روسیه بدست گرفتند. آنها برای پیشبرد افکار سیاسی خود از پلاکاردها و پوستر ها استفاده نمودند. یکی از شعارها چنین بود: قدرتی جدید به نام کمونیزم، در سراسر اروپا در حال شکل گیری است.
زیرنویس عکس
لنین سخن می گوید
در آوریل 1917 م رهبر بلشویکها از تبعید به روسیه بازگشت. او از قطار پیاده شد و بلافاصله برای جمعیت منتظر، سخنرانی نمود.


!حکومت استالین

در سال 1924، بعد از مرگ لنین، ((ژوزف استالین ))(1953- 1879) به قدرت رسید. از سال 1929 به بعد، استالین کشور را در جهت آشوب و ناآرامی سوق داد. او معتقد بود که اتحاد شوروی باید سرعت صنایع خود را رشد داده و انقلابی در صنعت کشاورزی بوجود آورد. او علیه کشاورزان اعلان جنگ کرد و زمینهایی که آنها در زمان انقلاب گرفته بودند را پس گرفت و مجبورشان کرد که در مزارع اشتراکی کار کنند. این اقدام استالین نتایج دهشتناکی به بار آورد. تولید محصولات بدتر از سایر نقاط بود. با این همه، برنامه صنعتی کردن روسیه یک موفقیت نسبی به شمار می آمد. اتحاد شوروی به سرعت به یک قدرت صنعتی مهم مبدل گشت.

!نوسازی روسیه

حکومت شوروی بالاخره موفق به نوسازی روسیه گشت، که این کار به قیمت جان افراد بیشماری تمام شد. در این حکومت ، اقتصاد و دولت توسط یک حزب اداره می شدند. بسیاری از کشورهای جهان، این شیوه حکومتی را الگوی خود قرار داده اند.
{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh2.jpg}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:49 ]   19   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:46 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:39 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:35 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:03 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:09 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:47 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:40 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:38 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:16 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:13 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:01 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:52 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:45 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:58 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:39 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..