منو
 کاربر Online
713 کاربر online
Lines: 1-4Lines: 1-4
-((هشام بن سالم ))می گوید: برنامه امام صادق علیه السلام ایگونه بود که وقتی تاریکی شب راگیر می شد و پاره ای از شب می گذشت کیسه ای را که در آن نا و گوشت و پول بو می اشت و به شانه اش می کشید و بطور ناشناس نزد نیازمندان و فقرای ((مدینه)) می رفت و میانشان تقسیم می کرد.

این برنامه ادامه داشت و
هیچ کس متوجه نمی ک امام صادق علیه السلام چنین کاری می کند تا ین که امام اد لیه اللم دنی فت و ین برنامه نیز تعطی شد، آن موقع بود که نیازمندان شهر فهمیدند که آن ناشناس مام صاد لیه السلام بوده است.
+((هشام بن سالم ))می گوید: />امام صادق علیه السلام نیههای ر شب کیسهای نا و گوشت و پول ب و میذاشت و به طور ناشناس نزد نیازمندان و فقرای ((مدینه)) میرفت و میانشان تقسیم می کرد.
هیچ کس نمیست امام صادق علیه السلام چنین کاری می کند تا وقی امام ها ی و از آن موقع بود که نیازمندان شهر فهمیدند که آن ناشناس چ کی بوده است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [15:19 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [10:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 تیر 1383 [07:47 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..