منو
 صفحه های تصادفی
پمپهای گریز از مرکز
تست ورزش
مواد سمی و مسمومیت حاصل از آنها
تنفس در گیاهان
دوچرخه با 10 روبل
مناظره عبدالله جعفر و معاویه درباره حسنین
رشته ارشد ناپیوسته سم شناسی
ابوالعلاء صاعد بن محمد
نارنگی
اصل موضوع گسترش
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: انفاق در راه خدا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-6Lines: 1-73
-یکی از وظایف مهم و حساس افراد در جامعه اسلامی و دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است. هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگانی افراد جبران و کمبودهای آنان را پاسخگو باشد. همانگونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری امتحان می کند، بی نیاز آزمایش می کند . +V{maketoc}
!تعریف انفاق
یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است. هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودهای آنان را پاسخگو باشد. همانگونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری امتحان م‌کند ثروتمندان را نیز این گونه می‌آزماید.
کمک به افراد نیازمند گر همراه با خلوص نت و به خاطر رضای پروردگار باشد دارای تأثیرات بی‌شماری است. برخی از آثار آن در همین جهان مشاهده می‌شود و برخی از آثار آن در جهان دیگر، به عنوان پاداش های اخروی، ظاهر می‌گردد.
در روایات فراوانی به برخی ا
ز این آثار اشاره شده است؛ از جمله پیشگیری از حوادث و مرگ‌های ناگهانی و دور شدن بلاها و گرفتاری‌ها.
!انفاق در قرآن
در قرآن کری
م درباره انفاق سفارشات بسیاری شده است و در راه این انفاق نیز رعایت ((اخلاص)) بسیار سفارش شده است. در قرآن کریم آیه ای آمده است که هدف نهایی انفاق یعنی عدم دلبستگی به علاقه مندی ها را بیان می کند. />-=لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون
هرگز به مقام بر (نیکی) نمی رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید=-
آیه انفاق: آیه 274 سوره بقره به ستایش کسانی پرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق می کنند و برخی آن را «آیه انفاق» گفته اند «الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم و لاهم یحزنون» کسانی که دارایی های خود را در شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.» این آیه در شأن امام علی(ع) نازل شد، چرا که از چهار درهم دارایی اش، درهمی را در شب، درهمی در روز، درهمی به نهان و درهمی را آشکارا انفاق کرد.البته نزول آیه در مورد خاص، مفهوم آن را محدود و شمول حکم را درباره دیگران نفی نمی کند.
به گفته برخی از مفسران، انفاق کنندگان باید در انفاق خود هنگام روز یا شب، پنهان یا آشکار، جهات اخلاقی و اجتماعی را درنظر بگیرند. از آن جا که دلیلی برای اظهار انفاق به نیازمندان نیست، آن را پنهان سازند تا هم آبروی آنان حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن باشد و از آن جا که مصالح دیگری مانند تعظیم شعایر و تشویق دیگران در کار است و انفاق، جنبه شخصی ندارد تا هتک احترام کسی شود (مانند انفاق برای جهاد و بناهای خیر و امثال آن) و با اخلاص نیز منافات ندارد، آشکارا انفاق کند.
!اخلاص و ریا در انفاق
از آیات قرآن استفاده می شود که اخلاص دارای درجات مختلفی است، و فضل و بخشش حق تعالی به هر شخصی به اندازه اخلاص اوست، سنگینی و سبکی ترازوی اعمال در آخرت به درجه اخلاص بستگی دارد. در سوره بقره وضعیت کسانی که اموالشان را در راه رضای خدا انفاق می کنند، به باغی تشبیه نموده که در زمین نیکو باشد و بارانی بسیار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دهد و یا دست کم بارانی اندک بر آن ببارد. بنابراین، همچنان که زمین نیکو همیشه ثمری نیکو می دهد، عمل صالح خالص نیز پیوسته نتیجه ای نیکو دارد و عنایت الهی شامل آن می شود؛ چراکه خداوند بر اعمال انسان بینا است و از میزان اخلاص اعمال او آگاه است. «و الله بما تعملون بصیر»
-کمک رد به اراد نیازمند ار ها با خا و بر رای روردگار باشد دارای ایرا بیشمای ات بری از ار آن همین ها خود نمایی می کنن و بری از ار در جهان دیگر ه نان پادا های اخری اهر می گردد. +~~darkgreen:قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرٌَ خَیرٌ مِّن صدقَةٍ یَتْبَعُهَا أَذًى وَ الَّهُ غَنىُّ حَلِیمٌ~~ (بقره 263)
ترجمه :
گفت
ار پسندیده (در برابر نیازمندان )، و عفو ، از بخششى ه آزارى به دا آن باشد، ب است ، و خدان، بى نیاز و بار است .
این آیه د
ر قیقت تکمیلى است نسبت به آیه بل ، در زمینه ترک منت و آزار ه هنام انفاق ، مى فرماید: گفتار پسندیده (در برابر ارباب حاجت ) و عفو و گذشت (از خشونتهاى آنان ) از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد بهتر است.
این
را نیز دانی که آنچه در راه خدا انفاق مى کنید در واق براى نجات خویشتن ذخیره مینمایی، و خداوند (از آن ) بى نیاز و (در برار خشونت و ناسپاسى شما) بربار است.
!از چه چ
یز انفاق کنیم
علامه ب
زرگوار ((ن فهد)) برای صدقه پنج قسم بیان کرده است:
صدقه در مال، د
ر آبرو، در عقل، در زبان، ‌در علم.
*صدق
ه در مال، معلوم است
*و اما در آبرو: تصورش به ا
ین ست که برای دیگری در را خدا شفاعت و یا ضمانت کند،
*و در عقل: در مشورت کمک
نماید، و در زبان:‌در میان مردم به اصطلاح برخزد
*و در علم: روشنگر اف
کار مردم شود.
باید متوجه بود که صدقه در مال، ت
نها پن ریال یا یک تومان دادن به فقیر و مکین نیست، بلکه جامعه از ین مل یا به نحو وجوب و یا بطور ستحباب، حی دارد؛ بنابراین از این اموال، شخص مسلمان باید جامعه را بهره مند سازد، کتابهای دینی اپ کرده، ر سترس قرار دهد، کابخان، مدرسه، بیمارستان، زایشگاه، پل، جاده، و حمام سازد و صدها امر دیگر که در خدمت بندگان خدا قرار ی گید، انجام دهد.
*امام صادق(ع) می ف
رماید: «در روز جمعه دو فرشته این گونه دعا می کنند: «خدایا به هر انفاق کننده ای عوضی عطا فرما و هر بخیلی را به تلف شدن مال دچار فرما».
-در روایات فراوانی به برخی از آثار اشاره شده است که پیشگیری از حوادث و مرگ های ناگهانی و دور شدن بلاها و گرفتاری ها گوشه ای از این آثار می باشد . +!انفاقهای واجب و مستحب
!!زکات؛ص
دقه واجب
زکات یکی از ف
روع دین و از ضروریات اسلام است و منکر آن کافر و نجس است و در اکثر آیات قرآن هر کجا نامی از نماز برده شده، از زکات هم نامی برده شده و فقهای اسلام، در کتب فقهیّه خود، یک فصل مخصوص زکات و بعضی یک جلد دربارة آن نوشته اند.
شخص
ی بنام ثعلبة انصاری خدمت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ شرفیاب شد، عرضه داشت: از خدا بخواه بمن ثروت زیادی مرحمت کند! حضرت فرمود: صلاح نیست، منحرف خواهی شد، سوگند به آنکه جانم در قبضة قدرت اوست، اگر اراده نمایم که تمام کوه های دنیا طلا و نقره شود، خواهد شد.
ثعلبه رفت و بار دیگر آمد، قسم خورد و گفت: اگر خدا رو
زیم کند، تمام حقوق الهی و حقوق همسایگان و مستمندان را می پردازم، حضرت دعا کرده و آنقدر گوسفندان او زیاد گردید که در شهر نتوانست نگهداری کند.
زمانی که تهیدست بود، پیوسته در جماعتها حاضر بود، ولی وقتی
ثروت او رو به افزایش یافت، کم کم حضور او در جماعت ها کم شد، تا بجایی رسید که بطور کلی قطع کرد.
خدمت حضرت شرح ح
ال او را گفتند، فرمود: وای بحال ثعلبه! طولی نکشید که آیة زکات آمد، سرور کائنات برای گرفتن مالیات اسلامی (زکات) به سوی او مأمور فرستاد، در پاسخ مأمور گفت:‌این یا جزیه است یا شبیه به آن، از دیگران بگیرید تا نوبت من شود.
بعد
از آنکه از دیگران مالیات گرفتند، نزد او آمدند. حرف خود را تکرار کرد، آنگاه گفت: بروید تا من دربارة آن فکری کنم مأمورین حضور پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ رسیدند و جریان را بعرض آن حضرت رسانیدند، فرمود:‌وای بحال ثعلبه! چیزی نگذشت که آیه نازل شد که: بعضی از مردم با خدا عهد کردند که اگر خدا از فضل خود ثروتی به ما عنایت کند، زکاتش را می دهیم و از نیوکاران خواهیم بو و چون خدا از فضلش به آنها عطا کرد، به آن بخل ورزیده و پشت نمودند و حال آنکه آنان روگردانند.
چون ثعلب
ه از موضوع مطلع گردید، نزد حضرت رفت، او را نپذیرفت. بعد از رحلت آن سرور نزد خلفاء ثلاثه رفت، آنها هم راهش نداند و در حال کفر و نفاق از دنیا رفت.
آری، ترک واجب گاهی از کفر و ارتداد سر در می آورد، باید کو
شید دسترات الهی را موبمو عمل کرد و هی تنبلی و سستی نشان نداده و محبت مال را باید از دل بیرون ر، نکند بگونه ای باشد که نماز بخواند، حج برود، یا احیاناً روزه بگیرد، اما به زکات که می رسد، ترک کند که امکان دارد به سرنوشت ثعلبه ها دچار گردد و در شدت و سختی آن، همین بس که پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ آن را کفر به خدا به حساب آورده است.
و
از علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ روایت شده که فرمود: بر شما باد به زات؛ زیرا از پیامبر شما شنیم که می فرمود: زکات پل اسلام است پس هر که آن را بپردازد، از پل گذشته و هر که نپردازد،‌در زیر آن محبوس خواهد شد. زکات خشم خدا را خاموش می نماید.
زکات چنانکه در رساله های عملیّه ذکر شده، بر نه چیز واجب می شود: گندم،‌ جو،‌کشمش، خرما، طلا، نقره،‌شتر، گاو و گوسفند.
!!صدقات مستحبی
برای اهمیت و عظمت صدقات مستحبی خوبست نخست به حالات انبیاء و ائمه ـ علیهم السّلام ـ بلکه به حالات سایر مؤمنین و افراد خیّر و محسن، نظر افکند که چگونه از مال خود، در راه خدا بهره مند شده؟ و بوسیلة
آن چه خدمتهایی به جهان اسلام و مسلمین نموده اند.
روایات در فضیلت صدقه بسیارند که برای نمونه به بعضی از آنها می پردازیم: علی ـ علیه السلام ـ فرمود: هر که به عوض و بدل یقین کند، خوب بخشش نماید.
و نیز فرموده: خوشا به حال کسی که زیادی مالش را انفاق کند و از زیادی گفتارش جلوگیری نماید.
امام باقر از علی بن ابیطالب ـ علیهما السّلام ـ نقل می فرماید که: آن حضرت فرمود: روزی یک دینار انفاق کردم، رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ به من فرمود: آیا نمی دانی که صدقة مؤمن از دستش بیرون نمی رود، تا آنکه از دهان هفتاد شیطان آزاد گردد (همه گویند: نده!) و در دست سائل قرار نگیرد، تا نخست در دست خدای بزرگ قرار گیرد، آیا خداوند چنین آیه ای نفرموده: آیا ندانسته اند که خدا اوست که توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد.
زمانیکه امام باقر ـ علیه السلام ـ پدر بزرگوارش را غسل می داد، افراد متوجه پینه های دست و پا و پیشانی امام زین العابدین ـ علیه السلام ـ بودند که در ا
ثر سجدة بسیار پینه بسته بود، ولی در پشت شانه نیز اثر پینه ای دیدند، از امام باقر ـ علیه السلام ـ پرسیدند: این اثر چیست؟ حضرت فرمود: اگر بعد از حیات پدرم نبود، نمی گفتم.
روزی بر او نمی گذ
ش مر آنکه یکی یا بیشتر از بینوایان را سیر می کرد شب که می شد، انبان خود را پر می کرد و وقتی دیده ها بخواب می رفت، به در خانة‌ تنگدستان آبرومند رفته، میان آنان تقسیم می فرمود، و آنان نمی دانستند که آورندة طعام کیست؟ صدقات پیمبر و آل او ـ علیهم السّلام ـ آن قدر زیاد است که خود نیازمند به کتاب مستقلی است و علامه بزرگوار، مجلسی ـ رضوان الله علیه ـ‌ در بحار، یک باب مخصوص برای آن باز نموده است.
 +!همچنین ببینید:
 +*((ایثار و انفاق فاطمه علیهاسلام))
 +*((انفاق و ایثار امام علی علیه السلام))
 +*((انفاق لباس))
 +*((انفاق فاطمه علیها سلام به صیاد))
 +*((سخنان امام سجاد علیه السلام درباره انفاق))
 +*((انفاق از طعام))
 +*((انفاق فاطمه علیهاسلام به شیخ فرتوت))
 +*((اخلاص امام سجاد علیه السلام در انفاق))
 +*((اخلاص امام صادق علیه السلام در انفاق))
 +*((انفاق فاطمه علیهاسلام از زیورآلات))
 +*((انفاق از دوست داشتنی ها))
 +*((داستانی جالب از انفاق امام))
 +*((انفاق مخفیانه امام سجاد علیه السلام))
 +*((انفاق امام سجاد علیه السلام از غذاهای مورد علاقه))
 +*((انفاق امام صادق علیه السلام از خوراک های مورد علاقه))
 +*((شیوه انفاق امام سجاد علیه السلام))
 +*((توصیه انفاق به خویشان))
 +*((انفاق مخفیانه امام صادق علیه السلام))
 +*((انفاق امام سجاد علیه السلام در راه خانه خدا))
 +*((انفاق امام علی علیه السلام در رکوع))
 +*((انفاق امام علی علیه السلام در میان فقیران))
 +!منابع
 +*[http://www.andisheqom.com/page.php?pg=fazael|پیرامون انفاق در راه خدا]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [06:10 ]   12   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [06:09 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:25 ]   10   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:23 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:22 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:28 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [15:15 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [15:12 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [15:09 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [11:29 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:08 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 تیر 1383 [06:31 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..