منو
 صفحه های تصادفی
حفظ بهداشت روانی
انفجار ابر نواختران
فلزات قلیایی
امام حسن
تغییرات فیزیکی یا,شیمیایی مواد؟
درس حسابان
سوابق درخشان علی علیه السلام
امام مهدی علیه السلام و پیراهن حضرت یوسف علیه السلام
هیدروبوردار شدن آلکنها – اکسایش آلکنها
زعفران کار
 کاربر Online
546 کاربر online
تاریخچه ی: انسان کامل درمکتب عشق

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-28Lines: 1-30
 +!::~~greengray:انسان کامل در مکتب عشق~~::
 ~~green:مکتب دیگر درباب انسان کامل ، ( اصلا کلمه " انسان کامل " را عرفا برای اولین بار در عالم طرح کرده‏اند ) مکتب عشق است .~~ ~~green:مکتب دیگر درباب انسان کامل ، ( اصلا کلمه " انسان کامل " را عرفا برای اولین بار در عالم طرح کرده‏اند ) مکتب عشق است .~~
 مکتب عشق که‏ همان __مکتب عرفان__ است ، کمال انسان را در عشق که مقصود ، عشق به ذات حق‏ است و در آنچه که عشق ، انسان را به آن می‏رساند ، می‏داند . مکتب عشق که‏ همان __مکتب عرفان__ است ، کمال انسان را در عشق که مقصود ، عشق به ذات حق‏ است و در آنچه که عشق ، انسان را به آن می‏رساند ، می‏داند .
 برخلاف مکتب‏ عقل که مکتب حرکت نیست و مکتب فکر است حکیم سخن از حرکت ندارد ، به‏ عقیده او همه حرکتها ، حرکت ذهن است این مکتب ، مکتب حرکت است ، اما حرکتی صعودی و عمودی ، نه حرکت افقی. در ابتدا که انسان می‏خواهد به کمال برسد حرکتش باید صعودی و عمودی باشد ، یعنی حرکت‏ به سوی خدا ، پرواز به سوی خدا .  برخلاف مکتب‏ عقل که مکتب حرکت نیست و مکتب فکر است حکیم سخن از حرکت ندارد ، به‏ عقیده او همه حرکتها ، حرکت ذهن است این مکتب ، مکتب حرکت است ، اما حرکتی صعودی و عمودی ، نه حرکت افقی. در ابتدا که انسان می‏خواهد به کمال برسد حرکتش باید صعودی و عمودی باشد ، یعنی حرکت‏ به سوی خدا ، پرواز به سوی خدا .
 اینها معتقدند که سخن ، سخن فکر نیست ، سخن عقل نیست ، سخن استدلال‏ نیست ، سخن ، سخن روح انسان است . به عقیده اینها روح انسان واقعا به‏ حرکت معنوی حرکت می‏کند تا آنجا که به خدا می‏رسد . همینجاست که جنجال‏ به پا شده است که " انسان به خدا می‏رسد " یعنی چه ؟ ولی آنها حرف‏ خودشان را در جای خود ، خوب گفته‏اند . مکتب عشق اساسا مکتب عقل را تحقیر می‏کند .  اینها معتقدند که سخن ، سخن فکر نیست ، سخن عقل نیست ، سخن استدلال‏ نیست ، سخن ، سخن روح انسان است . به عقیده اینها روح انسان واقعا به‏ حرکت معنوی حرکت می‏کند تا آنجا که به خدا می‏رسد . همینجاست که جنجال‏ به پا شده است که " انسان به خدا می‏رسد " یعنی چه ؟ ولی آنها حرف‏ خودشان را در جای خود ، خوب گفته‏اند . مکتب عشق اساسا مکتب عقل را تحقیر می‏کند .
 یکی از فصول و بخشهای بسیار عالی ادبیات ما ، بخش " __مناظره‏ عقل و عشق __" است . چون کسانی که وارد این بحث شده‏اند اغلب خودشان اهل‏ عرفان بوده‏اند ، همیشه عشق را بر عقل پیروز کرده‏اند .  یکی از فصول و بخشهای بسیار عالی ادبیات ما ، بخش " __مناظره‏ عقل و عشق __" است . چون کسانی که وارد این بحث شده‏اند اغلب خودشان اهل‏ عرفان بوده‏اند ، همیشه عشق را بر عقل پیروز کرده‏اند .
 ~~orange:مکتب عشق برای رسیدن انسان به کمال ، عقل را کافی نمی‏داند ، می‏گوید عقل ، جزئی از وجود انسان است ، نه اینکه تمام ذات انسان عقل او باشد ،عقل مثل چشم ، یک‏ابزار است ، ذات و جوهر انسان که عقل نیست ، ذات و جوهر انسان ، روح است و روح از عالم عشق است و جوهری است که در آن ، جز حرکت به سوی حق چیز دیگری نیست . این است که عقل در این مکتب‏ تحقیر می‏شود .~~  ~~orange:مکتب عشق برای رسیدن انسان به کمال ، عقل را کافی نمی‏داند ، می‏گوید عقل ، جزئی از وجود انسان است ، نه اینکه تمام ذات انسان عقل او باشد ،عقل مثل چشم ، یک‏ابزار است ، ذات و جوهر انسان که عقل نیست ، ذات و جوهر انسان ، روح است و روح از عالم عشق است و جوهری است که در آن ، جز حرکت به سوی حق چیز دیگری نیست . این است که عقل در این مکتب‏ تحقیر می‏شود .~~
 ((حافظ)) گاهی این مطلب را با تعبیرات عجیبی می‏گوید :  ((حافظ)) گاهی این مطلب را با تعبیرات عجیبی می‏گوید :
- ~~brown: ^بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل +::~~brown:^بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل^~~::
   
- بیا که سود کسی برد کاین تجارت‏ کرد ^~~
+::~~brown:^بیا که سود کسی برد کاین تجارت‏ کرد^~~::
 عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود می‏گویند بر عقل ترجیح می‏دهند . عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود می‏گویند بر عقل ترجیح می‏دهند .
   
 آنها حرفهای خاصی دارند ، توحید ، نزد آنها معنی دیگری دارد ، توحید آنها وحدت وجود است ، توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا می‏کند . در این مکتب انسان کامل در آخر ، عین خدا می‏شود ، اصلا انسان کامل حقیقی ، خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می‏شود ، از خودش فانی می‏شود و به خدا می‏رسد . راجع به این مکتب هم در جای خود صحبت می‏کنیم .  آنها حرفهای خاصی دارند ، توحید ، نزد آنها معنی دیگری دارد ، توحید آنها وحدت وجود است ، توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا می‏کند . در این مکتب انسان کامل در آخر ، عین خدا می‏شود ، اصلا انسان کامل حقیقی ، خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می‏شود ، از خودش فانی می‏شود و به خدا می‏رسد . راجع به این مکتب هم در جای خود صحبت می‏کنیم .
 منبع :انسان کامل منبع :انسان کامل
 شهید مطهری  شهید مطهری
 صفحه 124 صفحه 124

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [10:37 ]   8   محمد ورهرام      جاری 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:49 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:44 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:40 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:38 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:38 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:34 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [02:13 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..