منو
 صفحه های تصادفی
حبوبیه
چگونگی محافظت از دندانهای کودکان
عدد هفت در فرهنگ ملل مختلف
نزول حضرت عیسی علیه السلام از آسمان
چرخشهاي طبيعي
نگاه به نامحرم
glaucoma chronic open angle
شار الکتریکی
مقایسه اولیه زبان
تعداد حج های امام سجاد علیه السلام
 کاربر Online
408 کاربر online
تاریخچه ی: انسان کامل درمکتب عشق

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-30
-مکتب دیگر درباب انسان کامل ، ( اصلا کلمه " انسان کامل " را عرفا برای اولین بار در عالم طرح کرده‏اند ) مکتب عشق است .
مکتب عشق که‏ همان مکتب عرفان است ، کمال انسان را در عشق که مقصود ، عشق به ذات حق‏ است و در آنچه که عشق ، انسان را به آن می‏رساند ، می‏داند .
برخلاف مکتب‏ عقل که مکتب حرکت نیست و مکتب فکر است حکیم سخن از حرکت ندارد ، به‏ عقیده او همه حرکتها ، حرکت ذهن است این مکتب ، مکتب حرکت است ، اما حرکتی صعودی و عمودی ، نه حرکت افقی. در ابتدا که انسان می‏خواهد به کمال برسد حرکتش باید صعودی و عمودی باشد ، یعنی حرکت‏ به سوی خدا ، پرواز به سوی خدا .
+!::~~greengray:انسان کامل در مکتب عشق~~::


~~green:
مکتب دیگر درباب انسان کامل ، ( اصلا کلمه " انسان کامل " را عرفا برای اولین بار در عالم طرح کرده‏اند ) مکتب عشق است .~~
/>مکتب عشق که‏ همان __مکتب عرفان__ است ، کمال انسان را در عشق که مقصود ، عشق به ذات حق‏ است و در آنچه که عشق ، انسان را به آن می‏رساند ، می‏داند .
/>برخلاف مکتب‏ عقل که مکتب حرکت نیست و مکتب فکر است حکیم سخن از حرکت ندارد ، به‏ عقیده او همه حرکتها ، حرکت ذهن است این مکتب ، مکتب حرکت است ، اما حرکتی صعودی و عمودی ، نه حرکت افقی. در ابتدا که انسان می‏خواهد به کمال برسد حرکتش باید صعودی و عمودی باشد ، یعنی حرکت‏ به سوی خدا ، پرواز به سوی خدا .
 اینها معتقدند که سخن ، سخن فکر نیست ، سخن عقل نیست ، سخن استدلال‏ نیست ، سخن ، سخن روح انسان است . به عقیده اینها روح انسان واقعا به‏ حرکت معنوی حرکت می‏کند تا آنجا که به خدا می‏رسد . همینجاست که جنجال‏ به پا شده است که " انسان به خدا می‏رسد " یعنی چه ؟ ولی آنها حرف‏ خودشان را در جای خود ، خوب گفته‏اند . مکتب عشق اساسا مکتب عقل را تحقیر می‏کند .  اینها معتقدند که سخن ، سخن فکر نیست ، سخن عقل نیست ، سخن استدلال‏ نیست ، سخن ، سخن روح انسان است . به عقیده اینها روح انسان واقعا به‏ حرکت معنوی حرکت می‏کند تا آنجا که به خدا می‏رسد . همینجاست که جنجال‏ به پا شده است که " انسان به خدا می‏رسد " یعنی چه ؟ ولی آنها حرف‏ خودشان را در جای خود ، خوب گفته‏اند . مکتب عشق اساسا مکتب عقل را تحقیر می‏کند .
-یکی از فصول و بخشهای بسیار عالی ادبیات ما ، بخش " مناظره‏ عقل و عشق " است . چون کسانی که وارد این بحث شده‏اند اغلب خودشان اهل‏ عرفان بوده‏اند ، همیشه عشق را بر عقل پیروز کرده‏اند .
مکتب عشق برای رسیدن انسان به کمال ، عقل را کافی نمی‏داند ، می‏گوید عقل ، جزئی از وجود انسان است ، نه اینکه تمام ذات انسان عقل او باشد ،عقل مثل چشم ، یک‏ابزار است ، ذات و جوهر انسان که عقل نیست ، ذات و جوهر انسان ، روح است و روح از عالم عشق است و جوهری است که در آن ، جز حرکت به سوی حق چیز دیگری نیست . این است که عقل در این مکتب‏ تحقیر می‏شود .
حافظ گاهی این مطلب را با تعبیرات عجیبی می‏گوید :
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کاین تجارت‏ کرد
عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود می‏گویند بر عقل ترجیح می‏دهند .
+
یکی از فصول و بخشهای بسیار عالی ادبیات ما ، بخش " __مناظره‏ عقل و عشق __" است . چون کسانی که وارد این بحث شده‏اند اغلب خودشان اهل‏ عرفان بوده‏اند ، همیشه عشق را بر عقل پیروز کرده‏اند .

~~orange:
مکتب عشق برای رسیدن انسان به کمال ، عقل را کافی نمی‏داند ، می‏گوید عقل ، جزئی از وجود انسان است ، نه اینکه تمام ذات انسان عقل او باشد ،عقل مثل چشم ، یک‏ابزار است ، ذات و جوهر انسان که عقل نیست ، ذات و جوهر انسان ، روح است و روح از عالم عشق است و جوهری است که در آن ، جز حرکت به سوی حق چیز دیگری نیست . این است که عقل در این مکتب‏ تحقیر می‏شود .~~

((
حافظ)) گاهی این مطلب را با تعبیرات عجیبی می‏گوید :


::~~brown:^
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل^~~::

::~~brown:^بیا که سود کسی برد کاین تجارت‏ کرد^~~:: />
عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود می‏گویند بر عقل ترجیح می‏دهند .
 آنها حرفهای خاصی دارند ، توحید ، نزد آنها معنی دیگری دارد ، توحید آنها وحدت وجود است ، توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا می‏کند . در این مکتب انسان کامل در آخر ، عین خدا می‏شود ، اصلا انسان کامل حقیقی ، خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می‏شود ، از خودش فانی می‏شود و به خدا می‏رسد . راجع به این مکتب هم در جای خود صحبت می‏کنیم .  آنها حرفهای خاصی دارند ، توحید ، نزد آنها معنی دیگری دارد ، توحید آنها وحدت وجود است ، توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا می‏کند . در این مکتب انسان کامل در آخر ، عین خدا می‏شود ، اصلا انسان کامل حقیقی ، خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می‏شود ، از خودش فانی می‏شود و به خدا می‏رسد . راجع به این مکتب هم در جای خود صحبت می‏کنیم .
 منبع :انسان کامل منبع :انسان کامل
 شهید مطهری  شهید مطهری
 صفحه 124 صفحه 124

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [10:37 ]   8   محمد ورهرام      جاری 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:49 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:44 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:40 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:38 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:38 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [12:34 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [02:13 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..