منو
 کاربر Online
487 کاربر online
تاریخچه ی: انسان و دنیا

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-20Lines: 1-122
-((مم محمد با|امم اقر(ع))) برای رکشی یدگی ه مزارع خو یرون م بود و بواسط ربهی خستگی ه کمک چن فر ک اطراش ودند راه می‌رفت. + ایا مقما بای لی ا خر ن ی ت منر کالا رشن گدد :
V{maketoc}
-ر این حال مردی بنام محمد بن منکدر که از زهاد و عباد بود و تصادفاً به نوحی بیرون مدینه آمده بود امام را در آن حال دید و در ذهنش آمد که چطور این مرد شریف (امام) دنیا را پی‌جویی می‌کند. و بر آن شد که امام را نصیحتی کند. +!رایز انان
-پ ندیک رفت و به ام سلام داد. سپس گفت: آیا سزوار ات مد شریفی چون شما در طب دنیا بیرون آید آن هم در چنین وقی و در چنین گمیی گر خدای نخاته در همچو الی مگ شا فرا سد چه وضعی برای شما پدید خواهد آد؟ شایسته شما نیست که دنبال دنیا بروید و متحل ج زحمت شوید؟

ا
ما ار ستها ا ز دوش کان خود بردات و به دیار تکی د و فت: ^~~darkgreen:__«اگر من در مین بمیم در ا عبدت نجام وظیفه از دنیا رفته ام. یا ین کار عین طاعت و بندگی ست. و خیال کردی که عباد محصر به ذکر و نمز و دعا روزه است.من زدگی و خرج درم. اگ کر نکنم و م نکشم. باید دست اجت ب سی تو و اثال و دراز کنم. من در طلب رزق می روم که احتیاج خود را از کس و ناکس سلب کنم. وقتی باید از فرارسید مرگ ترسا اشم که ر حا معصیت و خلاکاری و خ از فرمان اهی اشم.نه ر چین الی که در ا اطاعت امر دا هستم. ک ما موظف کره بار دش دیگان باشم رزق خودم را خودم تحصیل کنم.»~~__^
+^__~~brown:ر مکم است از رای ود یروی کند . در وود رایزی ناه شده ا را ه سوی هدی که در مت ت مر ست کاند . الته و این ی ک بر چ بت اید تا رای ود باشد مصو ای است ک وجود رای نیست ی توا نها را نادید گر می توا ا را همل گاش ناید معاره ماره کی نا رداخت . ~~__^
-زاهد با شنیدن این عبارات متوجه اشتباه خود شد و فهمید که راه غلطی را می‌پیموده. +غرایز را باید اصلاح و تعدیل و رهبری کرد ، که این مطلب دیگری است .

مثلا در انسان تمایل به فرزند هست . این تمایل امر کوچکی نیست ، از
شاهکارهای خلقت الهی است . اگر این تمایل نبود ، خلقت ادامه نمی یافت‏ . منتها در کارخانه خلقت ، این تمایل به صورت یک امر لذیذ و شیرین در کام هر حیوانی ریخته شده است تا هر نسلی‏ در خدمت نسل آینده خویش باشد و از این خدمت نیز لذت ببرد .

این علاقه‏ را تنها در نسل قبلی قرار نداده است . در انسان ، نسل بعد را نیز به نسل‏ قبلی علاقمند گردانیده است ، اما نه به آن شدت که گذشته را به آینده‏ علاقمند کرده است . این علاقه‏ها رمز پیوندهاست .

یکی دیگر از غرایز بشری ، حس حقیقت
جویی و دانش طلبی و کاوش است . ممکن است مردم را در زمانی موقت از تحقیق و دانش و کاوش منصرف کرد ، اما برای همیشه نمی توان بر ضد روح حقیقت جویی و دانش طلبی بشر قیام‏ کرد .

!مال دوس
تی

از جمله غرایز انسان مال دوستی است . ال
بته مال دوستی یک غریزه‏ مستقیم در انسان نیست ، یعنی اینچنین نیست که انسان مال را به خاطر مال‏ دوست بدارد و مورد علاقه او باشد ، اما چون به حسب طبع و غریزه ، حوایج‏ مادی زندگی خود را می‏خواهد رفع کند و در پاره‏ای اجتماعات مانند اجتماع‏ ما وسیله رفع حوایج ، پول و ثروت است اگر انسان پول داشته باشد کلید همه قفلها را در دست دارد و اگر نداشته باشد همه درها به رویش بسته‏ می‏ماند از این نظر ، آدمی پول را به عنوان کلید همه قفلها از نظر مادیات‏ زندگی دوست می‏دارد .

همچنانکه گفتیم با یک امر طبیعی و
غریزی نمی توان مبارزه کرد ، بدین‏ معنی که برای همیشه نمی توان آن را تعطیل کرد هرچند ممکن است در یک‏ مدت محدود جامعه را بدان سو کشاند و هم ممکن است افرادی محدود را برای‏ همیشه بدان سو کشاند ، اما بشر و جامعه بشری را نمی توان از مقتضیات یکی‏ از غرایز برای همیشه منصرف کرد ، مثلا:

__ ~~brown:امکان ندارد که بتوانیم همه افراد را برای همیشه قانع‏ کنیم که راضی شوند همه درها به رویشان بسته باشد و از آن کلید مرموز وجادویی به نام " پول " یا " ثروت " به عنوان یک شی‏ء پلید و منفور دوری گزینند . ~~__

حالا اگر با نام خدا و با نام دین ، با این غرایز مبارزه شود ، اگر تحت‏ نام و عنوان دین ، تجرد و رهبانیت مقدس شمرده شود و ازدواج پلیدی ، اگر تحت آن نام و عنوان ، جهل موجب نجات معرفی گردد و علم سبب گمراهی ، اگر با آن نام و عنوان ، ثروت و قدرت و تمکن مایه بدبختی شناخته شود و فقر و ضعف و دستنارسی مایه سعادت و خوشبختی ، چه عوارضی دست می‏دهد ؟

انسانی را در نظر بگیرید که از
طرفی تحت تأثیر جاذبه دینی و تلقینات‏ دینی است و از طرف دیگر تحت تأثیر جاذبه شدید این امور ، بالاخره یا این طرف را میگرد یا آن طرف را و یا مانند بسیاری از مردم در کشاکش‏
این دو جاذبه گرفتار می‏شود ، از کسانی می‏شود که درباره‏شان گفته‏اند :

یک دست به مصحفیم و یک دست به جام ::گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام::

روحیه مذبذب
پیدا می‏کند : " « لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء »" . در واقع ، یک بیمار روانی درست و حسابی می‏شود با همه عوارض و آثارش .

^
~~darkorange:کار دین و رسالت دین محو غرایز نیست ، تعدیل و اصلاح و رهبری و حکومت‏ و تسلط بر آنهاست . چون غرایز را نمی توان و نباید از بین برد ، قهرا در اجتماعاتی که با نام خدا و دین و مذهب برای نابودی غرایز قیام می‏کنند و خداپرستی را با زندگی ، متضاد معرفی می کنند ، خود این معانی و مفاهیم عالی شکست می‏خورند و ماتریالیسم و سایر مکتبهای ضد خدایی و ضد دینی رواج می‏گیرد . ~~


^

لهذا بدون تردید باید گفت که زاهد مابان جاهل هر محیطی که بدبختانه در میان خود ما هم زیاد هستند از عوامل مهم گرایش مردم به مادیگری می‏باشند .

راسل می‏گوید تعلیمات کلیسایی ، بشر را در میان دو بدبختی و حرمان قرار می‏دهد :
یا بدبختی دنیا و حرمان از نعمتهای آن ، و یا بدبختی و حرمان از آخرت و حور و قصور آن .

می‏گوید از نظر کلیسا انسان الزاما باید یکی از دو بدبختی را تحمل کند : یا به بدبختی دنیا تن دهد و خود را محروم و منزوی نگه دارد و در مقابل در آخرت و جهان دیگر از لذتها بهره‏مند گردد ، یا اگر خواست در دنیا از نعمتها و لذتها بهره‏مند باشد باید بپذیرد که در آخرت محروم خواهد ماند .

اولین سؤال و ایرادی که بر این منطق وارد است از ناحیه منطق و توحید و خداشناسی است .

آخر چرا خدا الزاما بشر را به تحمل یکی از دو بدبختی‏ محکوم کرده است ؟

چرا جمع میان دو خوشبختی نا ممکن است ؟

مگر خداوند بخیل است ؟ ! مگر از خزانه رحمت او کم می‏شود ؟ !

!چه مانعی دارد خدا ، هم خوشبختی دنیا را برای ما بخواهد و هم خوشبختی آخرت را ؟

اگر خدایی در کار است که از وجود و قدرت غیر متناهی لبریز است ، بایستی سعادت کامل‏ ما را بخواهد ، و اگر سعادت کامل ما را می‏خواهد ، هم خوشبختی دنیای ما را می‏خواهد و هم خوشبختی آخرت ما را .

برتراند راسل از کسانی است که این تعلیم کلیسایی سخت او را آزار می‏داده است و شاید این تعلیم تأثیر فراوانی در گرایشهای ضد خدایی و ضد دینی او داشته است .

کسانی که این فکر را تبلیغ کرده و می‏کنند ، خیال کرده‏اند که علت اینکه‏ در دین یک سلسله چیزها از قبیل شراب و قمار و زنا و ظلم و غیره نهی شده‏ این است که این امور سعادت و خوشبختی و بهجت می‏آورد و دین با خوشی و بهجت مخالف است و خدا خواسته او در دنیا خوشی و سعادت و مسرت نداشته‏ باشد تا بتواند در آخرت خوشبخت باشد ! و حال اینکه امر ، درست برعکس‏ این است .

!علت حرامها و حلالها

این جلوگیریها و محدودیتها به خاطر این است که این امور موجب بدبختی‏ و تیرگی زندگی می‏گردد . اگر خدا گفت شراب مخور ، معنایش این نیست که‏ اگر شراب بخوری در دنیا خوشبخت می‏شوی و خوشبختی دنیا با خوشبختی آخرت‏ ناسازگار است ، بلکه چون شراب موجب بدبختی است ، هم در دنیا و هم در آخرت از آن جلوگیری شده است .

__~~orange:تمام محرمات اینچنین اند ، یعنی: اگر موجب بدبختی نبودند حرام نمی شدند ~~. __

و همچنین در مورد واجبات ، یعنی:

__ ~~orange:واجبات چون موجب خوشبختی هستند و در همین زندگی دنیا نیز اثر نیک دارند ، واجب شده‏اند ، نه اینکه واجب‏ شده‏اند تا قدری از خوشبختی دنیا بکاهند . ~~__

قرآن با کمال صراحت فواید و مصالح واجبات و مضار و مفاسد محرمات را توضیح می‏دهد . مثلا در دو آیه نیروبخشی نماز و روزه را بیان می‏کند ، می‏فرماید :

__~~green:« استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین » ~~__ ( بقره /
. 45)
   
 +__~~green: از شکیبایی و نماز کمک جویید و آن نماز بسی سنگین است مگر برای‏ خشوع پیشگان . ~~__
 +و درباره روزه می‏فرماید :
 +__~~green:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم‏ لعلکم تتقون »~~ __( بقره / . 183 )
 +__~~green:ای کسانی که ایمان آورده‏اید ! روزه بر شما نوشته شده است ، همچنانکه‏ بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد ، شاید که با تقوی شوید . ~~__
 +یعنی نماز بخوانید و روزه بگیرید تا روحتان نیرومند گردد و اخلاق زشت‏ از شما زدوده شود . نماز و روزه نوعی کار و عمل و نوعی تمرین و تربیت‏ اند که جلوی فحشاء و کارهای زشتتان را می‏گیرند .
 +در این تعلیمات ، نه تنها مسائل زندگی و مسائل معنوی را با یکدیگر متناقض نمی داند ، بلکه مسائل معنوی را وسیله سازش بیشتر با یک محیط زندگی سعادتمندانه معرفی می‏کند .
 +تعلیمات خلاف حقیقت برخی مبلغین ، موجب گشت که مردم از دین فراری‏ شوند و خداشناسی را مستلزم قبول محرومیت و تحمل بدبختی و ذلت این جهانی‏ بپندارند .
 +منبع : علل گرایش به مادیگری
 +نویسنده : استاد مرتضی مطهری
 +صفحه 164
- ماخذ: بحار‌الانوار ج 11صفحه: 82 داستان راستان صفحه: 78-76 
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-(( متصوفه))
(( طلب دنیا))
((اخلاق و دنیاپرستی ))
((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ))
((حقیقت رابطه دنیا و آخرت))
((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن))
+
*
(( متصوفه))
*(( طلب دنیا))
*((اخلاق و دنیاپرستی ))
*((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ))
*((حقیقت رابطه دنیا و آخرت))
*((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن))
*((بردگان و آزادگان))
*((حقیقت زهد))
*((دنیا مزرعه آخرت))
*((خداپرستی یا زندگی))
*((امام علی علیه السلام و نامرغوب ترین خرما )) و ((پرهیز از تکلف))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:56 ]   14   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:49 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:48 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:46 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [16:54 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:17 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [17:01 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:54 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:23 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:41 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:06 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:35 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..