منو
 کاربر Online
410 کاربر online
تاریخچه ی: انسانشناسی

تفاوت با نگارش: 23

Lines: 1-158Lines: 1-182
 V{maketoc} V{maketoc}
-!~~brown:تعریف انسان شناسی~~ +!تعریف انسان شناسی
-هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او، یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . +هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او، یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . ((سنت نبوی)).
 انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند. انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند.
-!~~brown:انواع انسان شناسی~~ +!انواع انسان شناسی
  این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.  این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.
 اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.  اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.
 اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد. اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد.
 برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است . برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است .
  گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.  گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.
  جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .  جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .
   
 سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .  سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .
-!~~brown:انسان در اسلام~~ +!انسان در اسلام
 انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست . ((انسان و حیوان)) یکی نیستند. انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست . ((انسان و حیوان)) یکی نیستند.
  این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .   این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .
 قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ .  قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ .
-عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .
+عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .
   
-::{picture file=img/daneshnameh_up/thinker1.jpg}::
!~~brown:ارزشهای انسان ~~
+::{picture=thinker1.jpg}::
!ارزشهای انسان
-. __1__ انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است . +. __1__ ~~brown:انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است~~ .
-" روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند : +" روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند :
 آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟  آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟
-او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) . 
- " اوست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‏هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد " انعام / . 165 . +او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) .

" اوست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‏هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد " انعام / . 165 .
-. __2__ ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد . +. __2__ ~~brown:ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد~~ .
-" تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) . +" تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) .
  آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .   آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .
 گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .  گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .
 خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .  خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .
 همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :  همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :
-نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 ) +نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 )
-. __3 __او فطرتی خدا آشنا دارد .
به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .
+. __3 __~~brown:او فطرتی خدا آشنا دارد~~ .

به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .
-" هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ). +" هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ).
-" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ، همان که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ). +" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ، همان که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ).
-. __4__ در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد ، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد . انسان ترکیبی است از طبیعت و ماورای طبیعت ، ماده و معنی ، جسم و جان . به عبارت دیگر(( روح بعد غیر مادی انسان ))انسان است. +. __4__ ~~brown:در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد ، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد~~ .
-" ن که ه چه را فرید نیکو آفری و آفرینش انسن را از گل کرد ، سس سل او را شیه‏ کده‏ای ک بی پت ست ارداد ، نگاه و را بیاراست و روح وی در او دمید " (سد / 7 - . 9 ) . +نان رکیی اس از ی اورای ی ، ماده منی سم ان . ه بارت یگ(( روح د غیر مادی انس ))انسان است.
-. __5__ ((آفرین انا))، آفرینشی سا د ا ، صادی نیست . ااوی انتا ده و برگزیده اس . +" آن که هر چه را آفری نیکو د و آفرینش نسان ا آغا کد ، س نسل ا ا از شیرء کشیدی ک بی پست است قاداد ناه او را بیاراست و از روح خویش در او دمید " (سده / 7 - . 9 ) .
-" اون آ ا بر گید وه‏ ا ذیفت و ا ا یت کد " (ه / . 121 ) . +. __5__ ~~brown:((آفرینش نان)) آفیشی ساب د صادفی یت . اان‏ ووی انتخاب ده و رگزیده است ~~.
-. __6__ او شخیی ستل و آزاد ارد ، امانتدار خداست رسالت و مؤولیت دارد ، از او وسته شده ات با کار و ابتکار خ زمین را آباد سازد با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیر کند . ((زادی اختیار انسان)) لازمه مسئولیت اوست. +" خد دم را ر گید و وها را یرت و او را هدای کرد " ( / . 121 ) .
-" هما امانت خوی ر آسما و زمین و که‏ه ضه کردیم ، همه از ی ما وین و از قبول آن تریدد ، ما انسا بار امانتا به و کشی و آن را ذیرفت . همن او تمگر و اان و " (اا / . 72 ) . +. __6__ ~~brown:او شخصیتی متل و آزاد دارد ، امانتدار خت رسات و مسؤوی رد ، از ا و ات ک و ابتکار د من ا آباد سازد با انتاب و یکی ز دو را ات و شاو ایا کند~~ .
-" م انسان را از نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم تا او را مو آزمایش‏ قرار یم ، پس او را شنوا بینا قار دادیم . همانا راه را به او نمودیم ، او خود یا سپسگزار است و یا کار نعمت . ( یا راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده ، منحرف می‏گردد " (دهر / . 3 ) . +((زادی و ایار سان)) امه مسویت اوست.
-. __7 __ا ازیک کرامت ذاتی شرافت ذاتی بر خوردار است دا او را بر سیاری از مخوقات خوی رری اده ات . ا آنگا خویشتن واقعی خود ر دک و اساس‏ی‏کن و ((ون)) میسد که این کات و رات را ر و درک کند و د را رتر از ستیا و دنائتها و اسارت و شوانیها بشارد . (زش واقی انسان)) درمکتب اسلام متبلور می شود. +" هماا امات خو را بر سمان و زمی و کوه‏ه ره کردیم همه ا ذیرش آن اتناع وریدن و ا ول سین ، ام انا ار اانت را ه و کشید و را پیرفت . انا او ستگ و ان بد "زا / . 72 ) .
-" همانا ا نی آدم ا کرام یدیم و نان را را و دریا ( خشک و ر ) مس کریم و ر سیری ا موات خوی بری ادم( ر / . 70 ) +" ما انسا را ز نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم ا او را مود میش‏ قرار دهیم ، پس او ا شنوا و بینا قرار دیم . همن راه را به او نمودیم ، او خود ی سپاسگزار است ی کافر نمت . ( ی راه اس را که نمودیم خواه ت و ب سعادت خوهد ری و یا کفان نعمت کرده منف می‏گر " (دهر / . 3 ) .
-. __8__ او از انی اقی برخوردار است ، ه کم اهامی فری ت و زیبا را درک می‏کند .
"
وگن ب نف اسا اعتدال که نپکیه و پکیها ا ه او لهم کرد( شمس / 8 و . 9 " ) .
+. __7 __~~brown:او ازیک کرا اتی و شت ذاتی بر خوردار است ، ا ا را ر یاری ات ی ی اه ا ~~.
-. __9__ او ز با یا خدا ا چی دیر ام نمی‏یرد . خوتای او بی نهایت ت ه ر چ بر از آ سی و ده ی‏ گر نکه ب ذای و نهایت ا بیوندد . +او نگاه خویشتن واقی خود ا درک و ساس‏می‏ند و به ((خواسی)) میرسد که این کرامت و افت ا ر خد درک د خود را بر از ستیه و دتها سارت شهوترنیها بشا . ((زش واقعی انسان)) درمکتب لام متبور می شود.
-" همانانا ایا او دل رام ی‏گید " / . 28 ) +" همانا م بنی آد را کامت بخشیدیم و آنان ا بر صحرا و دریا ( خشک و تر ) مسلط کردی و ر سیاری از مخلوقات خیش برتری ادیم( اسر / . 70 )
-" ای اان ! و ی پرور ار وی سر ک ی و اقبت او را دیدار خاهی کرد " (انقاق / . 6 ). +. __8__ ~~brown:او از دانی ی برخوردار ت ، ه حک هی ی زشت و یبا را درک یکن~~ .
-.__ 10__ نمهای زی رای انسان آریده شده ات . اه ((اان و نیا)) دراا ه دستی تعریف شد است. +" سوگن ه انسان اتال ن که ناکیها و پکیها را ا لهام کرد( مس / 8 . 9 " ) .
-" ماا اوست که آچه ر زمین اس ی شم آید " اثی / . 13 ) . +. __9__ ~~brown:او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرا نمی‏گیرد ~~. خواستای او بی‏ نهایت است ، به ر چه رسد از آن سی و له میشود مگ آکه ه ذات‏ بی حد و نهای خدا بپیوندد .
-" آنچه در آسمانها و ه زمین ات مسخر او قرار داده ا ( پس‏ ا ح بهره‏گیری مروع همه‏ء اینها ر دارد " . +" همانانها یا او دلها ا ی‏گیر " (رد / . 28 )
-. __11__ ا ا ای ین رید ه تنها دای خویش ا پرستش کند ا او را پذیرد . پ و ظیفه‏ ااعت امر خداست . +" ای اان ! وه وی پرد ا خویش سیار کوشند تی عابت او را یدر وای ک " (انقاق / . 6 ).
-" ما ن و انس را نیفریدی مگ رای اینک ا پرسش کند " ( ریات / . 56 ) +.__ 10__ ~~brown:عمای مین برای انسان فرید ده ست . رابطه ((انسا نیا)) دراسلم ب درستی ریف شده است.~~
-. __12__ او جز در راه رستش خدای خیش و جزبا یاد او و را نمی‏یابد ،و ار خدای خیش ا راموش د خود را فاموش می‏کند و نمی‏داند که‏ کیست و برای چی چه اید کند و کجا ای برود . +" هاا او در مین است برای م آید " (جای / . 13 ) .
-" همانا از آنا مید ک را رامو کردند ن وشا ازید وان بر " (ر / . 18 ). +" آنچه در آسمانها و آنچ می مسخر او را داد ( و هه‏گیی مرو همه‏ اینها ر رد " .
-. __13__ او همینکه از این جهان رود و پرده‏ء تن که اب چه ا ست دور افکنده ود بی ای پوید که اموز بر او نهن ات روی کا گدد . +. __11__ ~~brown:او را برای این فرید که تنها ای ی ا ستش کند و فرمان و ا بپید~~ . س ا ویها اات مر ا .
-" همانا د را کنار زدیم ، اکو ی تی ات " (ق / . 22 ) . +" همانا ج و س را نیافریدیم مگ برا اینک ت کنند " ( ذایات / . 56 )
-. __14 __او نه رای سل مدی کر می‏کن یگانه مرک او وایج مادی‏ زندگی نی . و ایانا ای هها آرمنیی ی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن ست که از حرک و تلاش خود ز رضای آفریننه مطلوبی دیر داشته باشد . ((نیازهای مادی و معنوی انسان)) مجموعاً موجب حرکت انسانها می وند . +. __12__ ~~brown:او ر راه رس دای ی و جبا یا او ود را نمی‏ید و اگ ای یش را رامو کند خ فاوش می‏کند و نمی‏دان که کیت و رای چی و چه باید کند و کجا باید رود ~~.
-" ای نف آرام ی ! همنا ه سوی ود ار ا رد با خشنودی‏ قال : و ا و او از و شنود " فر / . 28 . +" همان ا ماید ک دا ر فامو ردند داون وا را ازیاد وشان برد " (شر / . 18 ).
-" خداوند به مردان زنان ا ایان بغ وعد کرده است که نه هره جاری است جاویدان در آنجا خاهند ود و هم مسکنهای اکیز ، اا خشنوی خدا از همه‏ء ای برر و بااتر است . آن است راری " توبه / . 72 . +. __13__ ~~brown:او همینک ا ای جهان ب و رده‏ء تن که هره جان است ور اکنده ود ، بسی حای ویده که ار بر و هان است بروی ار گد~~ .
-بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین ا در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری مشروع ا نعمتهای دا به او داده شده است ولی در برابر خدای خدش و ظیفه دار است . +" همانا رده را کنار زدیم ، اکنون دیده‏ا تی است " ( / . 22 ) .
-!~~brown:د ارها ~~ +. __14 __~~brown:و تنها برای مسائل مادی کار نمی‏کن یگانه محرک او حوایج مادی‏ زندگی نیست~~ .
-ر ین ا ، مین موجود ر ورد زرگرین نکوهشها و ماما ر ه ا . +و حیانا رای دفها و رمانهای بس عی می‏جنبد و می‏جوشد . و ممکن ست ک از حرک تاش خود ز رای آفریننده ، مطلوبی دیگر نداشته باشد . ((نیازهای مادی و معوی انسان)) موعاً و حر اانها می ون .
-" ا یا تمگ بسیار نادان ات " از / . 72 . +" ای فس ام یفته ! هما به سوی پرورد گارت با رد با خشنودی‏ متقال : تو از او و و از و شنود " فجر / . 28 .
-" او نب به ردگار سیار ناسپاس است " / 66 +" خداوند به مردان و نان ب ایمان باغها د کرده است ه ر آنها نهره اری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری رگ " توبه / . 72 .
-" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 . +t=300 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/f/f6/taremastaneh2.jpg" width=250 align=left vspace=5 border=1>
-" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .  
-" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 . +^~~green:بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است . ~~^!ضد ارزشها

''~~br
own:در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است ~~. ''

" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب / . 72 .

" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66

" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 .

" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .

"
او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 .
   
-!~~brown:انسان زشت است یا زیبا~~ ؟ +!انسان زشت است یا زیبا ؟
 چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟  چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟
 آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !  آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !
 حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .  حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .
-شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی ک ه بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید . و ((علم و ایمان)) لازم و ملزوم یکدیگرند. 
- انسان یقی ک لیف اله ا ، مجد ملائکه است ، هم یز را وت و الرش درنه‏ء همه‏ کملات نای ، سان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه سا منهای ین . انان منهای یان کستی گرفه ناص‏ ا . چی اای ریص ا ری ت خیل و مسک است کار ات ، از یون پت‏تر است . +شرط اصی وول انسان کلاتی ه بالوه دا " م " است . ا امان ، قو و مل صال و کوش د ره ا یی ، وسیله‏ء ایمان‏ است که از ت یک ازار ناا ر ست نف اار خا ی‏شد ورت یک ا ی مید . و ((علم اما)) لام و ملزوم یکیگن.
-ر ن یاتی ه است که ون می‏کد انسن مدح چه نانی است و اان وم چه سای است . ا این آیات استناط م‏شود که انسان ا ایمان وجدا دا انسان ای نیت . انسان اگر ب یگانه قیقتی که با ایمان ه او واد او ام میگیر بپیوندد ، دارهء همه‏ اات اس گر ا ن ققت - ینی دا - جدا مند ، رختی را ما که ا یشه‏ء وشتن جدا ده است . ما ه نوان مونه و یه را ک می‏کنیم : +''~~darkorange:پ ان قیقی که یف الله است ، مسو ملائک اس ، م چیز ای اوست و باخرش دارند مه کاات انانی است ، انسان بعاه‏ ایمان ا نه انسان هی ایمن . انسان نهی ایمان ، کای گرفه و ناست . ی انسی ریص ا ، ونری ا ، خیل و مک ا ، کاف است ، ا یوان ‏تر ا . ~~''
-« ا ن اانسان ی س الذین منوا لا الاات و تاو با اوا بال » (سو ر) . +در رآن آیاتی آه ت که وشن ی‏کند انسان دوح چه انسانی س و ان مموم چ سای است . ا ای یات استبا می‏شو که اا د ایمن وجدا ا ا انسان وی نی .
-سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . +انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم :

__~~green:« و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر) . ~~ __

__~~green:
سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . ~~__
 ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .  ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .
-" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " . +" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " .
 منبع:کتاب انسان در قرآن نویسنده : شهید مطهری صفحه 8-15 منبع:کتاب انسان در قرآن نویسنده : شهید مطهری صفحه 8-15
 کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21 کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21
-در همین ارتباط ببینید: +!در همین ارتباط ببینید:
 ((شکسته شدن حرمت انسان)) ((شکسته شدن حرمت انسان))
 ((حرمت مؤمن)) ((حرمت مؤمن))
-((ارتباط ماده و معنا)) 
 ((اصالت فرد یا اجتماع)) ((اصالت فرد یا اجتماع))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:39 ]   31   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:38 ]   30   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:03 ]   29   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:53 ]   28   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [12:29 ]   27   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:57 ]   26   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:56 ]   25   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:21 ]   24   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:17 ]   23   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:14 ]   22   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:09 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:08 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:03 ]   19   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:31 ]   18   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [15:18 ]   17   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [15:15 ]   16   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [03:20 ]   15   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [09:26 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:45 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:21 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [17:19 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:51 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:27 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:32 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:32 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:40 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:24 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:10 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 تیر 1383 [10:29 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..