منو
 کاربر Online
856 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی هسته‌ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-54Lines: 1-111
-V{maketoc}
! دید کلی :
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان فیزیک هسته‌ای))
*((واژگان فیزیک اتمی))
__مقالات مرتبط__
*((اورانیوم آری سلاح نه!))
*((طیف سنجی جرمی با لیزر))
*((انرژِی فوزیون هسته‌ای))
*((انرژی هسته‌ای))
*((پزشکی هسته‌ای))
*((پزشکی هسته‌ای و رادیو داروها))
*((جهان و بحران انرژی))
*((ضرورت انرژی هسته‌ای))
*((ضرورت دستیابی به فناوری هسته‌ای))
*((غنی سازی اورانیوم))
*((فن‌آوری هسته‌ای))
*((فیزیک پزشکی))
*((فیزیک هسته‌ای))
*((کاربردهای انرژی هسته ای))
*((کاربرد راکتورهای هسته ای))
*((کاربردهای واکنش های هسته ای))
*((منابع انرژی آینده))
*((نیروگاه اتمی))
*((نیروگاه حرارتی))
*((همجوشی هسته‌ای))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای فیزیک هسته‌ای))
*((کتابهای فیزیک اتمی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|انجمن فیزیک]__
*[h
ttp://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://psi.ir/html/general/index_f.html|انجمن فیزیک ایران]
**[http://www.hupaa.
com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.hessaby.com|سایت
دکتر حسابی]
**[http://bionuclear.mihanblog.com/Post-12.ASPX|مهن
دسی هسته‌ای و پرتو پزشکی]
**[http://www.atomicnews.ir|انجمن دانشجویان حامی انرژی ص
لح آمیز هسته‌ای]
**[http
://www.aeoi.org.ir/NewWeb/Farsi/fdefault.asp|سازمان انرژی اتمی ایران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.nei.org|انستیتو انرژی هسته‌ای]
**[http://www.nea.fr|آژانس انرژی هسته‌ای]
**[http://www.world-nuclear.org|جامعه هسته‌ای جهان]
**[http://interactive.snm.org/index.cfm?pageid=10&rpid=1977|پزشکی هسته‌ای]
**[http://www2.lns.mit.edu/index.html|آزمایشگاه علوم هسته‌ای]
**[http://www.neimagazine.com|مهندسی هسته‌ای]
**[http://library.thinkquest.org/3471|فیزیک هسته‌ای (گذشته ، حال و آینده)]
**[http://www.aboutnuclear.org|علوم و تکنولوژی هسته‌ای]
**[http://members.iinet.net.au/~hydros/nuclear/nuclear_energy.htm|انرژی هسته‌ای]
**[http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/Solar_interior/Nuclear_Reactions/Nuclear_forces/strong.html|نیروی هسته‌ای]
**[http://aether.lbl.gov/www/tour/elements/stellar/strong/strong.html|قدرت نیروی هسته‌ای]
**[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html|نیروهای بنیادی]
**[http://www.kutl.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld3_E/3Part3_E/3P32_E/nuclear_force_E.htm|نیروی هسته‌ای]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
-وقتی که صحبت از مفهوم ((انرژی)) به میان می‌آید، نمونه‌های آشنای انرژی مثل ((انرژی گرمایی)) ، ((نور)) و یا ((انرژی مکانیکی)) و ((انرژی الکتریکی|الکتریکی)) در شهودمان مرور می‌شود. اگر ما انرژی هسته‌ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می‌دهد، آشنا ‌شویم، شیفته آن خواهیم شد. 
-! آیا می دانید که : <br />
*انرژی گرمایی تولید شده از ((واکنش‌های هسته‌ای)) در مقایسه با گرمای حاصل از سوختن ((زغال سنگ)) در چه مرتبه بزرگی قرار دارد؟

*منابع تولید انرژی هسته‌ای که بر اثر سیلابها و رودخانه از صخره شسته شده و به بستر ((دریا)) می‌رود چقدر ((برق)) می‌تواند تولید کند؟

*کشورهایی که بیشترین استفاده را از انرژی هسته‌ای می‌برند، کدامند؟...

! نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای :

می‌دانیم که ((هسته)) از ((پروتون)) (با بار مثبت) و ((نوترون)) (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. بنابراین ((بار الکتریکی)) آن مثبت است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه ها در اثر ((نیروی الکتریکی|نیروی دافعه الکتریکی)) خیلی سریع از هم فاصله گرفته و ((انرژی جنبشی)) فوق العاده ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه ها ذرات دیگری مثل نوترون و ((اشعه گاما|اشعه‌های گاما)) و ((ذره بتا|بتا)) نیز تولید می‌شود. انرژی جنبشی تکه‌ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده ، در اثر برهم کنش ذرات با مواد اطراف ، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

مثلا در واکنش هسته‌ای که در طی آن ((اورانیوم)) 235 به دو تکه تبدیل می‌شود، انرژی کلی معادل با 200MeV را آزاد می‌کند. این مقدار انرژی می‌تواند حدود 20 میلیارد کیلوگالری گرما را در ازای هر کیلوگرم ((سوخت)) تولید کند. این مقدار گرما 2800000 بار برگتر از حدود 7000 کیلوگالری گرمایی است که از سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ حاصل می‌شود.

! ((نیروگاه حرارتی|کاربرد حرارتی انرژی هسته‌ای)) :

گرمای حاصل از واکنش هسته‌ای در محیط ((راکتور هسته‌ای)) تولید و پرداخته می‌شود. بعبارتی در طی مراحلی در راکتور این گرما پس از مهارشدن انرژی آزاد شده واکنش هسته‌ای تولید و پس از خنک سازی کافی با آهنگ مناسبی به خارج منتقل می‌شود.
گرمای حاصله آبی را که در مرحله خنک سازی بعنوان خنک کننده بکار می‌رود را به ((بخار آب)) تبدیل می‌کند.

بخار آب تولید شده ، همانند آنچه در تولید ((برق)) از زعال سنگ ، ((نفت)) یا ((گاز)) متداول است، بسوی ((توربین بخار|توربین)) فرستاده می شود تا با راه اندازی مولد ، ((توان الکتریکی)) مورد نیاز را تولید کند. در واقع ، راکتور همراه با مولد بخار ، جانشین دیگ بخار در نیروگاه‌های معمولی شده است.

! ((سوخت هسته‌ای|سوخت راکتورهای هسته‌ای)) :

ماده‌ای که به عنوان سوخت در ((راکتور هسته‌ای|راکتورهای هسته‌ای)) مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود. ((اورانیوم)) 235 شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های اورانیوم در سوخت از انواع اورانیوم 238 است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید ((اشعه گاما|پرتوهای گاما)) و ((اشعه بتا|بتا)) به ((پلوتنیوم)) 239 تبدیل می شود پلوتونیوم هم مثل اورانیوم 235 شکافت پذیر است. به علت پلوتنیومی اضافی که در سطح جهان وجود دارد نخستین مخلوطهای مورد استفاده آنهایی هستند که مصرف در آنها منحصر به پلوتنیوم است.

میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می تواند 25 برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تامین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، راکتورهای زاینده‌ای که بر اساس استخراج اورانیوم از ((آب)) دریاها راه اندازی شوند قادر خواهند بود تمام ((انرژی)) مورد نیاز بشررا برای همیشه تامین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد.

! مزیت‌های انرژی هسته بر سایر انرژیها :

بر خلاف آنچه که رسانه‌های گروهی در مورد خطرات مربوط به حوادث راکتورها و دفن پسماندهای پرتوزا مطرح می‌کند از نظر آماری مرگ ناشی ازخطرات ((فن‌آوری هسته‌ای|تکنولوژی هسته‌ای)) از 1 درصد مرگهای ناشی از سوختن زغال سنگ جهت تولید برق کمتر است.

در سرتاسر جهان تعداد ((نیروگاه اتمی|نیروگاه های هسته‌ای)) فعال بیش از 419 می‌باشد که قادر به تولید بیش از 322 هزار مگاوات توان الکتریکی هستند. بالای 70 درصد این نیروگاه‌ها در کشور فرانسه و بالای 20 درصد آنها در کشور آمریکا قرار دارد.

! مباحث مرتبط با عنوان :
+body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!دید کلی
 +وقتی که صحبت از مفهوم ((انرژی)) به میان می‌آید، نمونه‌های آشنای انرژی مثل ((انرژی گرمایی)) ، ((نور)) و یا ((انرژی مکانیکی)) و ((انرژی الکتریکی|الکتریکی)) در شهودمان مرور می‌شود. اگر ما انرژی هسته‌ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می‌دهد، آشنا ‌شویم، شیفته آن خواهیم شد.
 +

 +
 +{picture=energihaastehi.jpg}
 +
 +
 +!آیا می‌دانید که
 +*انرژی گرمایی تولید شده از ((واکنشهای هسته‌ای)) در مقایسه با گرمای حاصل از سوختن ((زغال سنگ)) در چه مرتبه بزرگی قرار دارد؟

 +*منابع تولید انرژی هسته‌ای که بر اثر سیلابها و رودخانه از صخره شسته شده و به بستر ((دریا)) می‌رود، چقدر ((برق)) می‌تواند تولید کند؟

 +*کشورهایی که بیشترین استفاده را از انرژی هسته‌ای را می‌برند، کدامند؟ و ... .
 +!نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای
 +می‌دانیم که ((هسته)) از ((پروتون)) (با بار مثبت) و ((نوترون)) (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. بنابراین ((بار الکتریکی)) آن مثبت است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه‌ها در اثر ((نیروی الکتریکی|نیروی دافعه الکتریکی)) خیلی سریع از هم فاصله گرفته و ((انرژی جنبشی)) فوق العاده‌ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه‌ها ذرات دیگری مثل نوترون و ((اشعه گاما|اشعه‌های گاما)) و ((ذره بتا|بتا)) نیز تولید می‌شود. انرژی جنبشی تکه‌ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده ، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف ، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. مثلا در واکنش هسته‌ای که در طی آن ~~brown:__235U__~~ به دو تکه تبدیل می‌شود، انرژی کلی معادل با 200MeV را آزاد می‌کند. این مقدار انرژی می‌تواند حدود 20 میلیارد کیلوگالری گرما را در ازای هر کیلوگرم ((سوخت)) تولید کند. این مقدار گرما 2800000 بار برگتر از حدود 7000 کیلوگالری گرمایی است که از سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ حاصل می‌شود.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=pressurized.gif}
 +
 +
 +
 +

 +!((نیروگاه حرارتی|کاربرد حرارتی انرژی هسته‌ای))
 +گرمای حاصل از واکنش هسته‌ای در محیط ((راکتور هسته‌ای)) تولید و پرداخته می‌شود. بعبارتی در طی مراحلی در راکتور این گرما پس از مهارشدن انرژی آزاد شده واکنش هسته‌ای تولید و پس از خنک سازی کافی با آهنگ مناسبی به خارج منتقل می‌شود. گرمای حاصله آبی را که در مرحله خنک سازی بعنوان خنک کننده بکار می‌رود را به ((بخار آب)) تبدیل می‌کند. بخار آب تولید شده ، همانند آنچه در تولید برق از زعال سنگ ، ((نفت)) یا ((گاز)) متداول است، بسوی ((توربین بخار|توربین)) فرستاده می‌شود تا با راه اندازی مولد ، ((توان الکتریکی)) مورد نیاز را تولید کند. در واقع ، راکتور همراه با مولد بخار ، جانشین دیگ بخار در نیروگاه‌های معمولی شده است.
 +!سوخت راکتورهای هسته‌ای
 +ماده‌ای که به عنوان ((سوخت هسته‌ای|سوخت)) در راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود.~~brown:__235U__~~ شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های ((اورانیوم)) در سوخت از انواع ~~brown:__238U__~~ است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید ((اشعه گاما|پرتوهای گاما)) و ((اشعه بتا|بتا)) به ~~brown:__239Pu__~~ تبدیل می‌شود. ((پلوتونیوم)) هم مثل ~~brown:__235U__~~ شکافت پذیر است. به علت پلوتونیوم اضافی که در سطح جهان وجود دارد نخستین مخلوطهای مورد استفاده آنهایی هستند که مصرف در آنها منحصر به پلوتونیوم است.

میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می‌تواند 25 برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تأمین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، ((راکتور هسته‌ای زاینده‌|راکتورهای زاینده‌ای)) که بر اساس ((استخراج اورانیوم از آب دریا|استخراج اورانیوم از آب دریاها)) راه اندازی شوند قادر خواهند بود تمام انرژی مورد نیاز بشر را برای همیشه تأمین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد.
 +!مزیتهای انرژی هسته‌ای بر سایر انرژیها
 +

 +
 +{picture=PH_E_Hasteh.jpg}
 +
 +

 +بر خلاف آنچه که رسانه‌های گروهی در مورد خطرات مربوط به حوادث راکتورها و ((دفن زباله‌های هسته‌ای|دفن پسماندهای پرتوزا)) مطرح می‌کند از نظر آماری مرگ ناشی ازخطرات ((فناوری هسته‌ای|تکنولوژی هسته‌ای)) از 1 درصد مرگهای ناشی از سوختن زغال سنگ جهت تولید برق کمتر است. در سرتاسر جهان تعداد ((نیروگاه اتمی|نیروگاههای هسته‌ای)) فعال بیش از 419 می‌باشد که قادر به تولید بیش از 322 هزار مگاوات توان الکتریکی هستند. بالای 70 درصد این نیروگاه‌ها در کشور فرانسه و بالای 20 درصد آنها در کشور آمریکا قرار دارد.
 +! مباحث مرتبط با عنوان
 +*((استخراج اورانیوم از آب دریا))
 *((اورانیوم)) *((اورانیوم))
 *((انرژی هبستگی هسته))  *((انرژی هبستگی هسته))
-*((انفجار های هسته‌ای)) +*((انفجارهای هسته‌ای))
 *((توربین بخار)) *((توربین بخار))
-*((اکتر زایه)) +*((ن زباله‌های ته‌ای))
 *((راکتور هسته‌ای)) *((راکتور هسته‌ای))
 +*((راکتور هسته‌ای زاینده))
 *((سوخت هسته‌ای)) *((سوخت هسته‌ای))
 *((شکافت هسته‌ای)) *((شکافت هسته‌ای))
-*((فنوری هسته‌ای)) +*((فنوری هسته‌ای))
 *((نیروگاه اتمی)) *((نیروگاه اتمی))
 *((نیروگاه حرارتی)) *((نیروگاه حرارتی))
-*((واکنش های هسته‌ای)) +*((واکنشهای هسته‌ای))
 *((همجوشی هسته‌ای)) *((همجوشی هسته‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [06:13 ]   10   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [10:39 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [10:36 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [10:32 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:19 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:15 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [17:25 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [14:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [14:06 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [06:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..