منو
 کاربر Online
198 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی تاریک

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-43Lines: 1-44
-!مقمه +

 
 
 
 
  
 {picture=انرژی-تاریک.JPG height=400 width=200} {picture=انرژی-تاریک.JPG height=400 width=200}
  
 
 
 
 
 

 

 +!مقدمه
 حدود 200 میلیارد کهکشان که هر کدام دارای تقریبا 200 میلیارد ستاره است بوسیله ((تلسکوپ|تلسکوپها)) قابل تشخیص است. اما این تعداد فقط 4 درصد از محل گیتی را تشکیل می‌دهد. حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری ساخته شده است که «~~green:__انرژی تاریک__~~» (__dark matter__) نامیده می‌شود. هیچ کس نمی‌داند که ماهیت این ماده ناشناخته چیست، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتمهای موجود در تمام ((ستاره|ستارگان)) موجود در کل ((کهکشان|کهکشانهای)) قابل شناسایی گستره ((ابعاد جهان|فضا)) بسیار بیشتر است.

به نظر می‌رسد این نیروی عجیب ، اجزای جهان را با سرعت فزاینده‌ای از یکدیگر دور می‌کند، در حالی که ((گرانش|نیروی گرانش)) با این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش می‌کاهد. این اکتشافها بوسیله رصدخانه مداری که __کاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلکینسون__ (__WMAP__) نامیده می‌شود، انجام شده است. این ((کاوشگر فضایی|کاوشگر)) افت و خیزهای ناچیز موجود در ((امواج کهموج|پرتوهای ریز موج)) پس زمینه کیهانی را اندازه می‌گیرد که در اثر پژواکهای میرای ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) بوجود آمده است ... .
 حدود 200 میلیارد کهکشان که هر کدام دارای تقریبا 200 میلیارد ستاره است بوسیله ((تلسکوپ|تلسکوپها)) قابل تشخیص است. اما این تعداد فقط 4 درصد از محل گیتی را تشکیل می‌دهد. حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری ساخته شده است که «~~green:__انرژی تاریک__~~» (__dark matter__) نامیده می‌شود. هیچ کس نمی‌داند که ماهیت این ماده ناشناخته چیست، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتمهای موجود در تمام ((ستاره|ستارگان)) موجود در کل ((کهکشان|کهکشانهای)) قابل شناسایی گستره ((ابعاد جهان|فضا)) بسیار بیشتر است.

به نظر می‌رسد این نیروی عجیب ، اجزای جهان را با سرعت فزاینده‌ای از یکدیگر دور می‌کند، در حالی که ((گرانش|نیروی گرانش)) با این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش می‌کاهد. این اکتشافها بوسیله رصدخانه مداری که __کاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلکینسون__ (__WMAP__) نامیده می‌شود، انجام شده است. این ((کاوشگر فضایی|کاوشگر)) افت و خیزهای ناچیز موجود در ((امواج کهموج|پرتوهای ریز موج)) پس زمینه کیهانی را اندازه می‌گیرد که در اثر پژواکهای میرای ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) بوجود آمده است ... .
 !انبساط جهان !انبساط جهان
 این یافته‌ها به مشاجرات فراوانی که در مورد جهان ، ((عمر جهان)) ، سرعت ((انبساط جهان|انبساط)) آن و ترکیب آن جریان داشت پایان داد. با استفاده از نتایج دو تحقیق ذکر شده ، اخترشناسان امروز بر این باورند که سن جهان 13.7 میلیارد سال با تقریب چند صد هزار سال است. بر اساس اطلاعات موجود ، جهان با سرعت شگفت آور 71 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال انبساط است. (پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریبا برابر 3.26 میلیون سال نوری است).

به نظر می‌رسد که چیزی در فضا نهفته است و همانند نوعی نیروی ضد گرانشی عمل می‌کند.‌ این نیرو باعث می‌شود که بجای آنکه جهان متراکم شود و اجزای آن به یکدیگر نزدیک شود، انبساط می‌یابد. از حدود بیست سال پیش حدس می‌زنند که در جهان ماده تاریک وجود دارد، چرا که در آن زمان دریافتند که جهان به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار بسیار سنگینتر از چیزی است که واقعا به نظر می‌رسد.

دانشمندان برای توجیه پدیده مشاهده شده همه احتمالات ممکن را در نظر گرفتند از جمله وجود ((سیاهچاله‌|سیاهچاله‌ها)) ، ((کوتوله‌ قهوه‌ای|کوتوله‌های قهوه‌ای)) و ذرات غیرقابل شناسایی که از نظر ماهیت با انواع معمولی اتمها تفاوت دارند. اما هیچ کدام از آنها نتوانست جرم بسیار زیاد مشاهده شده را توجیه کند.
 این یافته‌ها به مشاجرات فراوانی که در مورد جهان ، ((عمر جهان)) ، سرعت ((انبساط جهان|انبساط)) آن و ترکیب آن جریان داشت پایان داد. با استفاده از نتایج دو تحقیق ذکر شده ، اخترشناسان امروز بر این باورند که سن جهان 13.7 میلیارد سال با تقریب چند صد هزار سال است. بر اساس اطلاعات موجود ، جهان با سرعت شگفت آور 71 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال انبساط است. (پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریبا برابر 3.26 میلیون سال نوری است).

به نظر می‌رسد که چیزی در فضا نهفته است و همانند نوعی نیروی ضد گرانشی عمل می‌کند.‌ این نیرو باعث می‌شود که بجای آنکه جهان متراکم شود و اجزای آن به یکدیگر نزدیک شود، انبساط می‌یابد. از حدود بیست سال پیش حدس می‌زنند که در جهان ماده تاریک وجود دارد، چرا که در آن زمان دریافتند که جهان به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار بسیار سنگینتر از چیزی است که واقعا به نظر می‌رسد.

دانشمندان برای توجیه پدیده مشاهده شده همه احتمالات ممکن را در نظر گرفتند از جمله وجود ((سیاهچاله‌|سیاهچاله‌ها)) ، ((کوتوله‌ قهوه‌ای|کوتوله‌های قهوه‌ای)) و ذرات غیرقابل شناسایی که از نظر ماهیت با انواع معمولی اتمها تفاوت دارند. اما هیچ کدام از آنها نتوانست جرم بسیار زیاد مشاهده شده را توجیه کند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f6/darkmatter3.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/f/f6/darkmatter3.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 !آغاز داستان انرژی تاریک !آغاز داستان انرژی تاریک
 داستان انرژی تاریک از سال 1998 آغاز شد. در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشانهای دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بینی کرده‌اند، از یکدیگر دور می‌شوند. تحقیقاتی که روی انواع ویژه‌ای از ((ابر نواختر|ابر نواخترها)) (__Supernova__) انجام شد، بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات دقیقا نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمی‌شود.

به نظر می‌رسد کشف بعضی از انواع نیروهای غیرمنتظره غیرقابل شناسایی که باعث می‌شوند ساختار فضا بطور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند، موءید مشاهدات __هالدین__ (__JBS Haldane__) دانشمند انگلیسی است که سالها پیش صورت گرفته است. وی می‌گوید: «~~green:جهان عجیبتر از چیزی است که فکر می‌کنیم، جهان حتی عجیبتر از چیزی است که بتوان فکرش را کرد~~.»

 داستان انرژی تاریک از سال 1998 آغاز شد. در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشانهای دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بینی کرده‌اند، از یکدیگر دور می‌شوند. تحقیقاتی که روی انواع ویژه‌ای از ((ابر نواختر|ابر نواخترها)) (__Supernova__) انجام شد، بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات دقیقا نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمی‌شود.

به نظر می‌رسد کشف بعضی از انواع نیروهای غیرمنتظره غیرقابل شناسایی که باعث می‌شوند ساختار فضا بطور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند، موءید مشاهدات __هالدین__ (__JBS Haldane__) دانشمند انگلیسی است که سالها پیش صورت گرفته است. وی می‌گوید: «~~green:جهان عجیبتر از چیزی است که فکر می‌کنیم، جهان حتی عجیبتر از چیزی است که بتوان فکرش را کرد~~.»

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/e/ef/dark-matter.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/e/ef/dark-matter.jpg}
  
 
 
 
 
 

یک بار دیگر پرسشهای اساسی بسیاری در مورد ماهیت جهان مطرح شده است: ((ماهیت فضا)) ، ((ماهیت زمان|زمان)) ، ((انرژی)) و ((ماده)) چیست؟ اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که نظریه پردازان تفسیری بر این مشاهدات ارائه دهند و در مرحله بعد آزمایشاتی را طراحی کنند که موید نظریه‌های آنان باشد.

بنابراین دانشمندان یکبار دیگر توجه خود را معطوف همان پدیده‌ای کرده‌اند که برای اولین بار شاهدی بر ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) (__Big Bang__) محسوب می‌شد، یعنی ~~green:تابش پس زمینه ریز موج کیهانی~~. این ((اشعه کیهانی|تابشها)) اولین پرتوهای پس از تولد جهان محسوب می‌شوند. دانشمندان در صددند با انجام آزمایشهای متعددی در چند رشته مختلف از جمله آزمایشهای صورت گرفته در جنوبگان و استفاده از بالونهای در ارتفاعهای بسیار بالا تصویر دقیقتری از کیهان بدست آورند. به نظر می رسد جهان باید شامل چیز دیگری به غیر از این اتمهای معمولی باشد و به همین نام ماده تاریک برای آنان انتخاب شد. ماده تاریک بطور یکنواخت در تمام جهان پراکنده شده و در فضاهای خالی مخفی شده است. ماهیت ماده تاریک هنوز بصورت یک راز است.
 

یک بار دیگر پرسشهای اساسی بسیاری در مورد ماهیت جهان مطرح شده است: ((ماهیت فضا)) ، ((ماهیت زمان|زمان)) ، ((انرژی)) و ((ماده)) چیست؟ اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که نظریه پردازان تفسیری بر این مشاهدات ارائه دهند و در مرحله بعد آزمایشاتی را طراحی کنند که موید نظریه‌های آنان باشد.

بنابراین دانشمندان یکبار دیگر توجه خود را معطوف همان پدیده‌ای کرده‌اند که برای اولین بار شاهدی بر ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) (__Big Bang__) محسوب می‌شد، یعنی ~~green:تابش پس زمینه ریز موج کیهانی~~. این ((اشعه کیهانی|تابشها)) اولین پرتوهای پس از تولد جهان محسوب می‌شوند. دانشمندان در صددند با انجام آزمایشهای متعددی در چند رشته مختلف از جمله آزمایشهای صورت گرفته در جنوبگان و استفاده از بالونهای در ارتفاعهای بسیار بالا تصویر دقیقتری از کیهان بدست آورند. به نظر می رسد جهان باید شامل چیز دیگری به غیر از این اتمهای معمولی باشد و به همین نام ماده تاریک برای آنان انتخاب شد. ماده تاریک بطور یکنواخت در تمام جهان پراکنده شده و در فضاهای خالی مخفی شده است. ماهیت ماده تاریک هنوز بصورت یک راز است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ابعاد جهان)) *((ابعاد جهان))
 *((اشعه کیهانی)) *((اشعه کیهانی))
 *((انرژی)) *((انرژی))
 *((سیاهچاله‌)) *((سیاهچاله‌))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
 *((ماده)) *((ماده))
 *((ماده تاریک)) *((ماده تاریک))
 *((ماهیت فضا)) *((ماهیت فضا))
 *((ماهیت زمان)) *((ماهیت زمان))
 *((نظریه انفجار بزرگ)) *((نظریه انفجار بزرگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [06:54 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:53 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:51 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [15:01 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..