منو
 صفحه های تصادفی
سیستم رده بندی کمربند ها
دعا در فرهنگ آیات و روایات
عوامل پنج گانه کارگردانی
فرهنگسرای اقوام
آلونژن
دفن جسد مطهر امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا
روشهای بذر کاری
عدم آمادگی و قدرت بر تغییر وضعیت
کودهای کلسیم و منیزیم
ستارگان دور قطبی شمالی
 کاربر Online
205 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی تاریک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-44
-انرژی تاریک
V{maketoc}
حدود 200 میلیارد ((کهکشان)) که هر کدام دارای تقریباً 200 میلیارد ستاره است به وسیله تلسکوپ ها قابل تشخیص است. اما این تعداد فقط 4 درصد از محل گیتی را تشکیل می دهد.
حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری ساخته شده است که ((انرژی تاریک|انرژی تاریک (dark matter))) نامیده می شود. هیچ کس نمی داند که ماهیت این ماده ناشناخته چیست، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتم های موجود در تمام ستارگان موجود در کل کهکشان های قابل شناسایی گستره فضا بسیار بیشتر است. به نظر می رسد این نیروی عجیب، اجزای جهان را با سرعت فزاینده ای از یکدیگر دور می کند، در حالی که نیروی ((گرانش)) با این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش می کاهد.
این اکتشاف ها به وسیله رصدخانه مداری که کاوشگر ناهمسانگرد ((ریز موج ویلکینسون)) (WMAP) نامیده می شود، انجام شده است. این کاوشگر افت و خیزهای ناچیز موجود در پرتوهای ریز موج پس زمینه کیهانی را اندازه می گیرد که در اثر پژواک های میرای ((انفجار بزرگ)) به وجود آمده است...

!جهان در حال انبساط ا سرعتی سرسا آور...
این یافته ها به مشاجرات فراوانی که در مورد جهان، ((عمر جهان))، سرعت انبساط آن و ترکیب آن جریان داشت، پایان داد. با استفاده از نتایج دو تحقیق ذکر شده، اخترشناسان امروز بر این باورند که سن جهان 13.7 میلیارد سال با تقریب چند صد هزار سال است. براساس اطلاعات موجود، جهان با سرعت شگفت آور 71 کیلومتر در ثانیه در مگا بارسک در حال انبساط است. (بارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریباً برابر 3.26 میلیون سال نوری است). /> />!نیروی ضد گرانشی باعث انبساط جهان می شود!
>به نظر می رسد که چیزی در فضا نهفته است و همانند نوعی نیروی ضد گرانشی عمل می کند. این نیرو باعث می شود که به جای آن که جهان متراکم شود و اجزای آن به یکدیگر نزدیک شود، انبساط می یابد. از حدود بیست سال پیش حدس می زنند که در جهان ((ماده تاریک)) وجود دارد، چرا که در آن زمان دریافتند که جهان به گونه ای عمل می کند که انگار بسیار سنگین تر از چیزی است که واقعاً به نظر می رسد. />دانشمندان برای توجیه پدیده مشاهده شده همه احتمالات ممکن را در نظر گرفتند از جمله وجود ((سیاهچاله)) ها، ((کوتوله قهوه ای| کوتوله های قهوه ای)) و ذرات غیرقابل شناسایی که از نظر ماهیت با انواع معمولی اتم ها تفاوت دارند؛ اما هیچ کدام از آنها نتوانست جرم بسیار زیاد مشاهده شده را توجیه کند. اا داستان انرژی تاریک از سال 1998 آغاز شد. در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشان های دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آن چه که محاسبات موجود پیش بینی کرده اند، از یکدیگر دور می شوند تحقیقاتی که روی انواع ویژه ای از ((ابرنواختر)) ها (Supernova) انجام شد بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات دقیق نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمی شود. /> />به نظر می رسد کشف بعضی از انواع نیروهای غیرمنتظره غیرقابل شناسایی که باعث می شوند ساختار فضا به طور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند، موید مشاهدات هالدین (JBS Haldane) دانشمند انگلیسی است که سال ها پیش صورت گرفته است. وی می گوید: «جهان عجیب تر از چیزی است که فکر می کنیم، جهان حتی عجیب تر از چیزی است که بتوان فکرش را کرد.»

!ماهیت فضا، زمان، انرژی و ماده چیست؟
یک بار دیگر پرسش های اساسی بسیاری در مورد ماهیت جهان مطرح شده است: ماهیت فضا، زمان، انرژی و ماده چیست؟ اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که نظریه پردازان تفسیری بر این مشاهدات ارائه دهند و در مرحله بعد آزمایشاتی را طراحی کنند که موید نظریه های آنان باشد. />بنابراین دانشمندان یکبار دیگر توجه خود را معطوف همان پدیده ای کرده اند که برای اولین بار شاهدی بر انفجار بزرگ (Big Bang) محسوب می شد، یعنی تابش پس زمینه ((ریز موج کیهانی)). این تابش ها اولین پرتوهای پس از تولد جهان محسوب می شوند. دانشمندان درصددند با انجام آزمایش های متعددی در چند رشته مختلف از جمله آزمایش های صورت گرفته در قطب جنوب و استفاده از بالون های در ارتفاع های بسیار بالا تصویر دقیق تری از کیهان به دست آورند: به نظر می رسد جهان باید شامل چیز دیگری به غیر از این اتم های معمولی باشد و به همین نام ((ماده تاریک)) برای آنان انتخاب شد. /> />!یوست مربوطه:
*((سیاهچاله))
+


able>


/>!مقدمه
حدود 200 میلیارد کهکشان که هر کدام دارای تقریبا 200 میلیارد ستاره است بوسیله ((تلسکوپ|تلسکوپها)) قابل تشخیص است. اما این تعداد فقط 4 درصد از محل گیتی را تشکیل میدهد. حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری ساخته شده است که «~~green:__انرژی تاریک__~~» (__dark matter__) نامیده میشود. هیچ کس نمیداند که ماهیت این ماده ناشناخته چیست، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتمهای موجود در تمام ((ستاره|ستارگان)) موجود در کل ((کهکشان|کهکشانهای)) قابل شناسایی گستره ((ابعاد جهان|فضا)) بسیار بیشتر است.

به نظر میرسد این نیروی عجیب ، اجزای جهان را با سرعت فزایندهای از یکدیگر دور میکند، در حالی که ((گرانش|نیروی گرانش)) با این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش میکاهد. این اکتشافها بوسیله رصدخانه مداری که __کاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلکینسون__ (__WMAP__) نامیده میشود، انجام شده است. این ((کاوشگر فضایی|کاوشگر)) افت و خیزهای ناچیز موجود در ((امواج کهموج|پرتوهای ریز موج)) پس زمینه کیهانی را اندازه میگیرد که در اثر پژواکهای میرای ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) بوجود آمده است ... .
!انبساط ها
این یافتهها به مشاجرات فراوانی که در مورد جهان ، ((عمر جهان)) ، سرعت ((انبساط جهان|انبساط)) آن و ترکیب آن جریان داشت پایان داد. با استفاده از نتایج دو تحقیق ذکر شده ، اخترشناسان امروز بر این باورند که سن جهان 13.7 میلیارد سال با تقریب چند صد هزار سال است. بر اساس اطلاعات موجود ، جهان با سرعت شگفت آور 71 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال انبساط است. (پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریبا برابر 3.26 میلیون سال نوری است).

به نظر میرسد که چیزی در فضا نهفته است و همانند نوعی نیروی ضد گرانشی عمل میکند. این نیرو باعث میشود که بجای آنکه جهان متراکم شود و اجزای آن به یکدیگر نزدیک شود، انبساط مییابد. از حدود بیست سال پیش حدس میزنند که در جهان ماده تاریک وجود دارد، چرا که در آن زمان دریافتند که جهان به گونهای عمل میکند که انگار بسیار سنگینتر از چیزی است که واقعا به نظر میرسد.>>دانشمندان برای توجیه پدیده مشاهده شده همه احتمالات ممکن را در نظر گرفتند از جمله وجود ((سیاهچاله‌|سیاهچاله‌ها)) ، ((کوتوله قهوهای|کوتولههای قهوهای)) و ذرات غیرقابل شناسایی که از نظر ماهیت با انواع معمولی اتمها تفاوت دارند. اما هیچ کدام از آنها نتوانست جرم بسیار زیاد مشاهده شده را توجیه کند. />{picture=انرژی-تاریک.JPG height=400 width=200}

{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/darkmatter3.jpg}
!آغاز داست
ا انرژی تاریک
داستان انرژی تاریک از سال 1998 آغاز شد. در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشانهای دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بینی کردهاند، از یکدیگر دور میشوند. تحقیقاتی که روی انواع ویژهای از ((ابر نواختر|ابر نواخترها)) (__Supernova__) انجام شد، بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات دقیقا نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمیشود.

به نظر میرسد کشف بعضی از انواع نیروهای غیرمنتظره غیرقابل شناسایی که باعث میشوند ساختار فضا بطور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند، موءید مشاهدات __هالدین__ (__JBS Haldane__) دانشمند انگلیسی است که سالها پیش صورت گرفته است. وی میگوید: «~~green:جهان عجیبتر از چیزی است که فکر میکنیم، جهان حتی عجیبتر از چیزی است که بتوان فکرش را کرد~~

/>
>>
/> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/dark-matter.jpg} />

>
>یک بار دیگر پرسشهای اساسی بسیاری در مورد ماهیت جهان مطرح شده است: ((ماهیت فضا)) ، ((ماهیت زمان|زمان)) ، ((انرژی)) و ((ماده)) چیست؟ اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که نظریه پردازان تفسیری بر این مشاهدات ارائه دهند و در مرحله بعد آزمایشاتی را طراحی کنند که موید نظریههای آنان باشد.>>بنابراین دانشمندان یکبار دیگر توجه خود را معطوف همان پدیدهای کردهاند که برای اولین بار شاهدی بر ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) (__Big Bang__) محسوب میشد، یعنی ~~green:تابش پس زمینه ریز موج کیهانی~~. این ((اشعه کیهانی|تابشها)) اولین پرتوهای پس از تولد جهان محسوب میشوند. دانشمندان در صددند با انجام آزمایشهای متعددی در چند رشته مختلف از جمله آزمایشهای صورت گرفته در جنوبگان و استفاده از بالونهای در ارتفاعهای بسیار بالا تصویر دقیقتری از کیهان بدست آورند. به نظر می رسد جهان باید شامل چیز دیگری به غیر از این اتمهای معمولی باشد و به همین نام ماده تاریک برای آنان انتخاب شد. ماده تاریک بطر یکنواخت در تمام جهان پراکنده شده و در فضاهای خالی مخفی شده است. ماهیت ماده تاریک هنوز بصورت یک راز است.
!مباحث مرتب
ط با عنوان
*((ابعاد ج
هان))
*((اشعه کیهانی))
*((انرژی))

*((سیاهچاله‌))
*((کهکشان))
*((ماد
ه))
 *((ماده تاریک)) *((ماده تاریک))
-*((افار بزرگ))
*((ابساط جهن)) />*((ریز مو ویلکینسون))
*((ریز موج کیهانی)) />*((انحای فا-زمن))
+*((مایت فا))
*((اهی زمن))
*((نظریه انجار زگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [06:54 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:53 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:51 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [15:01 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..