منو
 صفحه های تصادفی
مانیتور LCD
سنگ مخزن نفت
قانون اول نیوتن(المپیاد)
ایریدولوژی
پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود
برندگان جایزه نوبل شیمی
قضاوت بر اساس کتب آسمانی
روحیه سالم
گاموکارپیک
صبر خاندان پیامبر در برابر ظلم دشمنان
 کاربر Online
466 کاربر online
تاریخچه ی: اندازه گیری فشار روانی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

نگاه اجمالی

 • چه میزان فشار روانی در زندگی شما وجود دارد؟
 • آیا امکان دارد زندگی شما سطح بالایی از فشار روانی را به شما تحمیل کند؟

مقیاس‌های متعددی برای اندازه‌گیری فشار روانی (استرس) وجود دارد. یکی از این مقیاس‌ها «مقایس هولمز - راهه» (Holmes-Rahe Scale) برای ارزیابی دگرگونی‌های زندگی است. این مقیاس «41» موقعیت استرس‌زا را ، به ترتیب اهمیتی که دارند؛ شامل می‌شود و می‌تواند رابطه دگرگونی‌های زندگی با بهداشت روانی را پیش‌بینی کند. این مقیاس برای هریک از موقعیت‌ها یک امتیاز عددی قائل می‌شود که در نهایت میزان تاثیر این موقعیت‌ها بر بهداشت روانی بصورت عددی بیان می‌کند.

روش اجرا

موقعیت‌ها را بخوانید و هر یک از دگرگونی‌های زندگی خود در دوازده ماه گذشته (یک سال گذشته) و امتیازهای مربوط به آنها را علامت بزنید. در نهایت کل امتیازها را بدست آورید با تفسیر مقایسه کنید.

مقایس «هلمز - راهه» برای ارزشیابی دگرگونیهای زندگی :


موقعیت‌ها امتیاز *
فوت همسر 100 ۝
طلاق 73 ۝
جدایی از همسر 65 ۝
زندانی شدن 63 ۝
فوت یکی از اعضای خانواده 63 ۝
زخمی یا بیمار شدن 53 ۝
ازدواج 50 ۝
از دست دادن کار 47 ۝
آشتی با همسر 45 ۝
بازنشستگی 45 ۝
تغییر در سلامتی یکی از اعضا خانواده 44 ۝
حاملگی 40 ۝
مسائل جنسی 39 ۝
ورود عضو جدید به خانواده 39 ۝
تغییر در کار 39 ۝
تغییر در وضع اقتصادی 38 ۝
تغییر در تعداد درگیریها با همسر 35 ۝
وام مهم مسکن 32 ۝
ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وامهای دیگر 30 ۝
تغییر در مسئولیتهای شغلی 29 ۝
رفتن یک فرزند از خانه 29 ۝
اختلاف با والدین همسر 29 ۝
تحقق یافتن برنامه‌های شخصی سطوح بالا 28 ۝
شروع مجدد یا قطع کار همسر 26 ۝
شروع یا پایان تحصیلات 26 ۝
تغییر در شرایط زندگی 25 ۝
تجدید نظر در عادات شخصی 24 ۝
مساله با والدین 23 ۝
تغییر در شرایط یا ساعات کار 20 ۝
تغییر محل سکونت 20 ۝
تغییر محل تحصیل 20 ۝
تغییر در سرگرمیها 19 ۝
تغییر در فعالیتهای مذهبی 19 ۝
تغییر در فعالیتهای اجتماعی 18 ۝
وام کوچک خرید خانه یا غیره 17 ۝
تغییر در ساعات خواب 17 ۝
تغییر در تعداد دور هم جمع شدن‌های خانوادگی 16 ۝
تغییر در عادات غذایی 15 ۝
گذراندن تعطیلات تابستانی 13 ۝
شرکت در جشنهای نوروزی 12 ۝
خلاف کاری‌های جزئی 11 ۝
جمع امتیازات ---------
تفسیر

 • نمره کل پایین تر از 150 بیان‌گر استرس پایین و بهداشت روانی خوب می‌باشد.
 • نمره کل بین 150 تا 200 بیان‌گر استرس متوسط است و 37 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 • نمره کل بین 200 تا 300 بیان‌گر سطح استرس بالا است و 50 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 • نمره کل بالاتر از 300 بیان‌گر سطح استرس شدید است و 80 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.

بعضی تحقیقات نشان داده‌اند که در این سطح از استرس افراد از نظر روانی به افسردگی و از نظر جسمی به بیماری‌های قلبی -عروقی و دیگر بیماری‌ها مبتلا می‌شوند.

جنبه‌های احتیاطی

اگر چه این مقیاس در پیش‌بینی فشار روانی عملکرد خوبی دارد ولی نباید نتایج آن را مطلق در نظر گرفت. چنانچه بعضی موقعیت‌های ذکر شده سوال برانگیز و جای تردید دارد. همچنین در مورد فشار آور (استرس‌زا) بردن این موقعیت تفاوت‌های فردی زیادی وجود دارد که باید در تفسیر مقیاس مدنظر قرار گیرد.

مباحث مرتبط با عنوان

نگاه اجمالی

 • چه میزان فشار روانی در زندگی شما وجود دارد؟
 • آیا امکان دارد زندگی شما سطح بالایی از فشار روانی را به شما تحمیل کند؟

مقیاس‌های متعددی برای اندازه‌گیری فشار روانی (استرس) وجود دارد. یکی از این مقیاس‌ها «مقایس هولمز - راهه» (Holmes-Rahe Scale) برای ارزیابی دگرگونی‌های زندگی است. این مقیاس «41» موقعیت استرس‌زا را ، به ترتیب اهمیتی که دارند؛ شامل می‌شود و می‌تواند رابطه دگرگونی‌های زندگی با بهداشت روانی را پیش‌بینی کند. این مقیاس برای هریک از موقعیت‌ها یک امتیاز عددی قائل می‌شود که در نهایت میزان تاثیر این موقعیت‌ها بر بهداشت روانی بصورت عددی بیان می‌کند.

روش اجرا

موقعیت‌ها را بخوانید و هر یک از دگرگونی‌های زندگی خود در دوازده ماه گذشته (یک سال گذشته) و امتیازهای مربوط به آنها را علامت بزنید. در نهایت کل امتیازها را بدست آورید با تفسیر مقایسه کنید.
مقایس «هلمز - راهه» برای ارزشیابی دگرگونی‌های زندگی :
>بازنشستگی
موقعیت‌ها امتیاز *
فوت همسر 100 ۝
طلاق 73 ۝
جدایی از همسر 65 ۝
زندانی شدن 63 ۝
فوت یکی از اعضای خانواده 63 ۝
زخمی یا بیمار شدن 53 ۝
ازدواج 50 ۝
از دست دادن کار 47 ۝
آشتی با همسر 45 ۝
45 ۝
تغییر در سلامتی یکی از اعضا خانواده 44 ۝
حاملگی 40 ۝
مسائل جنسی 39 ۝
ورود عضو جدید به خانواده 39 ۝
تغییر در کار 39 ۝
تغییر در وضع اقتصادی 38 ۝
تغییر در تعداد درگیری‌ها با همسر 35 ۝
وام مهم مسکن 32 ۝
ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وامهای دیگر 30 ۝
تغییر در مسئولیت‌های شغلی 29 ۝
رفتن یک فرزند از خانه 29 ۝
اختلاف با والدین همسر 29 ۝
تحقق یافتن برنامه‌های شخصی سطوح بالا 28 ۝
شروع مجدد یا قطع کار همسر 26 ۝
شروع یا پایان تحصیلات 26 ۝
تغییر در شرایط زندگی 25 ۝
تجدید نظر در عادات شخصی 24 ۝
مساله با والدین 23 ۝
تغییر در شرایط یا ساعات کار 20 ۝
تغییر محل سکونت 20 ۝
تغییر محل تحصیل 20 ۝
تغییر در سرگرمی‌ها 19 ۝
تغییر در فعالیت‌های مذهبی 19 ۝
تغییر در فعالیت‌های اجتماعی 18 ۝
وام کوچک خرید خانه یا غیره 17 ۝
تغییر در ساعات خواب 17 ۝
تغییر در تعداد دور هم جمع شدن‌های خانوادگی 16 ۝
تغییر در عادات غذایی 15 ۝
گذراندن تعطیلات تابستانی 13 ۝
شرکت در جشن‌های نوروزی 12 ۝
خلاف کاری‌های جزئی 11 ۝
جمع امتیازات ---------

تفسیر

 • نمره کل پایین تر از 150 بیان‌گر استرس پایین و بهداشت روانی خوب می‌باشد.
 • نمره کل بین 150 تا 200 بیان‌گر استرس متوسط است و 37 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 • نمره کل بین 200 تا 300 بیان‌گر سطح استرس بالا است و 50 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 • نمره کل بالاتر از 300 بیان‌گر سطح استرس شدید است و 80 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.

بعضی تحقیقات نشان داده‌اند که در این سطح از استرس افراد از نظر روانی به افسردگی و از نظر جسمی به بیماری‌های قلبی -عروقی و دیگر بیماری‌ها مبتلا می‌شوند.

جنبه‌های احتیاطی

اگر چه این مقیاس در پیش‌بینی فشار روانی عملکرد خوبی دارد ولی نباید نتایج آن را مطلق در نظر گرفت. چنانچه بعضی موقعیت‌های ذکر شده سوال برانگیز و جای تردید دارد. همچنین در مورد فشار آور (استرس‌زا) بردن این موقعیت تفاوت‌های فردی زیادی وجود دارد که باید در تفسیر مقیاس مدنظر قرار گیرد.

مباحث مرتبط با عنوان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:24 ]   2   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [07:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..