منو
 کاربر Online
364 کاربر online
تاریخچه ی: اندازه گیری فشار روانی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-242Lines: 1-244
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 *چه میزان ((استرس|فشار روانی)) در زندگی شما وجود دارد؟ *چه میزان ((استرس|فشار روانی)) در زندگی شما وجود دارد؟
 *آیا امکان دارد زندگی شما سطح بالایی از فشار روانی را به شما تحمیل کند؟

 *آیا امکان دارد زندگی شما سطح بالایی از فشار روانی را به شما تحمیل کند؟

-مقیاس‌های متعددی برای اندازه‌گیری فشار روانی (((استرس))) وجود دارد. یکی از این مقیاس‌ها «مقایس هولمز - راهه» (Holmes-Rahe Scale) برای ارزیابی دگرگونی‌های زندگی است. این مقیاس «41» موقعیت استرس‌زا را ، به ترتیب اهمیتی که دارند؛ شامل می‌شود و می‌تواند رابطه دگرگونی‌های زندگی با ((بهداشت روانی)) را پیش‌بینی کند. این مقیاس برای هریک از موقعیت‌ها یک امتیاز عددی قائل می‌شود که در نهایت میزان تاثیر این موقعیت‌ها بر بهداشت روانی بصورت عددی بیان می‌کند. +مقیاس‌های متعددی برای اندازه‌گیری فشار روانی (استرس) وجود دارد. یکی از این مقیاس‌ها «مقایس هولمز - راهه» (Holmes-Rahe Scale) برای ارزیابی دگرگونی‌های زندگی است. این مقیاس «41» موقعیت استرس‌زا را ، به ترتیب اهمیتی که دارند؛ شامل می‌شود و می‌تواند رابطه دگرگونی‌های زندگی با ((بهداشت روانی)) را پیش‌بینی کند. این مقیاس برای هریک از موقعیت‌ها یک امتیاز عددی قائل می‌شود که در نهایت میزان تاثیر این موقعیت‌ها بر بهداشت روانی بصورت عددی بیان می‌کند.
 !روش اجرا !روش اجرا
 موقعیت‌ها را بخوانید و هر یک از دگرگونی‌های زندگی خود در دوازده ماه گذشته (یک سال گذشته) و امتیازهای مربوط به آنها را علامت بزنید. در نهایت کل امتیازها را بدست آورید با تفسیر مقایسه کنید. موقعیت‌ها را بخوانید و هر یک از دگرگونی‌های زندگی خود در دوازده ماه گذشته (یک سال گذشته) و امتیازهای مربوط به آنها را علامت بزنید. در نهایت کل امتیازها را بدست آورید با تفسیر مقایسه کنید.
-مقایس «هلمز - راهه» برای ارزشیابی دگرگونهای زندگی :
"left" styl="margin-right:1em" border=1 bgcolor=lightyellow>
+
__
مقایس «هلمز - راهه» برای ارزشیابی دگرگونیهای زندگی :__


 
 
 __موقعیت‌ها__ __موقعیت‌ها__
 __امتیاز__ __امتیاز__
 __*__ __*__
 
 
 
 
 فوت همسر فوت همسر
 100 100
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((طلاق)) ((طلاق))
 73 73
 ۝ ۝
 
 
 
 
 جدایی از همسر جدایی از همسر
 65 65
 ۝ ۝
 
 
 
 
 زندانی شدن زندانی شدن
 63 63
 ۝ ۝
 
 
 
 
-فوت یکی از ((اعضای خانواده)) +فوت یکی از اعضای خانواده
 63 63
 ۝ ۝
 
 
 
 
 زخمی یا بیمار شدن زخمی یا بیمار شدن
 53 53
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((ازدواج)) ((ازدواج))
 50 50
 ۝ ۝
 
 
 
 
 از دست دادن کار از دست دادن کار
 47 47
 ۝ ۝
 
 
 
 
 آشتی با همسر آشتی با همسر
 45 45
 ۝ ۝
 
 
 
 
->بازنشستگی)) +>((بازنشستگی))
 45 45
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در سلامتی یکی از اعضا خانواده تغییر در سلامتی یکی از اعضا خانواده
 44 44
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((حاملگی)) ((حاملگی))
 40 40
 ۝ ۝
 
 
 
 
 مسائل جنسی مسائل جنسی
 39 39
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ورود عضو جدید به خانواده ورود عضو جدید به خانواده
 39 39
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در کار تغییر در کار
 39 39
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در وضع اقتصادی تغییر در وضع اقتصادی
 38 38
 ۝ ۝
 
 
 
 
-تغییر در تعداد درگیرها با همسر +تغییر در تعداد درگیریها با همسر
 35 35
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((وام مسکن|وام مهم مسکن)) ((وام مسکن|وام مهم مسکن))
 32 32
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وامهای دیگر ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وامهای دیگر
 30 30
 ۝ ۝
 
 
 
 
-تغییر در مسئولیتهای شغلی +تغییر در مسئولیتهای شغلی
 29 29
 ۝ ۝
 
 
 
 
 رفتن یک فرزند از خانه رفتن یک فرزند از خانه
 29 29
 ۝ ۝
 
 
 
 
 اختلاف با والدین همسر اختلاف با والدین همسر
 29 29
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تحقق یافتن برنامه‌های شخصی سطوح بالا تحقق یافتن برنامه‌های شخصی سطوح بالا
 28 28
 ۝ ۝
 
 
 
 
 شروع مجدد یا قطع کار همسر شروع مجدد یا قطع کار همسر
 26 26
 ۝ ۝
 
 
 
 
 شروع یا پایان تحصیلات شروع یا پایان تحصیلات
 26 26
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در شرایط زندگی تغییر در شرایط زندگی
 25 25
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تجدید نظر در عادات شخصی تجدید نظر در عادات شخصی
 24 24
 ۝ ۝
 
 
 
 
 مساله با والدین مساله با والدین
 23 23
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در شرایط یا ساعات کار تغییر در شرایط یا ساعات کار
 20 20
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((تغییر محل سکونت)) ((تغییر محل سکونت))
 20 20
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر محل تحصیل تغییر محل تحصیل
 20 20
 ۝ ۝
 
 
 
 
-تغییر در سرگرمها +تغییر در سرگرمیها
 19 19
 ۝ ۝
 
 
 
 
-تغییر در ((فعالیتهای مذهبی)) +تغییر در ((فعالیتهای مذهبی))
 19 19
 ۝ ۝
 
 
 
 
-تغییر در ((فعالیتهای اجتماعی)) +تغییر در ((فعالیتهای اجتماعی))
 18 18
 ۝ ۝
 
 
 
 
 وام کوچک خرید خانه یا غیره وام کوچک خرید خانه یا غیره
 17 17
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در ((ساعات خواب)) تغییر در ((ساعات خواب))
 17 17
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در تعداد دور هم جمع شدن‌های خانوادگی تغییر در تعداد دور هم جمع شدن‌های خانوادگی
 16 16
 ۝ ۝
 
 
 
 
 تغییر در ((عادات غذایی)) تغییر در ((عادات غذایی))
 15 15
 ۝ ۝
 
 
 
 
 ((گذراندن تعطیلات تابستانی)) ((گذراندن تعطیلات تابستانی))
 13 13
 ۝ ۝
 
 
 
 
-شرکت در ((جشن نوروزی|جشنهای نوروزی)) +شرکت در ((جشن نوروزی|جشنهای نوروزی))
 12 12
 ۝ ۝
 
 
 
 
 خلاف کاری‌های جزئی خلاف کاری‌های جزئی
 11 11
 ۝ ۝
 
 
 
 
 جمع امتیازات جمع امتیازات
 --------- ---------
   
 
 
 
 
 +

 !تفسیر !تفسیر
 *نمره کل پایین تر از 150 بیان‌گر استرس پایین و بهداشت روانی خوب می‌باشد. *نمره کل پایین تر از 150 بیان‌گر استرس پایین و بهداشت روانی خوب می‌باشد.
 *نمره کل بین 150 تا 200 بیان‌گر استرس متوسط است و 37 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد. *نمره کل بین 150 تا 200 بیان‌گر استرس متوسط است و 37 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 *نمره کل بین 200 تا 300 بیان‌گر سطح استرس بالا است و 50 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد. *نمره کل بین 200 تا 300 بیان‌گر سطح استرس بالا است و 50 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.
 *نمره کل بالاتر از 300 بیان‌گر سطح استرس شدید است و 80 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.

 *نمره کل بالاتر از 300 بیان‌گر سطح استرس شدید است و 80 درصد احتمال ابتلا به بیماری در طول سال وجود دارد.

 بعضی تحقیقات نشان داده‌اند که در این سطح از استرس افراد از نظر روانی به ((افسردگی)) و از نظر جسمی به بیماری‌های قلبی -عروقی و دیگر بیماری‌ها مبتلا می‌شوند. بعضی تحقیقات نشان داده‌اند که در این سطح از استرس افراد از نظر روانی به ((افسردگی)) و از نظر جسمی به بیماری‌های قلبی -عروقی و دیگر بیماری‌ها مبتلا می‌شوند.
 !جنبه‌های احتیاطی !جنبه‌های احتیاطی
 اگر چه این مقیاس در پیش‌بینی فشار روانی عملکرد خوبی دارد ولی نباید نتایج آن را مطلق در نظر گرفت. چنانچه بعضی موقعیت‌های ذکر شده سوال برانگیز و جای تردید دارد. همچنین در مورد فشار آور (استرس‌زا) بردن این موقعیت تفاوت‌های فردی زیادی وجود دارد که باید در تفسیر مقیاس مدنظر قرار گیرد. اگر چه این مقیاس در پیش‌بینی فشار روانی عملکرد خوبی دارد ولی نباید نتایج آن را مطلق در نظر گرفت. چنانچه بعضی موقعیت‌های ذکر شده سوال برانگیز و جای تردید دارد. همچنین در مورد فشار آور (استرس‌زا) بردن این موقعیت تفاوت‌های فردی زیادی وجود دارد که باید در تفسیر مقیاس مدنظر قرار گیرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استرس)) *((استرس))
 *((افسردگی))  *((افسردگی))
 *((انواع روشهای مبارزه با استرس)) *((انواع روشهای مبارزه با استرس))
 *((بهداشت روانی)) *((بهداشت روانی))
 *((عادات غذایی)) *((عادات غذایی))
 *((عادات زندگی)) *((عادات زندگی))
 *((مکانیسمهای دفاعی)) *((مکانیسمهای دفاعی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 01 دی 1384 [13:24 ]   2   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..