منو
 کاربر Online
582 کاربر online
Lines: 1-69Lines: 1-83
-V{maketoc}
!شرح بیماری
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان چشم پزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((آستیگماتیسم))
*((بیماریهای چشم))
*((تنبلی چشم))
*((خشکی چشم))
*((دوربینی چشم))
*((پیرچشمی))
*((نزدیک بینی چشم))
*((چشم))
*((مقالات جدید پزشکی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای چشم پزشکی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[h
ttp://www.nedayesalamat.com|پایگاه اطلاع رسانی ندای سلامت]
**[http://www.srlst.
com/jminp83.htm|نشریات مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی]
**[http://tandorosti.com/default.aspx|پیک تندرستی]
**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/eyeatlas.htm|اطلس چ
شم پزشکی]
**[http://www.noorvision.com/|م
رکز اصلاح دید نور]
**[http://www.orcir.org/persianIndex.html|مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید پزشکی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|فصلنامه
بینا]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|دانستنیهای چش
م پزشکی برای عموم]
**[http://www.irso.org/farsi/society/magazine_16_4/16_4_5.htm|مجله چشم پزشکی ای
ران]
**[http://www.boali.com/searchmedicine.htm|مطالب پزشک
ی] />*سایتهای خارجی
**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|اخبار علمی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[www.ajo.org|ژورنال چشم پزشکی]
**[http://www.aao.org/|آکادمی چشم پزشکی آمریکا]
**[www.revophth.com|مروری بر چشم پزشکی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-انحراف‌ چشم‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ هماهنگی‌ حرکت‌ عضلات‌ یا توانایی‌ تمرکز بین‌ دو چشم‌ که‌ باعث‌ می‌شود چشم‌ها در جهات‌ متفاوتی‌ قرار بگیرند. ممکن‌ است‌ یک‌ یا هر دو چشم‌ به‌ داخل‌ (چشم‌های‌ ضربدری‌) یا خارج‌ («چشم‌ نهنگ‌») بچرخند. هم‌راستایی‌ چشم‌ها در بدو تولد کاملاً تکامل‌ نیافته‌ است‌. تغییر موقعیت‌ تکامل‌ حقیقی‌ چشم‌ در 4-3 ماهگی‌ خود را نشان‌ می‌دهد ولی‌ ممکن‌ است‌ در کودکی‌ یا دیرتر رخ‌ دهد. +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!شرح بیماری
 +هرگونه انحراف از هم‌راستایی صحیح چشمها را لوچی یا استرابیسم (Strabism) می‌گویند. انحراف‌ چشم‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ هماهنگی‌ حرکت‌ عضلات‌ یا توانایی‌ تمرکز بین‌ دو چشم‌ که‌ باعث‌ می‌شود چشمها در جهات‌ متفاوتی‌ قرار بگیرند و موجب غیر همسو شدن چشمها می‌شود. استرابیسم ممکن است دریک یا دو چشم ، به طرف داخل (چشم‌های‌ ضربدری‌) یا خارج‌ («چشم‌ نهنگ‌») به طرف بالا یا پایین باشد. در نوعی از انحراف چشم بصورت مخفی است و انحرافی است که با حذف دید دو چشمی (بستن یک چشم) ظاهر می‌شود و به استرابسیسم مخفی یا هتروفوریا Heterophoria معروف است. استرابیسم آشکار را هتروتروپی heterotropia یا تروپی می‌گویند. استرابیسم موجب دوبینی و کم شدن دید عمق و درموارد تک چشمی و درصورت عدم درمان منجر به آمبلیوپی (((تنبلی چشم))) می‌گـردد. هم‌راستایی‌ چشمها در بدو تولد کاملاً تکامل‌ نیافته‌ است‌. تغییر موقعیت‌ تکامل‌ حقیقی‌ چشم‌ در 4-3 ماهگی‌ خود را نشان‌ می‌دهد ولی‌ ممکن‌ است‌ در کودکی‌ یا دیرتر رخ‌ دهد.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
-
*ناهماهنگی‌ حرکات‌ ((چشم))‌ها. در بعضی‌ موارد تنها در موقع‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ جهتهای‌ خاصی‌، قابل‌ مشاهده‌ است‌.
*((دوبینی))‌ (گاهی‌)
+*ناهماهنگی‌ حرکات‌ چشمها. در بعضی‌ موارد تنها در موقع‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ جهتهای‌ خاصی‌، قابل‌ مشاهده‌ است‌.
*دوبینی‌ (گاهی‌)
 *دید با تنها یک‌ چشم‌ همراه‌ با فقدان‌ درک‌ عمقی‌  *دید با تنها یک‌ چشم‌ همراه‌ با فقدان‌ درک‌ عمقی‌
 !علل‌  !علل‌
-
حرکت‌ چشم‌ توسط‌ پیامهایی‌ کنترل‌ می‌شود که‌ از ((مغز)) به‌ 4 عضله‌ ور چشم‌ می‌روند.
*
عدم‌ هماهنگی‌ حرکتی‌ از موارد زیر ناشی‌ می‌گردد:
+حرکت‌ چشم‌ توسط‌ پیامهایی‌ کنترل‌ می‌شود که‌ از ((مغز)) به‌ 4 عضله‌ طراف چشم‌ می‌روند. عدم‌ هماهنگی‌ حرکتی‌ از موارد زیر ناشی‌ می‌گردد:
 *عدم‌ توازن‌ عضلانی‌ بین‌ دو چشم‌  *عدم‌ توازن‌ عضلانی‌ بین‌ دو چشم‌
-*فقدان‌ توانایی‌ تمرکز یکسان‌ در چشمها. مغز نمی‌تواند تصاویر دارای‌ تمرکز متفاوت‌ را تحمل‌ کند لذا پیامهای‌ حاصل‌ از یک‌ میدان‌ دید را در نظر نمی‌گیرد. سرانجام‌ چشم‌ ضعیف‌تر در اثر استفاده‌ نامناسب‌، بلااستفاده‌ می‌شود و یک‌ چشم‌ «تنبل‌» یا سرگردان‌ ایجاد می‌گردد. +*فقدان‌ توانایی‌ تمرکز یکسان‌ در چشمها. مغز نمی‌تواند تصاویر دارای‌ تمرکز متفاوت‌ را تحمل‌ کند لذا پیامهای‌ حاصل‌ از یک‌ میدان‌ دید را در نظر نمی‌گیرد. سرانجام‌ چشم‌ ضعیف‌تر در اثر استفاده‌ نامناسب‌، بلااستفاده‌ می‌شود و یک‌ چشم‌ «تنبل‌» یا سرگردان‌ ایجاد می‌گردد.(تنبلی چشم)
 *آسیب‌ مغزی‌ یا آسیب‌ به‌ سر (نادر)  *آسیب‌ مغزی‌ یا آسیب‌ به‌ سر (نادر)
-!ومافایش‌ دهنده‌ خطر

*
سابقه‌ خانوادگی‌ انحراف‌ چشم‌
*
نشانگان‌ داون‌ />*بیماری‌ تیرویید />*تومور چشم‌ />*آسیب‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ ((جنین))
*
آسیب‌ زایمانی‌ />*استفاده‌ نامناسب‌ از چشم‌ /> />!یگیری‌ />
+* ماد سابقه‌ خانوادگی‌ انحراف‌ چشم نشانگان‌ داون‌ ، بیماری‌ تیروئید ، تومور چشم‌ ، آسیب‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ جنین آسیب‌ زایمانی‌ ، استفاده‌ نامناسب‌ از چشم‌ ممکن است اراف چشم بروز کند.
 پیشگیری‌ خاصی‌ ندارد.  پیشگیری‌ خاصی‌ ندارد.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 +*انحراف‌ چشم‌ را می‌توان‌ با تشخیص‌ و درمان‌ زودرس‌، تصحیح‌ کرد. بدون‌ درمان‌ فوری‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ بینایی‌ در یک‌ چشم‌ دایمی‌ شود. پس ، از دست‌ رفتن‌ دید طبیعی‌ در یک‌ چشم‌ و زجر روانی‌ حاصل‌ از جذاب‌ نبودن‌ ظاهر صورت‌ از عاقب بیماری درمان نشده است.
 +*بسیاری‌ افراد با دید یک‌ چشمی‌ سازگار می‌شوند و یاد می‌گیرند تمامی‌ فعالیتهای‌ خود از قبیل‌ رانندگی‌ را با یک‌ چشم‌ انجام‌ دهند. در صورت‌ از دست‌ رفتن‌ دید یک‌ چشم‌، از چشم‌ دیگر در برابر آسیب‌ محافظت‌ بسیاری‌ به‌ عمل‌ آورید. برای‌ ورزش‌ و سایر فعالیتها از جمله‌ درودگری‌ یا جوشکاری‌ که‌ خطر آسیب‌ بالایی‌ دربر دارند، از عینک‌ محافظ‌ استفاده‌ کنید.
 +*__تشخیص‌__ با توجه‌ به‌ شرح‌ حال‌ طبی‌ و معاینه‌ فیزیکی‌ گذاشته‌ می‌شود و ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمون‌های‌ تیزبینی‌، معاینه‌ شبکیه‌، معاینه‌ کامل‌ عصبی‌ و آزمونهای‌ عضلانی‌ گردد.
 +!درمان‌
 +~~red:__هرگونه ناهماهنگی درحرکات چشمها بعد ازشش ماهگی باید مورد توجه قرارگیرد. همچنیــن درصــورت گزارش دوبینــی در کــودکــان بزرگتر، والدین باید نسبت به معاینه دقیق فرزندانشان اقدام نمایند.__~~
-*نحرا‌ چش را یتوان با تشخیص درمان‌ ودرس‌، تصحی ک. بد درمان ری ک است‌ کاش‌ بیای‌ در یک چشم دایی‌ شود.
*
یری‌ ااد ب دید یک‌ چیاز میون و یاد یگید تممی‌ فالیت در زمان تلا به این بیماری ه خود از قبیرانندگی‌ با یکچنجامهی. در صرتز دست‌ رفن‌ دید یک‌ چشم‌، از چش یگر در برابر سی حاف یاری‌ به‌ مل‌ ورید. ای‌ ورز ی عالیت در زمان ابل به این بیماری ه مله ودگری‌ ی وشکاری‌ ک طر آسیب‌ باای دربر دارند از عینک‌ حاف استاده کید.
+رــان استرایـم مبـه درمــان آبی (تبی چشم) بود و هدف رما بهود دید و ‌ د ود تینید ممکن یبایی ظاهی و ب‌ ددن‌ هریهت‌ بری‌ چشمها رقراری ی ا و چمی می‌بد. ویز ک کی دربی موارد و ی ، وی منور یایی درمان پیشنا یشد.
-!عوارض‌ احتمالی‌  
-*از دست‌ رفتن‌ دید طبیعی‌ در یک‌ چشم‌  
-*زجر روانی‌ حاصل‌ از جذاب‌ نبودن‌ ظاهر صورت‌  
-!درمان‌  
-  
-!اصول‌ کلی‌  
-*تشخیص‌ با توجه‌ به‌ شرح‌ حال‌ طبی‌ و معاینه‌ فیزیکی‌ گذاشته‌ می‌شود و ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمون‌های‌ تیزبینی‌، معاینه‌ شبکیه‌، معاینه‌ کامل‌ عصبی‌ و آزمون‌های‌ عضلانی‌ گردد.  
-*درمان‌ 3 هدف‌ را دنبال‌ می‌کند: به‌ دست‌ آوردن‌ بهترین‌ دید ممکن‌، به‌ دست‌ آوردن‌ بهترین‌ جهت‌ برای‌ چشم‌ها، تأمین‌ بهترین‌ فرصت‌ برای‌ دید دو چشمی‌.  
 *درمان‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ عینک‌ یا بستن‌ چشم‌ قوی‌تر برای‌ تصحیح‌ عدم‌ توزان‌ تمرکز (باعث‌ می‌شوند چشم‌ ضعیف‌تر به‌ کار بیفتد)، تمرینات‌ مربوط‌ به‌ عضلات‌ چشم‌، سم‌ بوتولینیوم‌ (در حال‌ حاضر تنها در بزرگسالان‌ استفاده‌ می‌شود) یا جراحی‌ برای‌ تصحیح‌ وضعیت‌ عضلات‌ چشم‌ باشد. گاهی‌ انجام‌ عمل‌ جراحی‌ دوم‌ ضرورت‌ می‌یابد.  *درمان‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ عینک‌ یا بستن‌ چشم‌ قوی‌تر برای‌ تصحیح‌ عدم‌ توزان‌ تمرکز (باعث‌ می‌شوند چشم‌ ضعیف‌تر به‌ کار بیفتد)، تمرینات‌ مربوط‌ به‌ عضلات‌ چشم‌، سم‌ بوتولینیوم‌ (در حال‌ حاضر تنها در بزرگسالان‌ استفاده‌ می‌شود) یا جراحی‌ برای‌ تصحیح‌ وضعیت‌ عضلات‌ چشم‌ باشد. گاهی‌ انجام‌ عمل‌ جراحی‌ دوم‌ ضرورت‌ می‌یابد.
-*یک‌ درمان‌ جدید دیگر شامل‌ استفاده‌ از عینک‌ قرار گرفته‌ در یک‌ ((منشور)) پلاستیکی‌ نازک‌ است‌. بیمار قبل‌ از عمل‌ از این‌ عینک‌ها استفاده‌ می‌کند و به‌ تعیین‌ مقدار تطابق‌ جراحی‌ مورد نیاز برای‌ عضلات‌ چشم‌ کمک‌ می‌کند.  
-!داروها  
-مگر در صورت‌ پیشنهاد تزریق‌ سم‌ ((بوتولینیوم))‌، معمولاً برای‌ این‌ اختلال‌ دارویی‌ لازم‌ نیست‌. این‌ سم‌ از طریق‌ یک‌ سوزن‌ ((الکترومیوگرافیک))‌ داخل‌ یک‌ ((عضله))‌ چرخاننده‌ چشم‌ در خارج‌ از چشم‌ تزریق‌ می‌گردد.  
-!فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  
-  
-محدودیت‌ لازم‌ نیست‌. زمانی‌ که‌ کودکتان‌ در حال‌ سازگار شدن‌ با بستن‌ یک‌ چشم‌ است‌، از او در مقابل‌ سقوط‌ یا آسیب‌ محافظت‌ کنید.  
-!رژیم‌ ای‌ /> />ریم‌ ایی‌ ای‌ ندارد. +*یک‌ درمان‌ جدید دیگر شاملتفاده از عینکقرار گرفته‌ در ی‌ منشور پلاستیکی‌ نازک‌ است‌. بیمار قبل عمل‌ از این‌ عینکها ستفاه‌ می‌کند و به‌ تعیین‌ مقدار تطابق‌ جراحی‌ مورد نیاز برای‌ عضلات‌ چشم‌ کمک‌ می‌کند.
-!درچ رایطی باید به پزک مراه نم

*
اگر ککن‌ علایم نحرا چر ده باش. />*اگ ا جراح ((چشم)) لی و یا رد (رمی‌ در، ).
+*دران راحی فقط برای زیایی هری مب است، مگر آنک پس ینای رما ر گیرد. ازپزشکن قبل ا اام ه جراحی شوه ری سـم تویـم ه ضلا چـم را امحان می‌کنن که درخ مود کارساز میباشد.
 +*در صورت‌ پیشنهاد تزریق‌ سم‌ بوتولینیوم‌، این‌ سم‌ از طریق‌ یک‌ سوزن‌ الکترومیوگرافیک‌ داخل‌ یک‌ عضله‌ چرخاننده‌ چشم‌ در خارج‌ از چشم‌ تزریق‌ می‌گردد.
 +*زمانی‌ که‌ کودکتان‌ در حال‌ سازگار شدن‌ با بستن‌ یک‌ چشم‌ است‌، از او در مقابل‌ سقوط‌ یا آسیب‌ محافظت‌ کنید.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آستیگماتیسم))
 +*((آناتومی چشم))
 +*((بیماریهای چشم))
 +*((تاری دید))
 +*((تنبلی چشم))
 +*((تومورهای چشمی))
 +*((دوربینی چشم))
 +*((نزدیک‌بینی چشم))
 +*((ناخنک چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [13:18 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:19 ]   7   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اسفند 1383 [04:06 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:13 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:11 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:02 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:26 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:23 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..