منو
 صفحه های تصادفی
دور کننده منافقان از حوض کوثر
هندسه نااقلیدسی
آزمایش غواص دکارتی
معتصم و مسموم کردن امام جواد علیه السلام
اگوست کنت
تعارضات خانوادگی
مکانیک در طراحی جامدات
انگیزه گرسنگی
راهنمای شبکه رشد
اهمیت اقتصادی قارچها
 کاربر Online
481 کاربر online
تاریخچه ی: انجیل

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-17Lines: 1-15
-انجیل، واژه ای یونانی و به معنی مژده و بشارت است؛ این کلمه دوازده بار در قرآن کریم به کار رفته و قرآن کریم، انجیل در اصل کتاب آسمانی می داند، ا این هت حرمت و قداست انجیل اصی، به عنوان کتاب آسمانی نازل شده بر حضرت عیسی (ع)، نزد مسلمین اب و ورد تاید ات. +«انجیل» واژهای یونانی و به معنی مژده و بشارت است. این کلمه دوازده بار در قرآن به کار رفته است. قرآن کریم انجیل وقی را کتاب آسمانی میداند. ه همن دلیل انیل اصلی، به عنوان کاب آسمانی نازل شده بر حضرت عیسی، نزد مسلمین حرمت و قداست دارد.
ولی
انجیل واقعی پس از صعد ((حضرت عی علیه السلام)) به آسمان، مفقود شد و یهودیان که در صدد قتل حضرت عیسی بودند، پس از ماجرای صعود حضرت عیسی، تمام نسخه‌های انجیل را معدوم کردند. مسیحیان، سال‌ها بی‌کتاب آسمانی زندگی می‌کردند، تا این که بعضی از ((حواریین)) و بزرگان مسیحی در صدد برآمدند انجیل‌هایی برای مردم فراهم آورند. به این ترتیب روایات و نسخه‌هایی متعددی از انجیل پدید آمد که هیچ‌یک انجیل واقعی نازل شده بر حضرت عیسی علیه لسلام نبود و نست. />آنچه امروز به عنوان ((اناجیل)) مورد تایید نصاری و مسیحیان جهان است. چهار انجیل زیر است:
1- ((انجیل
متی ))
2- ((ا
نجیل مقس ))
3- ((
انجیل لوقا ))
4- ((انجیل یوحنا ))
بخی از نویسندگان ای اناجیل از حواریین و عضی نیز از شاردان حواریین بوده‌اند.
با همه
تحریف و تغییرهایی که ر این ناجیل صورت رفت، بشات به بعثت ((پیامبر اسلام )) در برخی از آنها دیده می‌شود.
-ولی آن نجیل پس ا صعود ((ضرت عیسی علیه السلام)) به آسمان، مفقود گردید و یهودیان که در صدد قتل حرت عیسی علیه السلام بودند، پس از ماجرای صعود و یا به پندا یهودیان و بعضی از مسیحیان، پس از قتل حضرت عیسی (ع)، تمام نسخه های انجل را معدوم ساختند و سالها مسیحیان بی کتاب زندگی ی کردند، تا ای که بعضی از ((حواریین)) و بزرگان و مسیحیان در صدد برآمدند انجیل هایی برای مردم فراهم آورند. بدین ترتیب روایات متعددی و نسخه هایی متعددی از انجیل پدید آمد که صورت اصلی انجیل نازل شده بر حضرت عیسی علیه السلام را ترسیم نمی کند.

آنچه امر
وز به عنوان ((اناجیل)) مورد عمل نصاری و مسیحیان جهان است. چهار انجیل زیر می باشد:
1- ((انجیل متی )).
2- ((انجیل مرق
س )).
3- ((انج
یل لوقا )).
4- ((انجیل یو
حنا )).
برخ
ی ز نویسندگان این اناجیل از حواریین و بعضی نیز از شاگردان حواریین بوده اند.

با همه
تحریف و تغییرهایی که در این اناجیل صورت گرفت، بشارت بعثت پیامبر اسلام، صلی الله علیه و آله و سلم در آنها دیده می شود. کتابهایی نیز از دانشمندان اسلامی درباره ان شارت ناشته شده است.
در آثار ((شیعه)) بحثها و مناظره هایی بین پیامبر اسلام و اوصیای آن حضرت با علمای مسیحی ثبت شده که
آن بزرگواران انجیل را از ف لاو نموند و تفسیر صحیح آن را بیان می فرمودند.
+در آا ((یعه)) بح ها و مناره هایی بین یابر اسلام و اوصیای او با علمای مسیحی بت شده که نشان میدهد آن بزرگواران انجیل را از وند و تفسیر صحیح آن را بیان میفرموده‌اند.
 منابع:  منابع:
 دایرةالمعارف تشیع، ج 2؛ المعارف و المعاریف، ‌ج 1؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی دایرةالمعارف تشیع، ج 2؛ المعارف و المعاریف، ‌ج 1؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [15:08 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [13:27 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 خرداد 1383 [11:37 ]   1   ایمان رحمتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..