منو
 کاربر Online
529 کاربر online
تاریخچه ی: انبه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-57Lines: 1-33
-V{maketoc}

__انبــــــــــه__


انبه (Mangifera indica) درابتدا از ((هندوستان)) و ((هند وچین)) وجود داشته است. نا
م این میوه را در Vedas آیین ((هندو))که 4000سال قبل از میلاد نوشته شده به نام " غذای خدایان " می توان یافت. نام این میوه ازواژه man-kay ((تامیل)) گرفته شده که این کلمه هنگام کشف هند غربی توسط ((پرتقالیان)) بصورت manga تغییر یافت. انبه همنین بعنوان یک نقش مکرر رایج به نام نقش قلمکار ر(( نساجی ))هندوستان وجود دارد.

امروز
ه انبه بعنوان ک درخت ((میوه)) در مناطق گرم استوایی و آب و هوای نیمه حاره ای در((شمال)) ،((جنوب)) و((مرکز آمریکا ))،((کارائیب)) ، جنوب و مرکز ((آفریقا)) ، ((فیلیپین)) و ((استرالیا)) به مقدار زیادی کشت می شود.

این میوه به راحتی ((پرورش)) یافته و اکنون بیش از 1000 گونه انبه یافت می شود از نوع نبه ((تربانتین)) ( طعم تند) رفته تا نوعhuevos de torro که از نظر اندازه و شکل شبیه ترجمه آن (( bull's testicles ))می باشد. فهرست خوبی از گونه های مهم آن را می توان در لیست گونه های کشارزی که درlink ذیل آمده است پیدا کرد( اگره در این فهرست نوع St Julie مربوط به ((هند غربی ))از قلم افتاده است).

ارتفاع درخت انبه
مکن است به 40-35 متر ( 130 فوت ) با یک فراخنای 10 متری ( 33 فوت) در نوک آن برسد. برگهای نو آن تقریباً به رنگ ((سرخ روشن)) می باشد که به محض رشد کامل به رنگ قهوه ای براق تیره ای در می آیند. در زمان شکوفایی ((گلهای)) سفید کوچک ، رایحه ای دلپذیر همانند(( گل یخ)) در فضا می پیچد. پس از ریختن برگها ، میوه های درخت بعد از گذشت از سه تا شش ماه خواهند رسید.

میوه انبه هنگام رشد کامل از روی درخت و روی ساقه ها آویزان می شود و مکن است وزن آنها به 2 کیلوگرم برسد(Ibs5) برسد. میوه های انبه دارای رنگهای متنوعی هستند سبز ، زرد ، قرمز یا ترکیبی از این رنگها. نوع رسیده آن با پوست دارای رایحــــــه خوشایندی می باشد. در میان این میوه هسته تخت مستطیل شکلی وجود دارد که بسته به نوع آن می تواند ((رشته دار)) یا صاف باشد. داخل پوسته که 1 میلی متر ضخامت دارد یک مغزی به ضخامت کاغذ وجود داردکه دانه( 6-4 سانتیمتر طول ،3 سانتیمتر عرض، 1 سانتیمتر قطر) درون آن قرار گرفته است. />گفته می شود انبه رایج ترین میوه تازه ای است که سرتاسر جهان مصرف می شود.

ااد ر ای ا که انبه ها موجب آرا روده ها ر می شوند. کشورهند ا نبه برای وگیی ز خونی تقوی قل متهای غزی مورد استفاده قرار ی گیند. به سبب ((آهن)) وان در انه، ا برای ان ((ک خونی)) به می برد.
نه از خانواه ((پیچک سمی)) است و حاوی ((ورویول)) است اگچه قدار آن بسیار کمر از یچک می می اشد. ضی اراد در ثر پوست یا ی دچا التها وت شده ن. گهای این درخت برای ((گاا)) هم می می باد.

حد
و 80% ه موود در ((بازارهای انلیس)) متعق به گونه جاه Tommy Atkins هستند که ار رات جا را نیز به و صا اده ات. انبه به وی مل و نق و وام یای دارد ما عم نا به خوی رخی ونه های که کمر ی هن وفق ر فروگاهای ((سیایی)) یفت می شوند، نیست. />
رایج ترین گونه انبه در کشور هند(( Alphonso ))است که به نام شاه انبه معروف هستند. گفته می شود بهترین و لفونسو ر شهر Ratnagiri(( Maharashtra ))و داد.


! وشهای وردن انبـــــــه

عی ا مر اا می کند بهتر رش ورد انه در حمام ی نن صورت برهنه در یک سال خالی است. انبه ها وماً بسیار آبداند و خورن نها سیر کی کنه می اشد. بناای انه ای به منق(( متد)) ادر ی وند هماند ((یوه های رمیری)) صورت نیمه سیه چیه می وند.اگچه نها تولی کن ((تیلین)) هستند و در طل حمل و نقل می رند ، ه رت به اندازه نوع از دارای آب یا م هن. ابه ریده داری پوست نارنجی ، زردیا میل ه قز می اشند. برای ایکه انبه پس ز رید همچنان به رسیدن اامه دد از است ای خک ریک - ولی ه در یچال نار شد. خچال جریا رسین انه ا ه تایرخواه انات. /
> /
>نو ریزاین میوه که مولا ی رد رگ تند ا می وان به همان روی که ((لیمو)) ا ای یری روی مین هن می کنند روی هموای پهن نمو. ایکه داه گ دون ر کرد ((پو)) بچخد، میوه آماده خوردن ات. با دندانه قمی از پوست باای انبه را بکافی و هن خود ر ری ق کده شده قرار هید. همانونه که یردنن ا ز ای یو شار می ید میوه را از پایین ب با فار دید.
انواع درت تر انه این ک ماطره ری ا : یوه ا از درازا وی میز گاشته و دانه را ک با صوت فقی درون پوت و ریا وط یوه باد ستج کنید. نبه را به گونه ای برش دهید که اقو رست ز ری دان عبور کند. میوه را رونه کده و کار را تکرار نمید.
طط موجد در ت هربرش بزرگ جدا ده که رست زیر وست راردارد ر بری. س که گت ر رو به با فه و و را روی قم زیی وست ار دید بطوریکه ش درونی ار شو.تکه ای ککی ز گو میه بیر مه که می وان نه را رید در ساد میوه یا رکیبات دیگر مرد استده قر دا. اهی قت این ش را ه ل اهر میوه اده شد ((ارپشتی)) ی ناند. راه دی برای شیه ارپش ستفاد یک قاش بری خاج کرن که های ین میوه ات . />یک راه ساده برای خوردن انبه ای درشت ، طبق روال آن استفاده از چاقو است. در آغاز قسمت پوست را جدا نموده سپس آنرا تقسیم کرده و با چاقو تکه های کوچک آنرا بخورید. قسمتهای بیشتری از پوست را جدا کنید تا به مقدار بیشتری از گوشت میوه دسترسی پیدا کنید. وقتی آخرین قسمت را می خورید یعنی زمانیکه پوست دیگری در میوه برای نگهداشتن وجود ندارد منتظرخیس شدن دستهایتان باشید.
در ((مکزیک)) و ((گواتمالا)) برشهای انبه را با پودر فلفل قرمز و یا نمک می خورند. در هندوستان انبه کال را با پودر فلفل قرمز و یا نمک می خورند. />در ((فیلیپین)) انبه کال را با نوعی رب شوربه نام(( bagoong ))که از ماهی یا میگو ورزانده شده تهیه می شود می خورند.
در ((اکادور)) و ((هندوراس)) انبه های کوچک و سبز محوب هستند ؛ آنها دارای طعمی تند شبیه سیب ((گرانی اسمیت)) می بشند. فروشندگان ، برشهای پوت کنده انبه سبزرا به همراه نمک را درخیابانهای این کشورها می فروشند.


! انبه در شکلها و خوراکهای دیگر

از انبه، چه خام و چه رسیده آن برای تهیه آب آنها استفاده می شود.
تکه های انبه را می توان کوبید و در
((بستنی)) بکاربرد؛ آنها را میتوان جایگین ((هلو)) در پای هلو ( حالا انبه) نمود؛ ویا آنرا به همراه شیر ، مقداری شکر و یخ خرد شده در مخلوط کن ریخت و آشامیدنی خوشایندی تهیه کرد.

از نوشیدنیهای قدیمی تر هندیان
(( lassi ))می اشد که مشابه است اما مخلوطی از ماست و شیر را بعنوان پایه بکاربرده و گاهی اوقات چاشنی نمک یا ((هل)) به آن اضافه می کنند.
انبه به مقدار فراوان در ((چات نی)) مود استفاده قار می یرد؛ در غرب اغلب بسیار شیرین است اما در ((شبه قاره هند)) معمولً بوسیله ((فلفل)) تند یا ((لیمو)) تند و تلخ می گردند.
انبه در هند اغلب بصورت خمیر تهیه شده و به شکل قالبهایی مانند شکلات فروخته می شود.
سرانجام ، در متن تران
ه ای که برای ((سرخ اخترک)) سروده شده :

می خواهم در حال بیخودی درون
شتی ر حال غرقی باشم
در حالیک
ه آب انبه ازهای را می آشامم...


! گ
ونه های انبه هندی

* ((آلفونسو
))
* ((بگاناپالی))
* ((
ام))
+!مشخصات گیاهشناسی
ارتفاع درخت انبه ممکن است به 40 - 35 متر برسد. برگهای نو آن تقریبا به رنگ سرخ روشن میباشد که به محض رشد کامل به رنگ قهوهای براق تیرهای در میآیند. در زمان شکوفایی گلهای سفید کوچک ، رایحهای دلپذیر همانند گل یخ در فضا میپیچد. پس از ریختن برگها ، میوههای درخت بعد از گذشت از سه تا شش ماه خواهند رسید. میوه انبه هنگام رشد کامل از روی درخت و روی ساقهها آویزان میشود و ممکن است وزن آنها به 2 کیلوگرم برسد.<br>
میوههای انبه دارای رنگهای متنوعی هستند سبز ، زرد ، قرمز یا ترکیبی از این رنگها. نوع رسیده آن با پوست دارای رایحــــــه خوشایندی میباشد. در میان این میوه هسته تخت مستطیل شکلی وجود دارد که بسته به نوع آن میتواند رشتهدار یا صاف باشد. داخل پوسته که 1 میلیمتر ضخامت دارد یک مغزی به ضخامت کاغذ وجود داردکه دانه درون آن قرار گرفته است. گفته میشود انبه رایج ترین میوه تازهای است که سرتاسر جهان مصرف میشود. />


>>
{img src=img/daneshnameh_up/6/68/manguier1.JPG}

ایچ />ر ای به این میوه __~~green:اه~~__ میشود و را ن را __~~green:~~__ خوانهند. ر کت قیی __~~green:ماه~~__ یز ذکر شده است. زادگاه الیه نبه هندان و نو اایی ت اکون در بچستا ی میرید. نوای استوایی رت انه چدین بار ر سا ار میهد. نم ین یوه را در Vedas یین و که 4000 ق ا میلا وته شده ه نم ای خدایان می‌توان یات. ام ین میوه ا وژه man-kay گه ده که این لم هنام هند ی و پرتایان به وت manga یی یاف. />!ملهای کات
امروزه
انبه به نون یک رخت میوه در مناطق گر تایی و ب و هوای نیمه اه‌ای در مال نب و مکز مریا کری نو و مرکز آفریق فیلیپین و سترالیا به قدار یادی کت میشود. رایجترین گونه انبه در کشور هند Alphonso است که به نام شاه انبه معروف هستند، گفته میشود. این میوه به راحتی روش یفته و اکنون یش 1000 گونه ه یاف می‌شود.
!وا انبه
عقا بر ی ا ک انبها موجب آراش ((ود کک|وده‌ها)) در مون. کور هند ا انبه برای وگیری ا خونریی قوی قل نفتهای مغزی مود ااه رار مییرد. به ب (()) فان در انب ، برای رمن ((بیماری کم ونیم ونی)) هـــه می‌بند. انه اوی یول است رچ مقدار ن سر کر از یک ی میبا. ی ارد در اثر لم پوست یا یه چار ((اتهاب پوس)) دهاند. ا میوه ست نه لا ترشی و را ارای ازن که اای ارا قاض ات.

ره این عصاره ، موط با کی ه رد گلو و اورا وتین کار میود. پوست انبه داری 15 ا 18 نن است و یک قق ایخوری کوبیده ن د مرتبه در روز ی معاله ا کای . غ ین رت کی آب ل می‌شود و ا انوا م عربی است. یوه انبه ابدا گ و د تر ی در اثر یاد مانن در ی د کک یی مید. میوه ان بی ی شبیه ار ارد. موی م و رو و اضای ((گاه ر)) ا. ((کیه)) و ((مانه)) را قویت مین.
{img src=img/daneshnameh_up/1/12/manguier2.JPG}

!
وشهای خوردن انبـــــــه
ابهه موم سیار آبدارن و ر ها بسیا کی کننده مباشد. نابراین انبههایی که به ماطق متله ر ی‌شوند هماند بیشتر میوه‌های گریری ه صورت نیمه یده چی می‌شود. ر نها ولید کننده تیلن ستد در ول مل و نقل مس، ه ر به اده نوع ه رای ی طع ست. ابه ی اری پوت ارنجی ز یا مای ب م میان. برای یکه اه پس از رید همچا ه رین ادامه لا ات ای ک اریک لی ن در یخل اار شو. چا یا ریدن انه ر ه تاخیر واهد اناخت. یک راه ساده برای خوردن انبهای درشت ، طبق روال آن استفاده از چاقو است.

در آغاز قسمت پوست را جدا نموده سپس آنرا تقسیم کرده و با چاقو تکههای کوچک آنرا بخورید. قسمتهای بیشتری از پوست را جدا کنید تا به مقدار بیشتری از گوشت میوه دسترسی پیدا کنید. وقتی آخرین قسمت را میخورید، یعنی زمانی که پوست دیگری در میوه برای نگهداشتن وجود ندارد منتظر خیس شدن دستهایتان باشید. در مکزیک و گواتمالا برشهای انبه را با پودر فلفل قرمز و یا نمک میخورند. در هندوستان انبه کال را با پودر فلفل قرمز و یا نمک میخورند. در فیلیپین انبه کال را با نوعی رب شور به نام bagoong که از ماهی یا میگو تهیه میشود میخورند.
!باح مرتب با نوان
*((آنا