منو
 کاربر Online
766 کاربر online
تاریخچه ی: امی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-12Lines: 1-13
-امّی، واژه ای است عربی که از ریشه « امّ » به معنی مادر، مشتق شده است. و برای آن سه معنی ذکر کرده اند: +«امّی» واژه ای است عربی که از ریشه « امّ » به معنی مادر، مشتق شده است. و برای آن سه معنی ذکر کرده اند:
 الف: امی به معنی درس نخوانده.  الف: امی به معنی درس نخوانده.
-ب: منسوب به امت و به معنی کسی است که از میان امت و توده مردم برخاسته باشد.
ج: امّ، منسوب به « ام القری » و به کسی گفته می شود که در سرزمین ((مکه)) متولد شده و از آنجا برخاسته باشد و معادل کلمه « مکی » خواه ود.
+ب: منسوب به امت، و به معنی کسی که از میان امت و توده مردم برخاسته باشد.
ج: منسوب به «ام القری»، و به کسی گفته میشود که در سرزمین ((مکه)) متولد شده و از آنجا برخاسته باشد. این واژه معادل کلمه «مکی» ا.
-واژه « امّی » دو بار در قرآن و در آیه 157 و 158 سوره اعراف، ص ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر گرامی اسلام)) قار گفه است: « __الذین یتبعون الرسول النبی الامی. . .__» (سوره اعراف، آیه 157 ). «__. . . فامنوا بالله و رسول النبی الامی. . .__» (سوره اعراف، آیه 158) در اینکه امی در این دو آیه به چند معنی است میان مفسران اختلاف است و مفسران هر یک از احتمالات فوق را آورده اند. +واژه « امّی » دو بار در قرآن (در آیه 157 و 158 سوره اعراف) ق ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر گرامی اسلام)) کر ه است:« __الذین یتبعون الرسول النبی الامی. . .__» (آیه 157 ). «__. . . فامنوا بالله و رسول النبی الامی. . .__» (آیه 158)
-ری فته اد نی ی بدان معنی است ک پیامر لی ال یه ه سم به مکتب نرفت و درس نخواند. دیگر اینکه بگوییم پیامبری که از میان توده مردم برخاست و از طبقه مترفین و اشراف نبو و ی اینکه پیامبری که از سرزمین ((مکه)) قیام کرد. +ر ینه ای در ین آیه ب ه معنی است یان مفران ختلاف است و هر یک از احتالات وق ود دارد.
برخ
ی گفته‌اند بی ی به ای معنی است ک پیامبر به مکتب نرفت و درس نخواند. دیگر اینکه پیامبر از میان توده مردم و نه از میان اشراف بخاست، و معنی وم اینکه پیامبر از سرزمین مکه قیام کرد.
 منابع:  منابع:
 تفسیر نمونه، ‌ج 6، ‌ص 396؛ قاموس قرآن، ج 1، ‌ص 119؛ مجمع البیان، ‌ج 4، ص 374 تفسیر نمونه، ‌ج 6، ‌ص 396؛ قاموس قرآن، ج 1، ‌ص 119؛ مجمع البیان، ‌ج 4، ص 374

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [09:54 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:56 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:56 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 تیر 1383 [07:01 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..