/> />> /> /> /> />! ا ار ایریر

1222:
ول. (الته تاری و م تد و در یی ذکر ده این تاری با شاد .) /
>45-1244: ین سفر میرزا تیان ه رو /
>51-1250: مقا ار نا رایا به او داد و ادا مود. />1253: برای وی ار رویه کرد. />63-1259: فر ه ار رم رای ل تلفات ول ایران ی. />1264: ارالدین اه ب سلطنت شت و امیرکبی ا به عوان وزیر ام انتا کرد. />1265: ا خواهر نرای شاه(زت الدو) ادوا کرد. />1267: اوین شمارهی ((رامه وقای اتایه)) ر ا و ا ب تاسی دالو ود و در رکاب ناصرالدی شه ه اصا سر مو. />1268: رو کر ((ارالفنون)) - امیرکبیر ا وارت برکنار و به کاا تبعی ش ادکی د در ی کاان به هات رسی. /> />__''نگی نامه میرکیر:__''
/>
/>*((پاییز بری)) />*((م م))
/>*((انینی ری شاه مرده))
*((اداج می)) />*((روناه، کید گاهی)) />*((سر ه جاوداگی))
    
 منو
 صفحه های تصادفی
تولید انرژی الکتریکی سه فاز
اهواز
ادامه مطلب:
اعتراف انبیاء به امامت علی علیه السلام
ایزوتوپ های هسته
اتسز خوارزمشاه
راهنمای جستجوی دنباله داران
شوک ناشی از تغییر قطر رگهای خونی
معنای کوثر
امام عسگری علیه السلام و معرفی جاسوس
 کاربر Online
434 کاربر online
تاریخچه ی: امیرکبیر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-35Lines: 1-7
-V{maketoc}<br />
ble dir align=center> /><tr> />
/><center><br />{picture file=img/daneshnameh_up/c/cc//Amirkabir.jpg}
center>
+{FANCYTABLE(border=0)}
~cbgc:#3399FF
<br>
~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
~w:50%


1- میرزا تقی ا دن شک از بزرگترین رجا دور قجار ایران است. و ز رجالی ست که در دستگاه قائم مقام فراهانی ربیت یافته و از منیا زبردست آ رد ود، سپس در مت میرزا مدان زگنه امیرنظام به معاونت او رسیه و به لق امینم ق ی.
2- رت یرزا تقی خان از زمان سفارت او به عثمانی و بستن معاهدة ارزنه الروم و بر اثر کفایتی ک از وی در ام اقامت در آن هر بوز کرد باا گرفت.
3- میرزا تقی خا هیت لیاقت ر ر استر نصرالدین ا به تاج و تخت به خرج داد وجود مدعیان سیار در ار صدات، ب صدراعظمی منسوب شد (21 ذی قعده 1264) و سال بعد به امر شاه وار تنی ا ا در زداج خود درآود و بیش ز ی مقتدر شد.
4- ر موقیکه امیرکیر زام مور را ت گفت از همه جهتن واع ایران د.
5- عاوه ر (( قیام سالار در خراسان نه سالار ))و (( ظهور فرقه ببیه |یان )) ، مدعیان سلطنت صدارت در هر گوشه منظر فرصت و موجب اختلال بودد نظام لشگری پریشان بود.
6- ته
ی ودن زانه به عت وعدة مفت خوارانی که به انواع مختلف از محمدشاه و حاجی میرزا آغای فمان تیول و متمری در دست داتند، از حد بیرون بود.
7- مال خارجی به هر نو ر کاری داخی کشور مداخله می کدند و از جهت ترتب اداره و تظیات این هیچونه شباهی به ممالک دیگر نداشت.
8- از علم و صعت و آبادانی مایه ای در کشوری دیده نمی شد.
9- ا
ما امیرکبیر به جا اینکه در قب این همه مواقع و مشکلات اظهار عجز نمای، با پشت کاری عجیب دست ب اصاح خرابیها و رف واص و وسای آبادی تولید ثروت و تهیه اسباب تربی مردم و الاح ایه و شگر تری کشور زد.

سرکوب
شورش های داخلی :
1. (( پایان فتنه سالا
ر در خراسان ))
2. (( پایان قیام
بابیان در ایران ))

اصلاحات امیرکبیر :
اصلاحات امیرکلیر را در امور کشوری لشکی به چن دسته می توان تقسیم کرد:

1. (( امیرکبیر ))
2.((
اصاح اور مای توسط ایرکبیر |اصاح امو مالی ))
3.((اصلاح مور مالی توط امیرکیر |صلاح امور مالی ))
4. ((توسعه
فرهنگ توسط امیرکبیر | توسعه فرهنگ ))
5. ((
سیاست های اقتصادی امیرکبیر |توجه به امو و مائل اقتصادی ))
6. (( اصلاحات اد
اری امیرکبیر | اصلاحات امیرکبیر ))

برکناری و قتل امیرکبیر :
1. (( توطئ
ه درباریان علیه امیرکبیر |توطئه دربا علیه ا ))
2. (( ق
تل امیرکبیر ))
~|~


::من
بع:CDایانیا

مرحله
اول (( ایل قاجار پیش ز کسب درت | قاجاری در تکاپوی قت ))
مرحله
دوم : کل یری می کومت اجاری (( حکومت آقا ممد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
م
حله سوم : تثبیت و اتواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی اه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
محله پنم : ((حومت ناصر الین شاه))
مرحله شم : ((مظفر الدین شاه ))
م
رله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
م
رحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه )):: > ~|~ ~w:30% >> ~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC >
::
(( ایل قاجار پیش از کب قدرت | قاجاریه ر تکاپوی قدرت ))
(( حکوم آا م خان ))>
(( سلطنت فتحعلی شاه ))> ((کومت محمد شاه ))
((حکومت
نصر الدین شاه))
((مظفر الد
ین اه ))
((مش
روه و محمد علی شاه ))
((استقرار
مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%

~|~


1.
((معمای درعد قاجاریه|می))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((
ین درعهد قاجاری|دین))
4.((فنون درع
ه قاجاره|فنون))
5.((
نردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعه
د قجاریه|شهرسازی))
7.((ن
اها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((هاجرت هدرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تار
یخ ))

~|~ ~|~
{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [10:14 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [09:35 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [09:19 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:12 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [07:29 ]   1   فائقه معتمد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..