منو
 کاربر Online
2207 کاربر online
تاریخچه ی: امپراطوری روم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-199Lines: 1-200
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! امپراتوری روم  ! امپراتوری روم
 از قرن سوم قبل از میلاد، رومیها شروع به تشکیل امپراتوری خود کردند. تا قبل از قرن دوم میلادی، رومی ها بیشتر نواحی غرب اروپا، شرق نزدیک، و شمال ((آفریقا)) را تحت کنترل داشتند. موفقیت امپراتوری روم نتیجه استفاده از ((اژبون)) های بسیار ورزیده و تعلیم دیده و مدیریت بسیار موثر آنها بود که از مرکز پایتخت رم، به خوبی کنترل می شد. از قرن سوم قبل از میلاد، رومیها شروع به تشکیل امپراتوری خود کردند. تا قبل از قرن دوم میلادی، رومی ها بیشتر نواحی غرب اروپا، شرق نزدیک، و شمال ((آفریقا)) را تحت کنترل داشتند. موفقیت امپراتوری روم نتیجه استفاده از ((اژبون)) های بسیار ورزیده و تعلیم دیده و مدیریت بسیار موثر آنها بود که از مرکز پایتخت رم، به خوبی کنترل می شد.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/5c//Room1.jpg} +{picture=Room1.jpg}
 
 
  
 
 
  
 مرکز امپراتوری

 مرکز امپراتوری

 بسیاری از ساختمانهای شهر رم از زمانی که
پایتخت امپراتوری روم بود، باقی مانده است.
 بسیاری از ساختمانهای شهر رم از زمانی که
پایتخت امپراتوری روم بود، باقی مانده است.
  
  
  
 
 
 
 
-در سال 27 قبل از میلاد اکتاویان (63 قبل از میلاد ـ 24 میلادی)، ((اگوستوس سزار))، اولین امپراتور روم می شود. اگوستوس، که به مدت 40 سال بر امپراتوری روم حکومت کرد، مسئولیت اداره آن را با ((مجلس سنا)) (گروهی از مسئولین اداره کننده روم)، تقسیم کرد. او از ارتش روم یک نیروی قوی و آموزش دیده ساخت. روم در طول حکومت او دورانی پر از صلح و شکوه را پشت سر نهاد. اگوستوس همچنین در مورد حفظ موقعیت خود بعنوان امپراتور خیلی دقت کرد. او یک گارد محافظ ایجاد کرد که به آنها دستمزد خوبی می داد و آنها را «گارد پراتور» می نامید. +در سال 27 قبل از میلاد اکتاویان (63 قبل از میلاد ـ 24 میلادی)، اکتاویان یا همان ((اگوستوس سزار))، اولین امپراتور روم می شود. اگوستوس، که به مدت 40 سال بر امپراتوری روم حکومت کرد، مسئولیت اداره آن را با ((مجلس سنا)) (گروهی از مسئولین اداره کننده روم)، تقسیم کرد. او از ارتش روم یک نیروی قوی و آموزش دیده ساخت. روم در طول حکومت او دورانی پر از صلح و شکوه را پشت سر نهاد. اگوستوس همچنین در مورد حفظ موقعیت خود بعنوان امپراتور خیلی دقت کرد. او یک گارد محافظ ایجاد کرد که به آنها دستمزد خوبی می داد و آنها را (( گارد پراتور)) می نامید.
 ! کالیگولا  ! کالیگولا
 اولین امپراتورهای رومی اعضاء خانواده اگوستوس بودند. گایوس سزار (12 ـ 41 میلادی)، که به کالیگولا (به معنی پوتینهای کوچک) معروف بود، در سال 37 میلادی به امپراتوری رسید. سربازان ارتش، که پدرش فرماندهی آنان را به عهده داشت، نام مستعار کالیگولا را به او دادند، چرا که او پوتین های سربازی کوچکی به پا می کرد. اولین امپراتورهای رومی اعضاء خانواده اگوستوس بودند. گایوس سزار (12 ـ 41 میلادی)، که به کالیگولا (به معنی پوتینهای کوچک) معروف بود، در سال 37 میلادی به امپراتوری رسید. سربازان ارتش، که پدرش فرماندهی آنان را به عهده داشت، نام مستعار کالیگولا را به او دادند، چرا که او پوتین های سربازی کوچکی به پا می کرد.
 ! امپراتور دیوانه  ! امپراتور دیوانه
 بعد از آنکه کالیگولا امپراتور شد، سلامتی عقل خود را از دست داد. یکی از وقایعی که توسط تاریخ نگار رومی ((سیوتاتیوس)) (69 ـ 104 میلادی) ثبت شده است، توضیح می دهد که کالیگولا به ارتش بسیار آموزش دیده و قدرتمند خود دستور داد در ساحل دریا صدف حلزون جمع کنند. او به اسب مورد علاقه خود لقب کنسول (عنوان یکی از مسئولین رده بالای روم)، داده بود. وی همچنین با خواهر خود، «دروسیلا» ازوداج کرد، اما بعدا او را کشت. اعضاء گارد محافظ او (پراتورها) در سال 41 میلادی، او را به قتل رسانند. بعد از آنکه کالیگولا امپراتور شد، سلامتی عقل خود را از دست داد. یکی از وقایعی که توسط تاریخ نگار رومی ((سیوتاتیوس)) (69 ـ 104 میلادی) ثبت شده است، توضیح می دهد که کالیگولا به ارتش بسیار آموزش دیده و قدرتمند خود دستور داد در ساحل دریا صدف حلزون جمع کنند. او به اسب مورد علاقه خود لقب کنسول (عنوان یکی از مسئولین رده بالای روم)، داده بود. وی همچنین با خواهر خود، «دروسیلا» ازوداج کرد، اما بعدا او را کشت. اعضاء گارد محافظ او (پراتورها) در سال 41 میلادی، او را به قتل رسانند.
 ! نرون  ! نرون
-آخرین امپراتوری که به خانواده اگوستوس تعلق داشت، نرون (37 ـ 68 میلادی) بود. در سال 54 میلادی، مادر جاه طلب او، ((آگویپینا)) (15 ـ 59 میلادی)، شوهر دون خود را مسموم کرد. شوهر امپراتور ((کلودیوس)) (10 قبل از میلاد تا 54 میلادی) بود. در نتیجه پسر 17 ساله او جانشین پدر شد. بعد از آغاز امیدوار کننده حکومت او، نرون بی نهایت بی رحم و فاسد شد. وقتی آگویپینا در زندگی خود سرانه فرزندش دخالت کرد، نرون او را کشت. او به خاطر ضیافت های وحشی خود و تو هم او در مورد استعدادش در شعر و ((موسیقی))، شهرت داشت. +آخرین امپراتوری که به خانواده اگوستوس تعلق داشت، نرون (37 ـ 68 میلادی) بود. در سال 54 میلادی، مادر جاه طلب او، ((آگویپینا)) (15 ـ 59 میلادی)، شوهر دون خود را مسموم کرد. شوهر امپراتور ((کلودیوس)) (10 قبل از میلاد تا 54 میلادی) بود. در نتیجه پسر 17 ساله او جانشین پدر شد. بعد از آغاز امیدوار کننده حکومت او، نرون بی نهایت بی رحم و فاسد شد. وقتی آگویپینا در زندگی خود سرانه فرزندش دخالت کرد، نرون او را کشت. او به خاطر ضیافت های وحشی خود و توهم او در مورد استعدادش در شعر و ((موسیقی))، شهرت داشت.
 ! رم در آتش  ! رم در آتش
-در سال 64 میلادی، آتش سوزی بزرگی شهر رم را نابود کرد. نرون تظاهر کرد که قصد داشته تا شهر رم را با طرح جدیدی بازسازی کند. بسیاری از مردم رم عقیده دارند که خود نرون عمدا آتش سوزی را آغاز کرده است. اما به هر حال، نرون گروه مذهبی جدید، یا ((مسیحیان)) را مقصر دانست و آنها را کشت. مخالفان حکومت نرون آنقدر قدرت گرفتند که او را مجبور کردند در سال 68 میلادی، خود کشی کند. +در سال 64 میلادی، آتش سوزی بزرگی شهر رم را نابود کرد. نرون تظاهر کرد که قصد داشته تا شهر رم را با طرح جدیدی بازسازی کند. بسیاری از مردم رم عقیده دارند که خود نرون عمدا آتش سوزی را آغاز کرده است. اما به هر حال، نرون گروه مذهبی جدید، یا ((مسیحیت اولیه |مسیحیان )) را مقصر دانست و آنها را کشت. مخالفان حکومت نرون آنقدر قدرت گرفتند که او را مجبور کردند در سال 68 میلادی، خود کشی کند.
 ! سال چهار امپراتور  ! سال چهار امپراتور
-در سال بعد از مرگ نرون، 4 امپراتور بر سر کار آمدند. یک فرمانده نظامی به نام ((گالبا)) (3 قبل از میلاد تا 69 میلادی)، ابتدا قدرت را در دست گرفت. گالبا بوسیله گارد پراتور، کشته شد. این گارد اتو (32 ـ 69 میلادی)، (حاکم استان رومی ((اسپانیا))) را به عنوان امپراتور اعلام کرد. ((لژیون)) روم که در ((آلمان)) مستقر بود، با شنیدن این خبر، فرمانده خود ((وتیلیوس)) (15 ـ 69 میلادی)، را به عنوان امپراتور معرفی کردند. و سپاسیان (9 ـ 79 میلادی)، یک فرمانده رقیب، وارد رم شد. او وتیلیوس را کشت و خود امپراتور شد. +در سال بعد از مرگ نرون، 4 امپراتور بر سر کار آمدند. یک فرمانده نظامی به نام ((گالبا)) (3 قبل از میلاد تا 69 میلادی)، ابتدا قدرت را در دست گرفت. گالبا بوسیله گارد پراتور، کشته شد. این گارد اتو (32 ـ 69 میلادی)، (حاکم (( استان رومی اسپانیا))) را به عنوان امپراتور اعلام کرد. ((لژیون)) روم که در ((آلمان)) مستقر بود، با شنیدن این خبر، فرمانده خود ((وتیلیوس)) (15 ـ 69 میلادی)، را به عنوان امپراتور معرفی کردند. (( وسپاسیان )) (9 ـ 79 میلادی)، یک فرمانده رقیب، وارد رم شد. او وتیلیوس را کشت و خود امپراتور شد.
 ! انتخابات جانشین  ! انتخابات جانشین
-و سپاسیان سنتی را ایجاد کرد که بر اساس آن، یک امپراتور حاکم در طول حکومت خود جانشین خود را انتخاب می کرد. و سپاسیان نظم را به روم بازگرداند. او همچنین یک برنامه ساختمان سازی که شامل استادیوم ورزشی رم بود، آغاز کرد. ساخت این ((آمفی تئاتر)) بزرگ که سرگرمیهای عمومی در آن اجرا می شد، در طول حکومت فرزند و سپاسیان، ((تیتوس)) (39 ـ 81 میلادی)، که بعد از پدرش به امپراتوری رسید، پایان یافت. +وسپاسیان سنتی را ایجاد کرد که بر اساس آن، یک امپراتور حاکم در طول حکومت خود جانشین خود را انتخاب می کرد. و سپاسیان نظم را به روم بازگرداند. او همچنین یک برنامه ساختمان سازی که شامل استادیوم ورزشی رم بود، آغاز کرد. ساخت این ((آمفی تئاتر)) بزرگ که سرگرمیهای عمومی در آن اجرا می شد، در طول حکومت فرزند وسپاسیان، ((تیتوس)) (39 ـ 81 میلادی)، که بعد از پدرش به امپراتوری رسید، پایان یافت.
 ! امپراتوری استانی  ! امپراتوری استانی
 در قرن دوم میلادی، خانواده های حاکم روم، صاحب نفوذ کمتری در امر انتخاب امپراتور بودند. شهروندان استانهای رومی شروع به اشغال پستهای عالی رتبه در دولت و ((ارتش))، کردند. امپراتورهای بعدی روم از استانهای درون امپراتوری روم، انتخاب می شدند. در قرن دوم میلادی، خانواده های حاکم روم، صاحب نفوذ کمتری در امر انتخاب امپراتور بودند. شهروندان استانهای رومی شروع به اشغال پستهای عالی رتبه در دولت و ((ارتش))، کردند. امپراتورهای بعدی روم از استانهای درون امپراتوری روم، انتخاب می شدند.
 ! تراجان  ! تراجان
 امپراتور تراجان (53 ـ 117 میلادی) در یکی از استانهای روم به نام آیبیریا ((«اسپانیا))ی امروز) به دنیا آمد. او یک فرمانده نظامی بزرگ بود و در طول حکومتش، امپراتوری روم از نظر وسعت به اوج خود رسید. وی پیروزیهای نظامی خود را با ساخت بناهای یادبود (ستونهای تراجان)، جشن می گرفت. این ستونها بوسیله مجسمه هایی که پیروزیهای معروف او را نشان می دادند، تزئین شده بودند. امپراتور تراجان (53 ـ 117 میلادی) در یکی از استانهای روم به نام آیبیریا ((«اسپانیا))ی امروز) به دنیا آمد. او یک فرمانده نظامی بزرگ بود و در طول حکومتش، امپراتوری روم از نظر وسعت به اوج خود رسید. وی پیروزیهای نظامی خود را با ساخت بناهای یادبود (ستونهای تراجان)، جشن می گرفت. این ستونها بوسیله مجسمه هایی که پیروزیهای معروف او را نشان می دادند، تزئین شده بودند.
 ! هادریان  ! هادریان
 پسر خوانده تراجان، هادریان (76 ـ 138 میلادی) بعد از او به امپراتوری روم رسید. هادریان بیشتر دوران حکومتش را به مسافرت در استانهای مختلف امپراتوری روم گذراند. او موانع ثابتی در مقابل حمله ((بربرها)) که به این سرزمینها روم حمله می کردند، بنا کرد. نمونه چنین بناهای دفاعی، دیوار هادریان، هنوز در شمال غربی ((انگلیس)) باقی مانده اند. هادریان همچنین تغییرات زیادی ایجاد کرد که اداره امپراتوری روم را آسان تر می کرد. پسر خوانده تراجان، هادریان (76 ـ 138 میلادی) بعد از او به امپراتوری روم رسید. هادریان بیشتر دوران حکومتش را به مسافرت در استانهای مختلف امپراتوری روم گذراند. او موانع ثابتی در مقابل حمله ((بربرها)) که به این سرزمینها روم حمله می کردند، بنا کرد. نمونه چنین بناهای دفاعی، دیوار هادریان، هنوز در شمال غربی ((انگلیس)) باقی مانده اند. هادریان همچنین تغییرات زیادی ایجاد کرد که اداره امپراتوری روم را آسان تر می کرد.
 ! لژیونر رومی  ! لژیونر رومی
-ارتش روم از سربازانی به نام لژیونر تشکیل می شد. یک ((لژیونر)) خیلی ورزیده بود. او می توانست در یک روز 32 ((کیلومتر)) (20 ((مایل))) در حالیکه یک بسته به وزن 40 ((کیلو گرم)) (90 پوند) حمل می کرد، راه برود. یونیفورم یک لژیوتر او را در نبردها محافظت می کرد، و در عین حال به او امکان می داد که به آسانی حرکت کند. +ارتش روم از سربازانی به نام لژیونر تشکیل می شد. یک ((لژیونر)) خیلی ورزیده بود. او می توانست در یک روز 32 ((کیلومتر)) (20 ((مایل))) در حالیکه یک بسته به وزن 40 ((کیلو گرم)) حمل می کرد، راه برود. یونیفورم یک لژیوتر او را در نبردها محافظت می کرد، و در عین حال به او امکان می داد که به آسانی حرکت کند.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/e/ec//Room2.jpg} +{picture=Room2.jpg}
 
 
  
 
 
  
 یونیفورم محافظ

 یونیفورم محافظ

 این یونیفورمی است که یک نظامی در
اولین قرن بعد از میلاد مسیح، می پوشید.
 این یونیفورمی است که یک نظامی در
اولین قرن بعد از میلاد مسیح، می پوشید.
  
  
  
 
 
 
 
 __800 قبل از میلاد__ __800 قبل از میلاد__
-قوم اتروسک تمدنی را در ((اقیانوس)) مرکزی و غربی پدید آورد. اتروسک ها یک مجموعه از مناطق شهری ایجاد کردند. +(( قوم اتروسک )) تمدنی را در ((اقیانوس)) مرکزی و غربی پدید آورد. اتروسک ها یک مجموعه از مناطق شهری ایجاد کردند.
 __750 قبل از میلاد__ __750 قبل از میلاد__
 بر اساس افسانه ها، شهر رم بوسیله یک جفت برادر دو قلو، رومولوس و رموس که توسط یک گرگ ماده پرورش یافته بودند، تاسیس شد. بر اساس افسانه ها، شهر رم بوسیله یک جفت برادر دو قلو، رومولوس و رموس که توسط یک گرگ ماده پرورش یافته بودند، تاسیس شد.
 __709 قبل از میلاد__ __709 قبل از میلاد__
 تارکوینیوس سوپر باس، که یک پادشاه ستمگر، بود، از رم بیرون رانده شد و حکومت آن کشور تبدیل به جمهوری گردید. (حکومت مردم بر سرنوشت خود) تارکوینیوس سوپر باس، که یک پادشاه ستمگر، بود، از رم بیرون رانده شد و حکومت آن کشور تبدیل به جمهوری گردید. (حکومت مردم بر سرنوشت خود)
 __275 قبل از میلاد__ __275 قبل از میلاد__
 روم تمام ((ایتالیا)) را کنترل کرده و توسعه خود را به سمت ((مدیترانه)) را آغاز می کند. روم تمام ((ایتالیا)) را کنترل کرده و توسعه خود را به سمت ((مدیترانه)) را آغاز می کند.
 __264 قبل از میلاد__ __264 قبل از میلاد__
-اولین مرحله از جنگهای ((کارتاژ)) آغاز می شود. رومیها وارد جنگ بر علیه کارتاژ، که یک مستعمره فنیقه ای در شمال ((آفریقا)) بود، می شوند. +اولین مرحله از جنگهای ((کارتاژ)) آغاز می شود. رومیها وارد جنگ بر علیه کارتاژ، که یک مستعمره ((فنیقیه)) ای در شمال ((آفریقا)) بود، می شوند.
 __241 قبل از میلاد__ __241 قبل از میلاد__
 اولین مرحله از جنگهای کارتاژ پایان می پذیرد. ((جزیره سیسیلی))، که قبلا تحت سلطه کارتاژی ها بود، اولین استان رومی می شود. اولین مرحله از جنگهای کارتاژ پایان می پذیرد. ((جزیره سیسیلی))، که قبلا تحت سلطه کارتاژی ها بود، اولین استان رومی می شود.
 __218 قبل از میلاد__ __218 قبل از میلاد__
 دومین مرحله از جنگهای کارتاژ آغاز می شود. ((هانیبال))، سردار کارتاژی با فیلهای جنگی از کوههای ((آلپ)) می گذرد و حمله به ایتالیا را آغاز می کند. دومین مرحله از جنگهای کارتاژ آغاز می شود. ((هانیبال))، سردار کارتاژی با فیلهای جنگی از کوههای ((آلپ)) می گذرد و حمله به ایتالیا را آغاز می کند.
 __216 قبل از میلاد__ __216 قبل از میلاد__
-هانیبال در جنگ کانای شکست سنگینی به ارتش روم وارد می کند. +هانیبال در (( جنگ کانای )) شکست سنگینی به ارتش روم وارد می کند.
 __202 قبل از میلاد__ __202 قبل از میلاد__
-نیروهای هانیبال در جنگ زاما، در شمال آفریقا، بوسیله ارتش روم به فرماندهی سیپیو افریکانوس شکست می خورد. فیلهای جنگی سپاه کارتاژ، که از صدای شیپورهای جنگی رومیها ترسیده بودند، فرار کردند. +نیروهای هانیبال در ((جنگ زاما))، در شمال آفریقا، بوسیله ارتش روم به فرماندهی (( سیپیو افریکانوس )) شکست می خورد. فیلهای جنگی سپاه کارتاژ، که از صدای شیپورهای جنگی رومیها ترسیده بودند، فرار کردند.
 __201 قبل از میلاد__ __201 قبل از میلاد__
 دومین مرحله از جنگهای کارتاژ پایان می پذیرد. دومین مرحله از جنگهای کارتاژ پایان می پذیرد.
 __149 ـ 146 قبل از میلاد__ __149 ـ 146 قبل از میلاد__
 رومیان طی سومین مرحله از جنگهای کارتاژ سپاهیان کارتاژی را کاملا نابود می کنند. رومیان طی سومین مرحله از جنگهای کارتاژ سپاهیان کارتاژی را کاملا نابود می کنند.
 __71 قبل از میلاد__ __71 قبل از میلاد__
 شورش بردگان که توسط ((گلادیاتور))ی به نام ((اسپارتاکوس)) رهبری می شد. به طور شدیدی در هم کوبیده می شود. شورش بردگان که توسط ((گلادیاتور))ی به نام ((اسپارتاکوس)) رهبری می شد. به طور شدیدی در هم کوبیده می شود.
 __58 قبل از میلاد__ __58 قبل از میلاد__
 ((ژولیوس سزار)) فتوحات خود را در سرزمین گل ((«فرانسه))) آغاز می شود. ((ژولیوس سزار)) فتوحات خود را در سرزمین گل ((«فرانسه))) آغاز می شود.
 __44 قبل از میلاد__ __44 قبل از میلاد__
 ژولیوس سزار در رم به قتل می رسد. جنگ داخلی آغاز می شود. ژولیوس سزار در رم به قتل می رسد. جنگ داخلی آغاز می شود.
 __31 قبل از میلاد__ __31 قبل از میلاد__
-اکتاویان، پسر خوانده ژولیوس سزار، نیروهای ژنرال رومی ((مارک آنتونی)) را شکست می دهد همچنین وی ملکه مصر، ((کلئوپاترا)) را در نبرد دریایی اکتیوم، در ((مصر)) شکست میدهد. اکتاویان فرمانروای روم می شود. +اکتاویان، پسر خوانده ژولیوس سزار، نیروهای ژنرال رومی ((مارک آنتونی)) را شکست می دهد همچنین وی ملکه مصر، ((کلئوپاترا)) را در (( نبرد دریایی اکتیوم)) ، در ((مصر)) شکست میدهد. اکتاویان فرمانروای روم می شود.
 __27 قبل ار میلاد__ __27 قبل ار میلاد__
 مجلس سنای روم عنوان اگوستوس (با شکوه) را به اکتاویان می دهد. اکتاویان به عنوان آگوستوس سزار به عنوان اولین امپراتور روم، انتخاب می شود. مجلس سنای روم عنوان اگوستوس (با شکوه) را به اکتاویان می دهد. اکتاویان به عنوان آگوستوس سزار به عنوان اولین امپراتور روم، انتخاب می شود.
 __4 قبل از میلاد__ __4 قبل از میلاد__
 ((عیسی مسیح)) در یک استان رومی از یهودیه (جنوب ((فلسطین))) به دینا آمد. ((عیسی مسیح)) در یک استان رومی از یهودیه (جنوب ((فلسطین))) به دینا آمد.
 __43 میلادی__ __43 میلادی__
 ((بریتانیا)) بوسیله رومیان فتح می گردد. ((بریتانیا)) بوسیله رومیان فتح می گردد.
 __70 میلادی__ __70 میلادی__
 امپراتور تیتوس انقلاب ((یهودیان)) فلسطینی را در هم می کوبد و شهر ((اورشلیم)) ((«بیت المقدس))) را تصرف می کند. امپراتور تیتوس انقلاب ((یهودیان)) فلسطینی را در هم می کوبد و شهر ((اورشلیم)) ((«بیت المقدس))) را تصرف می کند.
 __212__  __212__
-یک حکم صادره بوسیله کارکالا حق تابعیت (تبعه شدن) را برای همه آزاده ها (مردان آزاد) که در محدوده امپراتوری روم زندگی می کردند، تضمین می نمود. +یک حکم صادره بوسیله (( کارکالا )) حق تابعیت (تبعه شدن) را برای همه آزاده ها (مردان آزاد) که در محدوده امپراتوری روم زندگی می کردند، تضمین می نمود.
 __285__ __285__
-شورش بربرها امپراتوری روم را از شمال تهدید می کرد. ((ایرانیها)) نیز از شرق امپراتوری روم را تهدید می کردند. امپراتور دیوکلتیانوس کشور را به دو نیم، عامل امپراتوری شرقی و غربی، تقسیم کرد. +شورش بربرها امپراتوری روم را از شمال تهدید می کرد. ((ساسانیان | امپراطوری بزرگ ایرانیها)) نیز از شرق امپراتوری روم را تهدید می کردند. امپراتور (( دیوکلتیانوس)) کشور را به دو نیم، عامل امپراتوری شرقی و غربی، تقسیم کرد.
 __313__  __313__
 امپراتور ((کنستانتین)) حکم میلان را که آزادی مسیحیت را در سرتاسر قلمرو حکومت تضمین می کرد، صادر کرد. امپراتور ((کنستانتین)) حکم میلان را که آزادی مسیحیت را در سرتاسر قلمرو حکومت تضمین می کرد، صادر کرد.
 __337__ __337__
 کنستانتین ((غسل تعمید)) داده می شود و به دین مسیحیت در می آید. کنستانتین ((غسل تعمید)) داده می شود و به دین مسیحیت در می آید.
 __394__ __394__
 مسیحیت به صورت دین رسمی در می آید. مسیحیت به صورت دین رسمی در می آید.
 __410__ __410__
-جنگجویان یکی از قبایل بربر به نام، ویزیگوت (گوتهای غربی) به رهبری آلاریک به شهر رم حمله کردند. +جنگجویان یکی از قبایل بربر به نام، (( ویزیگوت )) (گوتهای غربی) به رهبری آلاریک به شهر رم حمله کردند.
 __452__  __452__
-آتیلای هون به ((ایتالیا)) حمله می کند. +((آتیلا))ی هون به ((ایتالیا)) حمله می کند.
 __476__ __476__
 آخرین امپراتور روم غربی، رومولوس، بوسیله سربازهای بربر که بر ایتالیا غلبه کرده بودند، بیرون رانده شد. آخرین امپراتور روم غربی، رومولوس، بوسیله سربازهای بربر که بر ایتالیا غلبه کرده بودند، بیرون رانده شد.
 ! حقایق ثبت شده  ! حقایق ثبت شده
 «قرن»، واحد ارتش روم بود. هنگامی که در سال 340 قبل از میلاد ارتش روم تشکیل شد. یک قرن شامل 100 سرباز می شد. وقتی فرمانده نظامی رومی، ((کابوس ماریوس)) (157 ـ 86 قبل از میلاد) ارتش روم را در سال 100 قبل از میلاد، دوباره سازماندهی کرد، تعداد افراد را در یک قرن به80 نفر کاهش داد. دلیل این کاهش چنین بیان می شد که یک گروه کوچکتر، آسان تر کنترل می شد. «قرن»، واحد ارتش روم بود. هنگامی که در سال 340 قبل از میلاد ارتش روم تشکیل شد. یک قرن شامل 100 سرباز می شد. وقتی فرمانده نظامی رومی، ((کابوس ماریوس)) (157 ـ 86 قبل از میلاد) ارتش روم را در سال 100 قبل از میلاد، دوباره سازماندهی کرد، تعداد افراد را در یک قرن به80 نفر کاهش داد. دلیل این کاهش چنین بیان می شد که یک گروه کوچکتر، آسان تر کنترل می شد.
 +(( مسیحیت اولیه ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 مهر 1384 [03:32 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 08 اسفند 1383 [11:22 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [06:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..