منو
 کاربر Online
590 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-22
-((ابوهاشم جعفری)) می گوید: « هنگامی که ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت رضا علیه السلام)) در سفر از ((مدینه)) به ((طوس))، وارد ((اهواز)) شدد، هوا بت گ بد. من ب دم ن رت یم، حای ه بیمار بوند. ن فمون برایشان طبیب بیارم. من پزشکی اضر نمم. حضرت نام گیاهی را بای ی رند و وا ن را بیا کردند.
طبیب گفت: « من ما کی می ناسم که نم این گیا را اند. شما ا ک نرا می ناسی این گیاه ر ی یدا ی د. ت فمد: « پ اه ای ((نیشر)) برای م یارییب گفت: « انون ف نیکر هم یس.»
+((ابوهاشم جعفری)) می گوید: />هنگامی که ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت رضا علیه السلام)) در سفر از ((مدینه)) به ((طوس))، وارد ((اهواز)) شد، ب لیل ما هوا بیم گت ب من مو بیب ر کنم. وقتی ی آمد، مم نا یاهی را بر زبن رد وص آن ا برای طبیب بیا فرمود.
طبیب گفت:«
من جز شما کسی ا نمی شسم که نام این گیاه را باند. م این گیه ر ین فصل پیدا نمی شود.»
مام فرمود:« پس شاه ی ((نیشکر)) برای من بیارید.»
طبیب گفت:« اکنون فصل نیشکر هم نیست.»
مم فمود:«هم آن گیاه و هم نیشک در همین فل ر مین رزمین موجود است. شما با ابوهاشم ب طرف سرمه شاذروان بروید. در آنجا خرمنگاهی است مرد سیاه چهه ی را می بینید. از او مل ک گیه و نیشکر را بپرسید.»
من و طبیب ه همان نشانی رفتیم و آن شخص سیه چره را دیدیم. سرانجام آن گیاه و نیکر هیه کردی و دت اام بازگشتیم. امام خدا را ساس گت.
طب
یب ز ن پرسید: ین ص کیست؟ »
گ
فمرزند خاتم پیمبران.»
گف
:« آیا ز کلیدهای بوّت یزی هم در دستش هست؟»
فتم:« آری، بعضی از آنها را که دیدی! اما و پیابر نیت
گف
:« وی پیامبر است؟»
گفتمبله.» />سخنان ما به وش مأمور ((مأمون|مأمون)) رسید. گف اگر اام در اینجا بماند، همه مردم به او ایمن می‌آورند.
لذا امام را حر
کت دادند و از راه ((رامهرمز)) ب سوی ((خراسن)) رهسپار شدند.
-حضرت فرمودند: « هم آن گیاه و هم نیک در همین فصل در همین سرزمین موجود است. شما ب ابوهاشم به طرف سرچشمه « شاذران » بروید. در آنجا خرمنگه ست و مد ساه چهه را می بینید. از او محل زراعت آن گیاه و نیشکر را بپرسید. » +منا: />باراانوار، 49، 117، ح 4.
-ابوهاشم می گوید: « من و طبیب به همان نشانی رفتیم و آن شخص سیاه چهره را دیدیم. . . و از آن گیاه و نیشکر تهیّه کردیم و خدمت حضرت مراجعت کردیم. حضرت حمد الهی نمودند. طبیب از من پرسید: « این شخص کیست؟ » گفتم: فرزند خاتم پیامبران. گفت: « آیا از کلیدهای نبوّت چیزی هم در دست او هست؟ » گفتم: « آری، بعضی از آنها را هم که دیدی! امّا او پیامبر نیست.» گفت: « وصی پیامبر است؟ » گفتم بله. . . سخنان ما به گوش مأمور ((مأمون|مأمون)) رسید. گفت اگر حضرت در اینجا بمانند، چشم ها به سوی او دوخته خواهد شد.
لذا حضرت را حرکت دادند و از راه « ((رامهرمز)) » به سوی ((خراسان)) رهسپار شدند.

!منابع:
*بحارالانوار، ج 49، ص 117، ح 4.

!
مراجعه شود به:
*((حضرت رضا علیه السلام در راه خراسان))
+مراجعه شود به:
((حضرت رضا علیه السلام در راه خراسان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 20 خرداد 1384 [10:11 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:25 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [09:40 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [09:40 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..