منو
 کاربر Online
819 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-47
-((امام خمینی و مبارزات))
((ما خمین از ناه علمای ربانی))
((امام خمینی از نگاه دیگران))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))
((ویژیهای می امام خمینی))
((ویژگیهای عصر امام خمینی))
((اندیه دای امام خمینی))
+با وقوع ((انقلاب اسلامی)) ((‌ایران)) برای اولین بار یک کشور ((مسلمان)) به طور موفقیت آمیزی قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی را به مبارزه طلبید‌، آنان را تحقیر کردو به منافع مادیشان خسارت واردکرد. و چون صاعقه ‌‌‌‌های عظیم آسمان جهل و غفلت و عناد را شکافید و خواب خوش تحلیل‌گران و نظریه پردازانی که افول ادیان الهی را امری محتوم،پیش بینی می‌کردند آشفته کرد وانبوه نظریات آنها را از اعتبار ساقط نمود.

از نظر
((مبولیک))‌، ((اقلاب)) ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شو،نکته این جاست که اسلام عامل هدایت کنندة این انقلاب بوده و هیچ یک از اسم‌‌‌‌‌های غربی‌، ((ناسیونالیسم))‌، ((کاپیتالیسم)) ، ((کمونیسم)) و ((سوسیالیسم)) در آن نقشی نداشتند.

قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی در مواجهه با عظمت‌‌‌‌‌های بی بدیلی که
((امام خمینی)) (ره)و انقلاب اسلامی‌آفریده بود با پتانسیل نهفته و قدرت اسلام آشنا گردید.

((انقلاب اسلامی)) ‌ایران
از آنجا ه بر اساس افکار بلن واندیشة متعالی حضرت ((امام خمینی)) (ره)تکوین یافته است‌، همواره درعوامل پیدایش وطرح شعار‌‌‌‌های محوری و تعیین اهداف و آرمان‌‌‌‌‌های بلند و راهار‌‌‌‌های وصول به آن‌، با باورها و اعتقاها وآرمان‌‌‌‌‌های این شخصیت ملکوتی‌، پیوندی ناگسستنی داشته است‌.
>/> />
>
/>

((امام خمینی و مفهوم آزادی))((امام خمینی و حکومت اسلامی))
((امام خمینی و تداوم انقلاب اسلامی)) >((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))
>((امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی)) ((انیشه دفاعی ام خینی))

((امام خمینی و آرمان انقلاب اسلامی))
>
>((ویژگیهای معنوی امام خمینی))
>
>((امام خمینی ز ناه علمای بانی))
((امام خمینی از نگاه دیگرا))
((امم خمینی و مبارزات))
((ویژگیهای عصر امام خمینی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [10:59 ]   26   رضا معرب      جاری 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [10:50 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [10:42 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [11:26 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [11:25 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:25 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:24 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:23 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:22 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:18 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:16 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:14 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:11 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:57 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:56 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:50 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:47 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:46 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:29 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:17 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:08 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:01 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..