منو
 صفحه های تصادفی
چگونگی صلوات بر پیامبر اکرم
بهره برداری از آب زیر زمینی
حوادث سفر شام
اکلیل جنوبی «صورت فلکی»
منابع آلودگی هوا
آلیزارین
امام زمان علیه السلام در قرآن - هود : 8
حبابه والبیه
شاره
تیره فرفیون
 کاربر Online
267 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-47
-انقلاب اسلامی‌ایران نا که ر اسا کار ب ودیة ی رت ((مم مینی)) (ره)کی یافه ‌، مواره روم یدایش ور ا‌‌‌‌های موی یین هدا و ن‌‌‌‌‌های بلند و راهکار‌‌‌‌ای وول ب اوها و اادها آرم‌‌‌‌ای ین شخصیت ملکوتی‌ یونی نگتنی اه ات‌. height=200 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/020179.jpg" width=145 align=left vspace=5 border=1> +با وقوع ((انقلاب اسلامی)) ((‌ایران)) ای ولین ار یک کور ((مسلمان)) ه ر فقی یی ‌‌‌‌‌ای رگ ی ر ب بازه لی‌، آان را حقیر کدو ه مافع ادیشان خسارت ورک. و چون صاقه ‌‌‌‌های ی مان ه و فل ناد را شکاید و واب خش حیلگان و نیه پداانی که افول ای الهی را اری متمیش ینی می‌کدند آشته کرد وانوه نیت آنها ا اتبار ساقط نمود.
-3%" id="table1">
+از نظر ((سمبولیک))‌، ((انقلاب)) ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب‌، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شود،نکته این جاست که اسلام عامل هدایت کنندة این انقلاب بوده و هیچ یک از اسم‌‌‌‌‌های غربی‌، ((ناسیونالیسم))‌، ((کاپیتالیسم)) ، ((کمونیسم)) و ((سوسیالیسم)) در آن نقشی نداشتند.

قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی در مواجهه با عظمت‌‌‌‌‌های بی بدیلی که ((امام خمینی)) (ره)و انقلاب اسلامی‌آفریده بود با پتانسیل نهفته و قدرت اسلام آشنا گردید.

((انقلاب اسلامی)) ‌ایران از آنجا که بر اساس افکار بلند واندیشة متعالی حضرت ((امام خمینی)) (ره)تکوین یافته است‌، همواره درعوامل پیدایش وطرح شعار‌‌‌‌های محوری و تعیین اهداف و آرمان‌‌‌‌‌های بلند و راهکار‌‌‌‌های وصول به آن‌، با باورها و اعتقادها وآرمان‌‌‌‌‌های این شخصیت ملکوتی‌، پیوندی ناگسستنی داشته است‌.

5%" id="table1">
 
 
  ((امام خمینی و مفهوم آزادی))  ((امام خمینی و مفهوم آزادی))
  ((امام خمینی و حکومت اسلامی))  ((امام خمینی و حکومت اسلامی))
 
 
 
 
  ((امام خمینی و تداوم انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و تداوم انقلاب اسلامی))
  ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))
 
 
 
 
  ((امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی))
  ((اندیشه دفاعی امام خمینی))  ((اندیشه دفاعی امام خمینی))
 
 
 
 
-
2%" id="table1">
+5%" id="table1">
 
 
  ((امام خمینی و آرمان انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و آرمان انقلاب اسلامی))
  
  ((ویژگیهای معنوی امام خمینی))  ((ویژگیهای معنوی امام خمینی))
  
 
 
 
 
  ((امام خمینی از نگاه علمای ربانی))  ((امام خمینی از نگاه علمای ربانی))
  
  ((امام خمینی از نگاه دیگران))  ((امام خمینی از نگاه دیگران))
  
 
 
 
 
  ((امام خمینی و مبارزات))  ((امام خمینی و مبارزات))
  
  ((ویژگیهای عصر امام خمینی))  ((ویژگیهای عصر امام خمینی))
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:59 ]   26   رضا معرب      جاری 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:50 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:42 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [12:26 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [12:25 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:25 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:24 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:23 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:22 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:18 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:16 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:14 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:11 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:57 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:56 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:50 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:47 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:46 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:29 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:17 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:08 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:01 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..