منو
 کاربر Online
1066 کاربر online
Lines: 1-25Lines: 1-47
-انقلاب اسلامی‌ایران از آنجا که بر اساس اکار بلند وانیش معای حضرت ((امم مینی)) (ه)کوین یفته است‌، هموره رعوامل پیایش ر شعار‌‌‌‌های موری و یین اها و رن‌‌‌ه لن راهک‌‌‌‌ای وول به آن ا اوره و اقدا وآرا‌‌‌‌های ی ی لکوتی‌، پیونی ناسستنی اش ست‌. height=200 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/020179.jpg" width=170 align=left vspace=5 border=1>
((ا
ام خمینی و مبازات)) />((م ی از نگا عی رانی)) />((اا مینی از نگاه دیگران)) />((یژگیهی منوی ام مینی)) />((ییی ا ینی))
((
امم مینی آرمان انقلاب اسلامی))
+با وقوع ((انقلاب اسلامی)) ((‌ایران)) برای الین با ی کر ((ملمن)) ه و موفقی میی ر‌‌‌‌های زرگ ری را به مارز د‌، ن را یر کدو به منفع مدیشان سار واکد. چو صاعه ‌‌‌‌های ظی من ل و غفلت و نا ا شکی خوا حیگرا ریه پرازانی که ال دیان الهی را ای متومیش ینی ر فه کد اه نظریا نا را از اعتبار ساقط نمود.
-100%" id="table1">
+از نظر ((سمبولیک))‌، ((انقلاب)) ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب‌، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شود،نکته این جاست که اسلام عامل هدایت کنندة این انقلاب بوده و هیچ یک از اسم‌‌‌‌‌های غربی‌، ((ناسیونالیسم))‌، ((کاپیتالیسم)) ، ((کمونیسم)) و ((سوسیالیسم)) در آن نقشی نداشتند.

قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی در مواجهه با عظمت‌‌‌‌‌های بی بدیلی که ((امام خمینی)) (ره)و انقلاب اسلامی‌آفریده بود با پتانسیل نهفته و قدرت اسلام آشنا گردید.

((انقلاب اسلامی)) ‌ایران از آنجا که بر اساس افکار بلند واندیشة متعالی حضرت ((امام خمینی)) (ره)تکوین یافته است‌، همواره درعوامل پیدایش وطرح شعار‌‌‌‌های محوری و تعیین اهداف و آرمان‌‌‌‌‌های بلند و راهکار‌‌‌‌های وصول به آن‌، با باورها و اعتقادها وآرمان‌‌‌‌‌های این شخصیت ملکوتی‌، پیوندی ناگسستنی داشته است‌.

75%" id="table1">
 
 
  ((امام خمینی و مفهوم آزادی))  ((امام خمینی و مفهوم آزادی))
  ((امام خمینی و حکومت اسلامی))  ((امام خمینی و حکومت اسلامی))
 
 
 
 
  ((امام خمینی و تداوم انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و تداوم انقلاب اسلامی))
  ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی))
 
 
 
 
  ((امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی))  ((امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی))
  ((اندیشه دفاعی امام خمینی))  ((اندیشه دفاعی امام خمینی))
 
 
 
 
 +
 +
 + ((امام خمینی و آرمان انقلاب اسلامی))
 +
 + ((ویژگیهای معنوی امام خمینی))
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی از نگاه علمای ربانی))
 +
 + ((امام خمینی از نگاه دیگران))
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی و مبارزات))
 +
 + ((ویژگیهای عصر امام خمینی))
 +
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:59 ]   26   رضا معرب      جاری 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:50 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مرداد 1384 [11:42 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [12:26 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [12:25 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:25 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:24 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:23 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:22 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:18 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:16 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:14 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:11 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:57 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:56 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:50 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:47 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:46 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:29 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:17 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:08 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [12:01 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..