منو
 کاربر Online
564 کاربر online
Lines: 1-35Lines: 1-52
-هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد ه در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی می گردد شناخت این آسیبها و رخورد با آنها مینه ساز دا حرکت اقلابی ی اشد، امام خمینی به عوا یک ه اقلای آسیبای نقلب به توجه به مهیت انقلاب چنین مرفی می نماید:
((
ا یی و آسیب شناسی اقلا اسلامی - وجود وحانیت متحجر و مقس‌نما و حانی‌نمایان|وجود وحانیت متحجر و مقس‌نما و وحانی‌نمایان)) />لش ز اسلام
اع
خلاف، به معرفی کردن الام ست
نفوذ افراد غ
ی الح در مراکز قدرت و انجمنها و مایت مسئولان از آها
اعمال خ
لاف به اسم اسلام!
سست
ی ر پاده کدن احکام و مقررات اسلام
خودرأی
ی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن
اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور
خروج از ساده‌زیستی و گریش به اشرایگری
بی‌صبری در بر
ابر کمبودها
ا
یجاد اختلاف و تشتت در دانشگاا
مخالفت
با اسلام نا تحت عنوان ای و مکرای
سترش فرهنگ غرب و غربدگ
اتاف ین عه و سنی
یک
دی نگریستن به اسلام
عد
ول از حایت ا محرومین و پاهنه‌ها
+ face="yaghot" size="4 align="right"">واه ((آسیب نای)) از (( شکی)) به ((عو ای)) ا ه و به منای ما بیای و وار و ایم یر ای می ش. مر ا ((سی نای انلاب اسلامی))، ررسی موانع داخلی و خاری ریاروی ((اناب اسلامی)) ایان ااد فرهنگ،اتای، سیی و اتصای ا.
 +هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی ((انقلاب)) می گردد شناخت این آسیبها و برخورد با آنها زمینه ساز ادامه حرکت انقلابی می باشد، ((امام خمینی)) به عنوان یک رهبر انقلابی آسیبهای انقلاب را با توجه به ماهیت انقلاب چنین معرفی می نماید:
 +
 +
 +
 +((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان|وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - لغزش از اسلام|لغزش از اسلام))
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام |اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام ))
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت |نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف به اسم اسلام|اعمال خلاف به اسم اسلام))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام|سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن|خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور|اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری|خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - بی‌صبری در برابر کمبودها|بی‌صبری در برابر کمبودها))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها|ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی|مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی|گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف بین شیعه و سنی|اختلاف بین شیعه و سنی))
 +
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - یک بعدی نگریستن به اسلام|یک بعدی نگریستن به اسلام))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها|عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها))
 +
 +
 +
 +
-((انحراف از ارزشهای اسلامی و اخلاقی)) 
-((اختلاف و تفرقه)) 
-((بی‌تفاوتی سیاسی)) 
-((خودباختگی)) 
-((تحریف آرمانها و ارزشها)) 
-((جریان نفاق)) 
-((راحت طلبی)) 
-((رفاه طلبی و تجمل‌گرایی)) 
-((زراندوزی و تکاثر طلبی)) 
-((ذلت پذیری)) 
-((تحجر و مقدس‌آبادی)) 
-((التقاط)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:47 ]   25   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:46 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:45 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:43 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:35 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:26 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:25 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:24 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:05 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:47 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:44 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:29 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:28 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:21 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:17 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:22 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:02 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:19 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:12 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:11 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:08 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [05:57 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [04:52 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:18 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..