منو
 صفحه های تصادفی
دگرگونی مجاورتی
پل قوسی
کانسارهای اورانیوم
منابع طبیعی تشعشع
حالات و حرکات عناصر صحنه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ترکیبات آلی فلزی
آندوروژین
پایان خوش
سری هارمونیک
 کاربر Online
539 کاربر online
Lines: 1-12Lines: 1-52
-((انرا ا ارزشای اسلامی و اخلاقی))
((اختا و رق))
((بی‌اوتی سیاسی))
((خوباخگی))
((ی آانا و ارزشها))
((یان ناق))
((رات لی))
((رفاه لبی و تجمل‌رایی))
((راندوی و تکا لبی))
((لت یری))
((ت و مقسبادی))
((التا))
+واژه ((آسیب شناسی)) از ((علوم پزشکی)) به ((علوم اجتماعی)) وارد شده و به معنی مطالعه علل بیماری و عوارض علایم یر عادی می باشد. منظور از ((آسیب شاسی انقلاب اسلام)) بررسی موانع داخلی و خارجی رویاروی ((انقلاب اسلامی)) ایران در ابعاد فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی
((انقلاب)) می گردد شناخت ای آسیبها برخورد ا آها زمینه ساز ادامه حرکت انقابی می باشد، ((امام خمینی)) به عنوان یک رهبر انقلابی آسیبهای انقلاب را با توجه به ماهیت انقلاب چنین معرفی می نماید:
>
/>>
>


>
>
>


>

>>((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - وجود روحانیت متحجر و مقدسنم روحانی‌نمایان|وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان))((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - لغزش از اسلام|لغزش از اسلام))
>
>((امام خمینی و سیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلف، برای معرفی رن اسلام |اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام ))
>
>((مم میی و آیب شاسی انلاب اسلامی - نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت |نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف به اسم اسلام|اعمال خلاف به اسم اسلام))>((مم خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - سستی در پیاده کردن احکا و مقررات اسلام|سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام))
>((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خودرأیی و خاج از مقررات و قنون عمل کدن|خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن))>((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور|اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوی دیگر کشور))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری|خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری)) ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - بیصبری ر برابر کمبودها|بی‌صبری در برابر کمبودها))
>((مام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - ایجاد اختلاف و تشتت در داناهها|ایجاد اختلاف و شتت در دانشگاهها)) ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکرای|مالفت ا اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی))
>((مام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - گسترش هنگ غرب و غرب‌زدگی|گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی))>((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلف ین یعه و سنی|اختلاف بین شیعه و سنی))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلب اسلام - یک عدی نگریستن به اسلام|یک بعدی نگریستن به اسلام))>((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - عدول از حمایت از حرومین و پارهنه‌ها|عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:47 ]   25   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:46 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:45 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:43 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:35 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:26 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:25 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:24 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:05 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:47 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:44 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:29 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:28 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:21 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:17 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:22 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:02 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:19 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:12 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:11 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:08 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [05:57 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [04:52 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:18 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..