منو
 کاربر Online
1117 کاربر online
تاریخچه ی: امام خمینی

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-50Lines: 1-50
 -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=- -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=-
 !خمینی کیست ؟ !خمینی کیست ؟
 رادیو بی بی سی هنگام اعلام درگذشت امام گفت : رادیو بی بی سی هنگام اعلام درگذشت امام گفت :
-__~~green: مردی چشم از جهان فرو بست که با درگذشت او چشم های بسیاری در جهان غرب آسوده خوابید .__~~ +__~~green: امروز مردی چشم از جهان فرو بست که با درگذشت او چشم های بسیاری در جهان غرب آسوده خوابید .__~~
 چرا یک انسان به اینجا می رسد ؟ چرا یک انسان به اینجا می رسد ؟
 __جهان بزرگ و قدرتمند غرب ، از چه چیز این پیرمرد هشتاد و هفت ساله می ترسید ؟ __ __جهان بزرگ و قدرتمند غرب ، از چه چیز این پیرمرد هشتاد و هفت ساله می ترسید ؟ __
-چطور می شود که پیرمردی هفتاد پنج ساله ، تجسم خواست ملیون ها انسان می گردد ؟ +چطور می شود که در سال 57 ، پیرمردی هفتاد پنج ساله ، تجسم خواست ملیون ها انسان می گردد ؟
 چرا در هنگامه انقلاب ، پیر و جوان ،‌ مذهبی و مارکسیست ، کرد و لر و عرب و فارس ، تنها و تنها یک مرد را در افق نگاه خود می نگریستند ؟ چرا در هنگامه انقلاب ، پیر و جوان ،‌ مذهبی و مارکسیست ، کرد و لر و عرب و فارس ، تنها و تنها یک مرد را در افق نگاه خود می نگریستند ؟
 چرا آن زن ارمنی ،‌ در هنگام عبور تشییع کنندگان امام ، بر در خانه خود می ایستد و آرام آرام می گرید ؟ چرا آن زن ارمنی ،‌ در هنگام عبور تشییع کنندگان امام ، بر در خانه خود می ایستد و آرام آرام می گرید ؟
 __گویی همه تاریخ یک ملت در وجود این مرد خلاصه شده است . __ __گویی همه تاریخ یک ملت در وجود این مرد خلاصه شده است . __
 __~~orange:گویی همه بغض های فرو خفته هزاران مادر فرزند از دست داده ، از گلوی این پیرمرد به فریاد در آمده است .~~__ __~~orange:گویی همه بغض های فرو خفته هزاران مادر فرزند از دست داده ، از گلوی این پیرمرد به فریاد در آمده است .~~__
 همه تاریخ معاصر ما ، درد است و سرکوب و سختی و هجوم بیگانه ، و این مرد تجسم خواست یک ملت است تا بر همه این تسلسل باطل پایان ببخشد . همه تاریخ معاصر ما ، درد است و سرکوب و سختی و هجوم بیگانه ، و این مرد تجسم خواست یک ملت است تا بر همه این تسلسل باطل پایان ببخشد .
 تسلسلی از تباهی ها و خود فروشی ها ، دخالت بیگانه و شکست و قتل عام همه مصلحان و خیرخواهان این ملت .  تسلسلی از تباهی ها و خود فروشی ها ، دخالت بیگانه و شکست و قتل عام همه مصلحان و خیرخواهان این ملت .
 هنگامه انقلاب است ، انقلابی بزرگ با امیدهایی نهفته اما درخشان و رهایی بخش .  هنگامه انقلاب است ، انقلابی بزرگ با امیدهایی نهفته اما درخشان و رهایی بخش .
 رهبر این انقلاب تنها کسی می تواند باشد که امواج خروشان این انقلاب او را بپذیرد و نماینده و راهبر خویش بشناسد .  رهبر این انقلاب تنها کسی می تواند باشد که امواج خروشان این انقلاب او را بپذیرد و نماینده و راهبر خویش بشناسد .
 مبارز و تبعیدی ، صنعتگر و بازاری ، دانشجو و طلبه ، خانه دار و دانش آموز ، همه و همه به خروش آمده بودند .  مبارز و تبعیدی ، صنعتگر و بازاری ، دانشجو و طلبه ، خانه دار و دانش آموز ، همه و همه به خروش آمده بودند .
 __نوعی انتظار مطرح بود ، __ __نوعی انتظار مطرح بود ، __
 __انتظار برای حکومت صالحان ، برای برپایی همه امیدهای یک ملت ، یک نسل و یک جامعه . __ __انتظار برای حکومت صالحان ، برای برپایی همه امیدهای یک ملت ، یک نسل و یک جامعه . __
 __تحقق امیدهایی که دویست سال در این خانه ندا داده شد و محقق نشد .__ __تحقق امیدهایی که دویست سال در این خانه ندا داده شد و محقق نشد .__
 __امیدهایی که بهترین های یک ملت بر سر آن به باغ فین کشانده شدند ، با کودتا نابود شدند و عاقبت در زندان های ساواک پرپر گشتند .__ __امیدهایی که بهترین های یک ملت بر سر آن به باغ فین کشانده شدند ، با کودتا نابود شدند و عاقبت در زندان های ساواک پرپر گشتند .__
 و براستی چه کسی می توانست مظهر همه این امیدها باشد ؟ و براستی چه کسی می توانست مظهر همه این امیدها باشد ؟
 شهید مطهری در توصیف امام می گوید : شهید مطهری در توصیف امام می گوید :
 __~~green:چه بگویم از کسی که صحبت از او همه وجودم را به لرزه در می آورد . خیلی کم می شود که تمام تجسم خواست یک ملت در وجود یک مرد خلاصه شده باشد .~~__ __~~green:چه بگویم از کسی که صحبت از او همه وجودم را به لرزه در می آورد . خیلی کم می شود که تمام تجسم خواست یک ملت در وجود یک مرد خلاصه شده باشد .~~__
 *__((کودکی امام خمینی ))__ *__((کودکی امام خمینی ))__
 *__((توصیف امام خمینی از دوران نوجوانی خود))__ *__((توصیف امام خمینی از دوران نوجوانی خود))__
 *__((تحصیلات امام خمینی در قم ))__ *__((تحصیلات امام خمینی در قم ))__
 *__((نقش امام خمینی در مرجعیت آیت الله بروجردی ))__ *__((نقش امام خمینی در مرجعیت آیت الله بروجردی ))__
 *__((مبارزه امام خمینی با انجمن های ایالتی و ولایتی))__ *__((مبارزه امام خمینی با انجمن های ایالتی و ولایتی))__
 *__((مبارزه امام خمینی با انقلاب سفید شاه))__ *__((مبارزه امام خمینی با انقلاب سفید شاه))__
 *__((مبارزه 15 خرداد امام خمینی ))__ *__((مبارزه 15 خرداد امام خمینی ))__
 *__((تبعید امام خمینی به ترکیه ))__ *__((تبعید امام خمینی به ترکیه ))__
 *__((تبعید امام خمینی به عراق ))__ *__((تبعید امام خمینی به عراق ))__
 *__(( مبارزه امام خمینی در دهه 50 شمسی ))__ *__(( مبارزه امام خمینی در دهه 50 شمسی ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:57 ]   19   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [06:50 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [06:40 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:29 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:18 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:17 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:15 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:09 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [15:03 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [14:53 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:39 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:46 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:44 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:25 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [16:04 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [16:01 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:55 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:29 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:17 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..