منو
 کاربر Online
611 کاربر online
Lines: 1-11Lines: 1-14
-V{maketoc}
محمد طیار میگوید: « به خانه امام باقر علیه السلام رفتم و اجازه ورود گرفتم. رت اجازه نفرمود ولی به شخص دیگری اجازه ورود داد. من به خانه برگشتم و با حالتی غمگین خود را روی تختی ک د م بد ااتم و هینر در فک بودم که ((مرجئه فرقه ای از مسلمانانند که عقیده دارند هر کس به ظاهر اقرار به اسلام کند، مؤمن است و ارتکاب گناه ضرری به ایمان نمیزند و با ارتکاب گناهان کبیره نمیتوان حکم به جهنمی بودن کرد و در مورد امام هم عقیده دارند که هر کس را مسلمانان انتخاب کنند، باید از او پیروی کرد. ~مُرجئه)) چنین میگویند، ((قدریه کسانی هستند که نظری در مورد قدر خداوند دارند. جبریون که میگویند ما در کارهای خود مجبوریم، عقیده دارند که قدریه همان مفوّضه اند و گروه مفوّضه که میگویند همه اختیار به ما واگذار شده عقیده دارند که قدریّه همان جبریون اند.~قدریّه)) چنان، ((قریه ای ند که ظری مورد قدر اون داند. جبریون که میوید ا ر کاری ود وری، قیده ارد که قدریه همن مفوّه اند گوه موّه که میگویند مه ختیار ب ما گار ده عقیده داند که قریّه هما جی ند. ~وریّه)) اینطور، زیدیّه نطو. . . کدامیک از اها درست مییند؟ به کدام طرف بر همیر که در فکر بودم در خاه را زدد.
+محمد طیار می گوید: />روزی به خانه ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) رفتم و اجازه ورود گرفتم. مم اجازه نفرمود ولی به شخص دیگری اجازه ورود داد. من به خانه برگشتم و با حالتی غمگین خود را روی تخت اندختم، اعتد را ب ام ا دست دادم و به ک رو رفتم که ق با کدام فرقه است: ((مرجئه فرقه ای از مسلمانانند که عقیده دارند هر کس به ظاهر اقرار به اسلام کند، مؤمن است و ارتکاب گناه ضرری به ایمان نمیزند و با ارتکاب گناهان کبیره نمیتوان حکم به جهنمی بودن کرد و در مورد امام هم عقیده دارند که هر کس را مسلمانان انتخاب کنند، باید از او پیروی کرد. ~مُرجئه))، ((قدریه کسانی هستند که نظری در مورد قدر خداوند دارند. جبریون که میگویند ما در کارهای خود مجبوریم، عقیده دارند که قدریه همان مفوّضه اند و گروه مفوّضه که میگویند همه اختیار به ما واگذار شده عقیده دارند که قدریّه همان جبریون اند.~قدریّه))، ((روریه هی از خج اند که الین ر در وا نزدیک و د~روریه))، ی ((زیدیه رهی هند ک ه اما زید ب لی ب این عد ا ما سج عتند.~ییّه)). از و میرسی به کدام فر ی بیار.
-فرستاده امام باقر علیه السلام بود. گفت: « رت تو را خواسته ان.» با او به منزل رت رفتم. تا چم مبارک رت ب من افتاد فرمود: : «ای محمد! نه به سوی ((مرجئه)) برو، نه ((قدریه))، نه ((حروریه))، نه ((ه زیدی|زیدیه)). بلکه به سوی ما بیا! من که تو را به خانه راه ندادم، ای لت و آن ل و. (لائ ر قانع کننه بود.) پس من سخن ضرت را ول کرم و از آن پس اعتقادم به ضرت راسخ شد. +همین طور که در فکر بودم در خانه را زدند.
فرستاده امام باقر علیه السلام بود. گفت:«مم تو را خواسته ات
با او به منزل مم رفتم. امم با ی من فرمود:«ای محمد! نه به سوی ((مرجئه)) برو، نه ((قدریه))، نه ((حروریه))، نه ((ییش زیدیه|زیدیه)). به سوی ما بیا! من که تو را به خانه راه ندادم، ی اشت آن‌گاه لیلی یا فمو که مر قانع کد. />من نیز سخن و رایرفم و اعتقادم به متش راسخ شد.
-!منابع:
* بحار الانوار، ج 46، ص 271، حدیث 74.
+منابع:
بحار الانوار، ج 46، ص 271، حدیث 74.
-مچین بیید:
*((معجزات امام باقر علیه السلام))
+مراجع د به:
((معجزات امام باقر علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:42 ]   10   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [12:05 ]   9   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:35 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:30 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:15 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:19 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:15 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [13:25 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [13:23 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [12:02 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..