منو
 صفحه های تصادفی
سن یابی کربن-14
رویارویی عمرو لیث صفاری با امیر اسماعیل سامانی
آزمایش اندازه‌گیری ابعاد یاخته‌ها در زیر میکروسکوپ
وزغ بیلچه پای
زیارت قبر صالحان
نمازهای مردود
مدل اقتصاد اسلامی
راههای مواجهه با تغییرات اساسی
یحیی مازنی و شهادت در کربلا
استغاثه امام علیه السلام
 کاربر Online
407 کاربر online
تاریخچه ی: امامت

تفاوت با نگارش: 21

Lines: 1-29Lines: 1-33
-امامت مهمترین اصل اعتقادی مذهب تشیع است. در لغت به معنای دوستی کردن، یاری دادن، به دست گرفتن کاری، فرماندهی داشتن و . . . به کار رفته است و در اصطلاح « یک منصب الهی و خدادادی است که مام شئن اا فضایل ا در بر دارد و آنچه لازمه آن است »
مطابق این تعریف، امام از سوی خداوند و به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین می شود، و همان فضایل و امتیازات پیامبر صی الله علی و ل و سم را ( مقام نبو) ارد، و کار و نحر به ومت دینی نیست.
+امامت مهمترین اصل اعتقادی مذهب ((تشیع)) است. امامت در لغت به معنای دوستی، یاری دادن، به دست گرفتن کاری، فرماندهی داشتن و . . . است و در اصطلاح، یک منصب الهی و خدادادی است که ام فضیل‌های انسانی است.
مطابق این تعریف، امامان از سوی خداوند و به وسیله ((پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم)) تعیین میشوند، دارای همان فضایل و امتیازات پیامبر (بجز مقام نبوت) هستند، و کار آنان منحصر ب حکومت دینی نیست.
اما دانشمندان اهل سنت امامت را این گونه تعریف می‌کنند:
« __ا
لامامه رئاسه عامه فی امور الدی و لدیا، خلافة عن النبی__؛ (امامت یعنی ریاست و سررستی عمومی در امور ین و نیا در مقام جانشینی پیامبر صلی الله علیه و له و سلم.)
م
ابق این تعریف، امامت یک مسئولیت ظاهری د حد راست حکومت است؛ اما حکومتی که شکل دینی دارد و نوان جاشینی پیامبر (در امر حکوم) را به ود رفته است. طبیعتاً چنین امامی می‌تواند از سوی مردم برگزیده شود!
به عباد
ت دیگر علمای اهل سنت،‌ امامان را تنها به معنای جانشینان پیامبر در بر پا داشتن احکام شرع و پاسداری از حوزه دین دانسته اند.
-دانشمندان اهل سنت اممت ا این ونه عریف می کند: « __اامامه ئاسه مه فی امو الدین و الدنیا، خاة عن النبی__؛ ریاست و سرپرستی عمومی در امو ین و دنیا به عنوا جانشینی ز پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم است.
مطابق ای
ن تعریف، یک مسئولیت ظاهری در حد ریاست حکومت است، منها حکومتی که شکل دینی دارد و عنوا جانشینی پیمبر (ص)، (جاشیی و نیات در امر حکومت) را به خ گفته است و طبعاً چنین اممی می توند از سوی مردم برگزیده و! عبادت یگر آنان را بمعنای « جانین یک شخص از یامر صی لله علیه و آله و سلم در بر پا داشتن احکام شرع و پاسداری از حه ین، بطوری که اطاعت او بر همه مردم و امت واجب باشد » دانسته اند.
+اما شیعیان متقدن ما امام امداد قا نبوت ا و ((وای)) اما همان ولایت نوی و وای ای ات که گستنی ات. نا به اد یعیان، اام ق یک حکم شرعی ی نیست.
-به هر روی، شیعه معتقد است که مقام امامت در امتداد منصب نبوت است و ((ولایت)) امام همان ولایت نبویه و ولایت الهیه است که بدون آغاز و انجام و ناگسستنی است و یک حکم شرعی فرعی نیست که نتیجه اجتهاد و استنباط مردم باشد، نیازمندی مردم به به حکم عقل است؛ زیرا چیزی که نیازمندی مردم را پدید می آورد، ترس از گمراه شدن و باز ماندن آنان از هدفی است که برای آن آفریده شده اند. +::{picture=velayat.jpg height=198 width=300}::
-متصدیان امر ازد تن م اند که ن اممان مصم عیه الم ((ی)) که بارتند از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی))، ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن))، ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین))، ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام علی بن الحسین))، ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام محمد باقر))، ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام جعفر صادق))، ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسی کاظم))، ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام علی بن موسی الرضا))، ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام محمد تقی))، ((حضرت امام هادی علیه السلام|امام علی نقی))، ((حضرت امام حسن عسگری علیه السلام|امام حسن عسگری)) و ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|امام مهدی)) علیهم السلام. +متصدیان امر ات واده ا ن یا ک هتند: />((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی))، ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن))، ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین))، ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام علی بن الحسین))، ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام محمد باقر))، ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام جعفر صادق))، ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسی کاظم))، ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام علی بن موسی الرضا))، ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام محمد تقی))، ((حضرت امام هادی علیه السلام|امام علی نقی))، ((حضرت امام حسن عسگری علیه السلام|امام حسن عسگری)) و ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|امام مهدی)) علیهم السلام.
-به اعتقاد ((شیع)) امامانی که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تربیت مردم اند، معصوم از گناه و خطا هستند و در تمامی فضایل و کمالات علمی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و . . . سر آمد همگانند . +به اعتقاد شیعیا، امامانی که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تربیت مردماند، از گناه و خطا مبرا هستند و در تمامی فضایل و کمالات علمی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و . . . سر آمد همگانند .
 منابع: منابع:
 پیام قرآن،‌ ج 9،‌ ص 18؛ کشف المرار؛ شرح تجرید قوشجی، ص 472؛ شرح مواقف پیام قرآن،‌ ج 9،‌ ص 18؛ کشف المرار؛ شرح تجرید قوشجی، ص 472؛ شرح مواقف
-! همچنین مراجعه شود به: +همچنین مراجعه شود به:
-::__((اهل بیت|اهل بیت چه کسانی هستند؟))__:: +__((اهل بیت|اهل بیت چه کسانی هستند؟))__
 __((دلایل اثبات امامت))__ __((دلایل اثبات امامت))__
 __((شبهات امامت))__ __((شبهات امامت))__
 __((حدیثی در باب حکمت وجود امام))__ __((حدیثی در باب حکمت وجود امام))__
 __((امامت کارشناسی دین است))__ __((امامت کارشناسی دین است))__
 __((تفاوت امام و نبی))__ __((تفاوت امام و نبی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [14:09 ]   26   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [14:07 ]   25   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [14:06 ]   24   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [10:32 ]   23   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:54 ]   22   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:52 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [20:43 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 جمعه 16 بهمن 1383 [20:56 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 16 بهمن 1383 [20:56 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 16 بهمن 1383 [20:00 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 16 بهمن 1383 [19:57 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 16 بهمن 1383 [19:03 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..