منو
 کاربر Online
604 کاربر online
تاریخچه ی: الگو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-34Lines: 1-35
 V{maketoc} V{maketoc}
 یک __الگو__ یک مدل یا یک سری قوانین است که با استفاده از آن می توان هر چیزی یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود علم کشف الگو ها به((کشف الگو)) معروف است در واقع تولیدهر چیزی است که با ((تکرار)) عجین شده باشد. تکرار میتواند ((زیر الگوها)) یا زیر الگوهای اصلاح شده بر طبق چند ((قانون)) ساده، داشته باشند. یک __الگو__ یک مدل یا یک سری قوانین است که با استفاده از آن می توان هر چیزی یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود علم کشف الگو ها به((کشف الگو)) معروف است در واقع تولیدهر چیزی است که با ((تکرار)) عجین شده باشد. تکرار میتواند ((زیر الگوها)) یا زیر الگوهای اصلاح شده بر طبق چند ((قانون)) ساده، داشته باشند.
 بصورت کلی میتوان بوسیله مردم، الگوها را ((تشخیص)) یا کشف نمود (در بعضی از حالات نیز میتوان از ((رایانه)) استفاده کرد). بصورت کلی میتوان بوسیله مردم، الگوها را ((تشخیص)) یا کشف نمود (در بعضی از حالات نیز میتوان از ((رایانه)) استفاده کرد).
 بعضا، الگوها نام گذاری می شوند، مثل ((فرش کردن)) منظم یک ((صفحه هندسی|صفحه))، ((پدیده انعکاس|پدیده))، و تقسیم نمودن دودویی متوازن. بعضا، الگوها نام گذاری می شوند، مثل ((فرش کردن)) منظم یک ((صفحه هندسی|صفحه))، ((پدیده انعکاس|پدیده))، و تقسیم نمودن دودویی متوازن.
-((Fractal)) ها الگوهای ریاضی هستند. الگوهای پدیده های طبیعی از ((اصول)) معینی تبعیت می نمایند که در فراکتالها یافت می شوند، برای مثال ((خود-همسانی)). اگر چه خود-همسانی در طبیعت فقط تقریبی و stochastic؟؟؟ میباشد، میتوان اندازه گیریهای انتگرالی را، که بیان کننده خواص فراکتالها می باشند، به "فراکتالهای" طبیعی مثل ((خط ساحلی))، ((شکل درخت))ان و غیره، اعمال کرد (رجوع کنید به ((هندسه فراکتال))). درحالیکه ظاهر خارجی الگوهای خود-همسانی کاملا پیچیده به نظر میرسند، قوانین مورد نیاز برای ایجاد یا توصیف نحوه تشکیل آنها می تواند بسیار ساده باشند (بطور مثال ((سیستم لیندرمایر)) برای ((توصیف)) شکل درختان). +((Fractal)) ها الگوهای ریاضی هستند. الگوهای پدیده های طبیعی از ((اصول)) معینی تبعیت می نمایند که در فراکتالها یافت می شوند، برای مثال ((خود-همسانی)). اگر چه خود-همسانی در طبیعت فقط تقریبی و stochastic؟؟؟ میباشد، میتوان اندازه گیریهای انتگرالی را، که بیان کننده خواص فراکتالها می باشند، به "فراکتالهای" طبیعی مثل ((خط ساحلی))، ((شکل درخت))ان و غیره، اعمال کرد (رجوع کنید به ((هندسه فراکتال))). درحالیکه ظاهر خارجی الگوهای خود-همسانی کاملا پیچیده به نظر میرسند، قوانین مورد نیاز برای ایجاد یا توصیف نحوه تشکیل آنها می تواند بسیار ساده باشند (بطور مثال ((سیستم لیندرمایر)) برای ((توصیف)) شکل درختان).
 علاوه بر الگوهای استاتیک، ممکن است از الگوهای ((حرکت))ی مانند ((نوسان)) نیز صحبت شود. علاوه بر الگوهای استاتیک، ممکن است از الگوهای ((حرکت))ی مانند ((نوسان)) نیز صحبت شود.
 ! الگوها در پدیده های طبیعی  ! الگوها در پدیده های طبیعی
 *((سخت پوست دریایی| سخت پوستان دریایی)). *((سخت پوست دریایی| سخت پوستان دریایی)).
 *((تپه شنی))، ((تنگه بزرگ|تنگه های بزرگ)) و غیره. *((تپه شنی))، ((تنگه بزرگ|تنگه های بزرگ)) و غیره.
 *((سرخس))ها، نحوه تقسیم شاخه های یک درخت، خطوط ساحلی، ((ابر))ها و غیره. *((سرخس))ها، نحوه تقسیم شاخه های یک درخت، خطوط ساحلی، ((ابر))ها و غیره.
 ! الگوها در هنر  ! الگوها در هنر
 *((هنر مدرن))، ((موندرین))، ((هنر اوپ)). *((هنر مدرن))، ((موندرین))، ((هنر اوپ)).
 *((امپرسیونیسم: پوینتیلیسم)). *((امپرسیونیسم: پوینتیلیسم)).
 *هنر نمایشی: ((دوایر گیسو زده)). *هنر نمایشی: ((دوایر گیسو زده)).
 ! الگوها در علوم و ریاضی  ! الگوها در علوم و ریاضی
 *((فراکتال))ها. *((فراکتال))ها.
 *((ساختار بلور| بلورها)). *((ساختار بلور| بلورها)).
 *((فرش کردن پنزور)). *((فرش کردن پنزور)).
-! "برداشتهای دیگر از" الگو
*اغلب "الگو" به معنی ((مدل)) یا قالب می باشد، مثل قالب برش شیرینی. رجوع شود به ((الگوی طراحی «معماری))) و ((الگوی طراحی «علم رایانه))).
+! "برداشتهای دیگر از" الگو
*اغلب "الگو" به معنی ((مدل)) یا قالب می باشد، مثل قالب برش شیرینی. رجوع شود به ((الگوی طراحی «معماری))) و ((الگوی طراحی «علم رایانه))).
 ! همچنین رجوع کنید به  ! همچنین رجوع کنید به
 *((تشخیص الگو)). *((تشخیص الگو)).
 *((بیان منظم)). *((بیان منظم)).
 *((شکل عمده DNA|اشکال عمده DNA)). *((شکل عمده DNA|اشکال عمده DNA)).

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 دی 1383 [10:28 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 [12:18 ]   1   ناصحي      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..