منو
 صفحه های تصادفی
خمیر دندان
گزیده ای از شیخ بهائى- کشکول 347
ابو امیه حذیفه بن مغیره مخزومی
علی بن ابی حمزه بطائنی
امام عسگری علیه السلام و معرفی جاسوس
طراحی وسایل تفریحی
شهرنشینی در ایران
حالات امام صادق علیه السلام در نماز
وقت بیشتری ایجاد کنید
ردالعجزعلی الصدر
 کاربر Online
400 کاربر online
تاریخچه ی: السالوادور

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-63Lines: 1-88
 V{maketoc} V{maketoc}
 !~~blue:السالوادور El Salvador ~~ !~~blue:السالوادور El Salvador ~~
-left>
+
center>
able>


!مشخصات آماری جمهوری السالوادور

 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/elsalvador.jpg} +||::~~blue:__پرچم جمهوری السالوادور__~~::
::
{picture=elsalvador.jpg}:: />::~~blue:__نقشه جغرافیایی جمهوری السالوادور__~~::
::{pictur
e=ELSA1M.jpg}::
::~~blue:__نقشه سیاسی جمهوری السالوادور__~~::
::{p
icture=ELSALOC.jpg}::||
/>d>
n=center>


||::__نام رسمی__::|::__~~green:جمهوری السالوادور La Republica de El Salvador~~__::
::__حکومت__ ::|::__ جمهوری__::
::__عضو__::|::__((سازمان ملل متحد))،((سازمان کشورهای امریکایی))،((بازار مشترک امریکای مرکزی))__::
::__مختصات جغرافیایی__::|::13درجه و 50قیقه شمالی و 88 درجه و 55 دقیقه غربی::
::__مساحت__::|::21,040 کیلومتر مربع ::
::__خط ساحلی__::|::307کیلومتر::
::__پایتخت__::|::__((سان سالوادور))__::
::__شهرهای مهم__::|::__((سانتا آنا))__،__((سان میگل))__::
::__جمعیت__::|:: 6,587,541 نفر (July 2004 est
.)::
::__رشدسالانه جمعیت__ ::|:: 1.78%درصد(July 2004 est.)::
::__امید طول عمر__::|::1/67 سال::
::__زبان__::|::~~
green:__اسپانیایی__~~::
::__مذهب __::|::~~green:__کاتولیک رومی __~~::
::__واحد پول __::|:: __~~green:دلار امریکا~~__::
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=92|سرود ملی جمهوری السالوادور]__::||
  
 
 
 
 
-__نام رسمی__:__ نام رسمی: جمهوری السالوادور La Republica de El Salvador__. 
-__حکومت__ :__ جمهوری__ 
-__عضو__:((سازمان ملل متحد)) ، ((سازمان کشورهای امریکایی))،((بازار مشترک امریکای مرکزی)). 
-__مختصات جغرافیایی__:13درجه و 50قیقه شمالی و 88 درجه و 55 دقیقه غربی 
-__مساحت__: مساحت : 21,040 کیلومتر مربع که 320 کیلومتر مربع آنرا آب و 20720 کیلومتر مربع آنرا خشکی در بر گرفته است. 
-__خط ساحلی__:307لومتر 
-__پایتخت__:((سان سالوادور)) 
-__شهرهای مهم__: ((سانتا آنا)) ، ((سان میگل)) 
-__جمعیت__: 6,587,541 نفر (July 2004 est.)  
-__رشدسالانه جمعیت__ : 1.78%درصد(July 2004 est.)  
-__امید طول عمر__:1/67 سال 
-__زبان__: اسپانیایی (رسمی) 
-__مذهب __:کاتولیک رومی (بیش از 90%). 
-__واحد پول __: __دلار امریکا__ 
 !حکومت !حکومت
-__رئیس جمهور__ برای فقط یک دوره ~~green:پنج ساله~~ با رأی تمامی افراد بالغ انتخاب میشود. وی کابینه وزیران را انتصاب میکند. هر __سه سال __انتخابات مستقیم برای مجمع ملی 60 نفره نیز برگذار میگردد. +__رئیس جمهور__ برای فقط یک دوره ~~green:پنج ساله~~ با رأی تمامی افراد بالغ انتخاب میشود. وی کابینه وزیران را انتصاب میکند. هر __~~green:سه سال ~~__انتخابات مستقیم برای مجمع ملی 60 نفره نیز برگذار میگردد.
-__احزاب سیاسی عمده عبارتند از__: +__~~green:احزاب سیاسی عمده عبارتند از~~__:
 *__ اتحاد جمهوری خواه ملی گرا (جناح راست)__ *__ اتحاد جمهوری خواه ملی گرا (جناح راست)__
 *__ هم گرایی دموکراتیک (چپ گرا)__ *__ هم گرایی دموکراتیک (چپ گرا)__
 *__حزب بازسازی ملی __ *__حزب بازسازی ملی __
-*__ حزب دموکرات مسیحی__. +*__ حزب دموکرات مسیحی__
 !آموزش !آموزش
 __میزان باسوادی__: تقریباً80%. __میزان باسوادی__: تقریباً80%.
 __سنین تحصیل اجباری__: 7 تا 16 سال. __سنین تحصیل اجباری__: 7 تا 16 سال.
 __تعداد دانشگاه__:6 __تعداد دانشگاه__:6
 !دفاع  !دفاع
 __خدمت سربازی__ : در 1992 برچیده شد. __خدمت سربازی__ : در 1992 برچیده شد.
 !جغرافی !جغرافی
 +
 +
 +
 +||::{picture=ELSA1P.jpg}::
 +::__~~green:دور نمائی از ((سان سالوادور))~~__::||
 +
 +
 +
 این کشور کوهستانی است، سلسله های کوهستانی در امتداد مرز با ((هندوراس)) و سلسله های آتشفشانی و بلندتر در جنوب قرار دارد. این کشور کوهستانی است، سلسله های کوهستانی در امتداد مرز با ((هندوراس)) و سلسله های آتشفشانی و بلندتر در جنوب قرار دارد.
-*__رودهای مهم__: __لمپا__ ، __سان میگل__ .
*__بلندترین نقطه__: آتشفشان سانتا آنا 2381 متر.
+*__رودهای مهم__:~~blue: __لمپا__ ، __سان میگل__ ~~.
*__بلندترین نقطه__: آتشفشان سانتا آنا 2381 با ارتفاع متر.
 *__آب و هوا__: ساحل استوایی مرطوب و بسیار گرم است، در حالی که مناطق درونی معتدل است. *__آب و هوا__: ساحل استوایی مرطوب و بسیار گرم است، در حالی که مناطق درونی معتدل است.
 !اقتصاد !اقتصاد
 اقتصاد اقتصاد
 محصولات کشاورزی، به ویژه ((قهوه)) و ((نیشکر))، نزدیک به دو سوم صادرات کشور را تشکیل میدهد. از دهه 1970 اقتصاد السالوادور به دلیل وضعیت شبیه به جنگ داخلی افت کرده است. محصولات کشاورزی، به ویژه ((قهوه)) و ((نیشکر))، نزدیک به دو سوم صادرات کشور را تشکیل میدهد. از دهه 1970 اقتصاد السالوادور به دلیل وضعیت شبیه به جنگ داخلی افت کرده است.
 !تاریخ معاصر !تاریخ معاصر
 در 1821 السالوادور از یوغ حکومت ((اسپانیا)) آزاد شد ولی تا 1838 در فدراسیون امریکای مرکزی باقی ماند. این کشور گرفتار کودتاهای متعدد و خشنونت سیاسی بوده است.  در 1821 السالوادور از یوغ حکومت ((اسپانیا)) آزاد شد ولی تا 1838 در فدراسیون امریکای مرکزی باقی ماند. این کشور گرفتار کودتاهای متعدد و خشنونت سیاسی بوده است.
 در 1932 قیامی روستایی به رهبری آگوستین فارابوندومارتی با خشونت سرکوب گشت. ازدیاد جمعیت السالوادور با مهاجرت اشخاص به کشورهای همسایه تا حدودی رفع شده است. در 1969 به دنبال یک مسابقه فوتبال بین تیمهای السالوادور و ((هندوراس)) جنگ درگرفت. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست چند خانواده متمرکز است و این منجر به تنش اجتماعی شده است.  در 1932 قیامی روستایی به رهبری آگوستین فارابوندومارتی با خشونت سرکوب گشت. ازدیاد جمعیت السالوادور با مهاجرت اشخاص به کشورهای همسایه تا حدودی رفع شده است. در 1969 به دنبال یک مسابقه فوتبال بین تیمهای السالوادور و ((هندوراس)) جنگ درگرفت. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست چند خانواده متمرکز است و این منجر به تنش اجتماعی شده است.
-از اواخر دهه 1970 تا 1992 نظامیان با پشتیبانی ((آمریکا)) و یاری جوخه های مرگ جناح راست افراطی، به مبارزه با چریکهای چپ گرای جبهه آزادیبخش ملی ~~green:فارابوندومارتی~~ پرداختند که در نتیجه این کشور در وضعیتی شبیه به جنگ داخلی بسر میبرد.در 1992 موافقت صلحی بین این نیروها حاصل شد و حکومت چند حزبی قانونی دوباره برقرار گشت. +از اواخر دهه 1970 تا 1992 نظامیان با پشتیبانی ((امریکا|آمریکا)) و یاری جوخه های مرگ جناح راست افراطی، به مبارزه با چریکهای چپ گرای جبهه آزادیبخش ملی ~~green:فارابوندومارتی~~ پرداختند که در نتیجه این کشور در وضعیتی شبیه به جنگ داخلی بسر میبرد.در 1992 موافقت صلحی بین این نیروها حاصل شد و حکومت چند حزبی قانونی دوباره برقرار گشت.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [13:20 ]   6   طه محمدی      جاری 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [20:02 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [13:06 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 07 اسفند 1383 [08:30 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 09 بهمن 1383 [08:53 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 09 بهمن 1383 [08:49 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..