منو
 کاربر Online
430 کاربر online
تاریخچه ی: افسردگی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-133Lines: 1-134
 V{maketoc} V{maketoc}
   
 ! شرح بیماری  ! شرح بیماری
 افسردگی‌ عبارت‌ است‌ از احساس‌ غم‌، دلسردی‌، یا ناامیدی‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته‌ در اغلب‌ روزها و اغلب‌ ساعات‌ روز، به‌ علاوه‌ علایم‌ همراه‌.  افسردگی‌ عبارت‌ است‌ از احساس‌ غم‌، دلسردی‌، یا ناامیدی‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته‌ در اغلب‌ روزها و اغلب‌ ساعات‌ روز، به‌ علاوه‌ علایم‌ همراه‌.
 ! علایم‌ شایع‌  ! علایم‌ شایع‌
 از دست‌ دادن‌ علاقه‌؛ بی‌حوصلگی‌ و دل‌زدگی‌؛ ناتوانی‌ از لذت‌ بردن‌  از دست‌ دادن‌ علاقه‌؛ بی‌حوصلگی‌ و دل‌زدگی‌؛ ناتوانی‌ از لذت‌ بردن‌
 احساس‌ ناامیدی‌؛ بی‌حالی‌ و خستگی‌  احساس‌ ناامیدی‌؛ بی‌حالی‌ و خستگی‌
 بی‌خوابی‌؛ ((خواب‌)) زیاد یا ناراحت‌  بی‌خوابی‌؛ ((خواب‌)) زیاد یا ناراحت‌
 گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌؛ احساس‌ بی‌ارزش‌ بودن‌ ومورد نیاز نبودن‌  گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌؛ احساس‌ بی‌ارزش‌ بودن‌ ومورد نیاز نبودن‌
 بی‌اشتهایی‌ یا پرخوری‌؛ یبوست‌ بی‌اشتهایی‌ یا پرخوری‌؛ یبوست‌
 از دست‌ دادن‌ میل‌ جنسی‌  از دست‌ دادن‌ میل‌ جنسی‌
 مشکل‌ داشتن‌ در تصمیم‌گیری‌؛ مشکل‌ داشتن‌ در تمرکز  مشکل‌ داشتن‌ در تصمیم‌گیری‌؛ مشکل‌ داشتن‌ در تمرکز
 یکباره‌ به‌ گریه‌ افتادن‌ بدون‌ توضیح‌ مشخص‌  یکباره‌ به‌ گریه‌ افتادن‌ بدون‌ توضیح‌ مشخص‌
 احساس‌ گناه‌ شدید به‌ خاطر وقایع‌ بی‌اهمیت‌ یا خیالی‌  احساس‌ گناه‌ شدید به‌ خاطر وقایع‌ بی‌اهمیت‌ یا خیالی‌
 تحریک‌پذیری‌؛ بی‌قراری‌؛ افکار خودکشی‌  تحریک‌پذیری‌؛ بی‌قراری‌؛ افکار خودکشی‌
 دردهای‌ مختلف‌، مثل‌ سردرد، درد قفسه‌ سینه‌ بدون‌ شواهدی‌ از بیماری‌ جسمی‌  دردهای‌ مختلف‌، مثل‌ سردرد، درد قفسه‌ سینه‌ بدون‌ شواهدی‌ از بیماری‌ جسمی‌
 ! علل  ! علل
 برای‌ بیماری‌ افسردگی‌ واقعی‌ هیچ‌ علت‌ یگانه‌ و روشنی‌ نمی‌توان‌ متصور بود. بعضی‌ از عوامل‌ زیست‌شناختی‌ مثل‌ بیماری‌های‌ جسمی‌، اختلالات‌ هورمونی‌، یا بعضی‌ داروها می‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند.  برای‌ بیماری‌ افسردگی‌ واقعی‌ هیچ‌ علت‌ یگانه‌ و روشنی‌ نمی‌توان‌ متصور بود. بعضی‌ از عوامل‌ زیست‌شناختی‌ مثل‌ بیماری‌های‌ جسمی‌، اختلالات‌ هورمونی‌، یا بعضی‌ داروها می‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند.
 عوامل‌ اجتماعی‌ و روانی‌ نیز می‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند.  عوامل‌ اجتماعی‌ و روانی‌ نیز می‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند.
 اختلالات‌ ارثی‌ نیز می‌توانند مؤثر باشند.  اختلالات‌ ارثی‌ نیز می‌توانند مؤثر باشند.
 بروز این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ با تعداد وقایع‌ ناراحت‌کننده‌ زندگی‌ فرد ارتباط‌ داشته‌ باشد.  بروز این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ با تعداد وقایع‌ ناراحت‌کننده‌ زندگی‌ فرد ارتباط‌ داشته‌ باشد.
 ! عوامل تشدید کننده بیماری  ! عوامل تشدید کننده بیماری
 عصبانیت‌ یا احساس‌ دیگری‌ که‌ فرو خورده‌ شده‌ باشد.  عصبانیت‌ یا احساس‌ دیگری‌ که‌ فرو خورده‌ شده‌ باشد.
 داشتن‌ شخصیتی‌ وسواسی‌، منظم‌ و جدی‌، تکامل‌گرا، یا شدیداً وابسته‌  داشتن‌ شخصیتی‌ وسواسی‌، منظم‌ و جدی‌، تکامل‌گرا، یا شدیداً وابسته‌
 سابقه‌ خانوادگی‌ افسردگی‌  سابقه‌ خانوادگی‌ افسردگی‌
 وابستگی‌ به‌ الکل‌  وابستگی‌ به‌ الکل‌
 شکست‌ در کار، ازدواج‌، یا روابط‌ با دیگران‌  شکست‌ در کار، ازدواج‌، یا روابط‌ با دیگران‌
 مرگ‌ یا فقدان‌ یکی‌ از عزیزان‌  مرگ‌ یا فقدان‌ یکی‌ از عزیزان‌
 از دست‌ دادن‌ یک‌ چیز مهم‌ (شغل‌، خانه‌، سرمایه‌)  از دست‌ دادن‌ یک‌ چیز مهم‌ (شغل‌، خانه‌، سرمایه‌)
 تغییر شغل‌ یا نقل‌ مکان‌ به‌ یک‌ جای‌ جدید  تغییر شغل‌ یا نقل‌ مکان‌ به‌ یک‌ جای‌ جدید
 انجام‌ بعضی‌ از اعمال‌ جراحی‌ مثل‌ برداشتن‌ پستان‌ به‌ علت‌ ((سرطان‌))  انجام‌ بعضی‌ از اعمال‌ جراحی‌ مثل‌ برداشتن‌ پستان‌ به‌ علت‌ ((سرطان‌))
 وجود یک‌ بیماری‌ یا معلولیت‌ عمده‌  وجود یک‌ بیماری‌ یا معلولیت‌ عمده‌
 گذر از یک‌ مرحله‌ از زندگی‌ به‌ مرحله‌ای‌ دیگر، مثلاً یائسگی‌ یا بازنشستگی‌  گذر از یک‌ مرحله‌ از زندگی‌ به‌ مرحله‌ای‌ دیگر، مثلاً یائسگی‌ یا بازنشستگی‌
 استفاده‌ از بعضی‌ از داروها مثل‌ ((رزرپین‌،)) داروهای‌ مسدودکننده‌ ((بتا آدرنرژیک))‌، یا ((بنزودیازپین‌))ها  استفاده‌ از بعضی‌ از داروها مثل‌ ((رزرپین‌،)) داروهای‌ مسدودکننده‌ ((بتا آدرنرژیک))‌، یا ((بنزودیازپین‌))ها
 محرومیت‌ از داروها و مواد محرک‌ مثل‌ ((کوکائین)) ‌، ((آمفتامین))‌ها، یا ((کافئین‌))  محرومیت‌ از داروها و مواد محرک‌ مثل‌ ((کوکائین)) ‌، ((آمفتامین))‌ها، یا ((کافئین‌))
 بعضی‌ از بیماری‌ها مثل‌ ((دیابت‌))، ((سرطان‌ لوزالمعده)) ‌، و ((اختلالات‌ هورمونی‌))  بعضی‌ از بیماری‌ها مثل‌ ((دیابت‌))، ((سرطان‌ لوزالمعده)) ‌، و ((اختلالات‌ هورمونی‌))
 ! پیشگیری‌  ! پیشگیری‌
 *تغییرات‌ عمده‌ زندگی‌ را پیش‌بینی‌ و آمادگی‌ لازم‌ برای‌ مواجهه‌ شدن‌ با آنها را کسب‌ کنید.  *تغییرات‌ عمده‌ زندگی‌ را پیش‌بینی‌ و آمادگی‌ لازم‌ برای‌ مواجهه‌ شدن‌ با آنها را کسب‌ کنید.
 *حتی‌الامکان‌ از عوامل‌ خطر پرهیز کنید.  *حتی‌الامکان‌ از عوامل‌ خطر پرهیز کنید.
 ! عواقب‌ مورد انتظار  ! عواقب‌ مورد انتظار
 در بسیاری‌ از موارد، بیماری‌ خود به‌ خود خوب‌ می‌شود، اما با کمک‌ گرفتن‌ از پزشک‌ می‌توان‌ مدت‌ افسردگی‌ را کم‌ کرد و روش‌های‌ مقابله‌ با افسردگی‌ را فرا گرفت‌. عود افسردگی‌ شایع‌ است‌. درصد بهبودی‌ بالا است‌، حتی‌ اگر فرد به‌ هنگام‌ افسردگی‌، نسبت‌ به‌ بهبودی‌ خود دید منفی‌ داشته‌ باشد.  در بسیاری‌ از موارد، بیماری‌ خود به‌ خود خوب‌ می‌شود، اما با کمک‌ گرفتن‌ از پزشک‌ می‌توان‌ مدت‌ افسردگی‌ را کم‌ کرد و روش‌های‌ مقابله‌ با افسردگی‌ را فرا گرفت‌. عود افسردگی‌ شایع‌ است‌. درصد بهبودی‌ بالا است‌، حتی‌ اگر فرد به‌ هنگام‌ افسردگی‌، نسبت‌ به‌ بهبودی‌ خود دید منفی‌ داشته‌ باشد.
 ! عوارض‌ احتمالی‌  ! عوارض‌ احتمالی‌
 __خودکشی‌__. علایم‌ هشداردهنده‌ آن‌ عبارتند از: ـ گوشه‌گیری‌ از خانواده‌ و دوستان‌ ـ عدم‌ توجه‌ به‌ ظاهر خود ـ به‌ زبان‌ آوردن‌ این‌ که‌ فرد می‌خواهد «همه‌ چیز را تمام‌ کند» یا اینکه‌ «زیادی‌ است‌ و مزاحم‌ دیگران‌.» ـ شواهدی‌ از داشتن‌ نقشه‌ برای‌ خودکشی‌ (مثلاً نوشتن‌ وصیت‌نامه‌ یا توجه‌ به‌ یک‌ سلاح‌ قتاله‌) ـ خوشحالی‌ ناگهانی‌ پس‌ از احساس‌ نومیدی‌ طولانی‌ مدت‌ ـ عدم‌ بهبود افسردگی‌  __خودکشی‌__. علایم‌ هشداردهنده‌ آن‌ عبارتند از: ـ گوشه‌گیری‌ از خانواده‌ و دوستان‌ ـ عدم‌ توجه‌ به‌ ظاهر خود ـ به‌ زبان‌ آوردن‌ این‌ که‌ فرد می‌خواهد «همه‌ چیز را تمام‌ کند» یا اینکه‌ «زیادی‌ است‌ و مزاحم‌ دیگران‌.» ـ شواهدی‌ از داشتن‌ نقشه‌ برای‌ خودکشی‌ (مثلاً نوشتن‌ وصیت‌نامه‌ یا توجه‌ به‌ یک‌ سلاح‌ قتاله‌) ـ خوشحالی‌ ناگهانی‌ پس‌ از احساس‌ نومیدی‌ طولانی‌ مدت‌ ـ عدم‌ بهبود افسردگی‌
 ! درمان‌  ! درمان‌
 __اصول‌ کلی‌__  __اصول‌ کلی‌__
 در صورتی‌ که‌ علایم‌ خفیف‌ تا متوسط‌ باشند، روش‌های‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ مراقبت‌ از خود را در پیش‌ گیرید:  در صورتی‌ که‌ علایم‌ خفیف‌ تا متوسط‌ باشند، روش‌های‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ مراقبت‌ از خود را در پیش‌ گیرید:
 با دوستان‌ و خانواده‌ صحبت‌ کنید.  با دوستان‌ و خانواده‌ صحبت‌ کنید.
 به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.  به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.
 یک‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و کم‌چرب‌ داشته‌ باشید.  یک‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و کم‌چرب‌ داشته‌ باشید.
 الکل‌ مصرف‌ نکنید؛  الکل‌ مصرف‌ نکنید؛
 کارهای‌ عادی‌ زندگی‌ خود را ادامه‌ دهید. کارهای‌ عادی‌ زندگی‌ خود را ادامه‌ دهید.
 فیلم‌های‌ خنده‌دار و شاد ببینید.  فیلم‌های‌ خنده‌دار و شاد ببینید.
 در صورت‌ امکان‌ به‌ تعطیلات‌ بروید. در صورت‌ امکان‌ به‌ تعطیلات‌ بروید.
 احساسات‌ خود را در یک‌ دفتر خاطرات‌ روزانه‌ بنویسید. احساسات‌ خود را در یک‌ دفتر خاطرات‌ روزانه‌ بنویسید.
 سعی‌ کنید مشکلات‌ در روابط‌ با دیگران‌ را حل‌ کنید (البته‌ بهتر است‌ که‌ در این‌ زمان‌ تصمیمات‌ عمده‌ نگیرید).  سعی‌ کنید مشکلات‌ در روابط‌ با دیگران‌ را حل‌ کنید (البته‌ بهتر است‌ که‌ در این‌ زمان‌ تصمیمات‌ عمده‌ نگیرید).
 تا حدی‌ که‌ می‌توانید فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید.  تا حدی‌ که‌ می‌توانید فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید.
 مسؤولیت‌های‌ خود را تا زمان‌ بهبودی‌ به‌ فرد دیگری‌ واگذار کنید.  مسؤولیت‌های‌ خود را تا زمان‌ بهبودی‌ به‌ فرد دیگری‌ واگذار کنید.
 به‌ گروه‌های‌ حمایتی‌ در مورد افسردگی‌ بپیوندید.  به‌ گروه‌های‌ حمایتی‌ در مورد افسردگی‌ بپیوندید.
 __داروها__  __داروها__
 داروهای‌ ضدافسردگی‌ برای‌ بعضی‌ از افراد که‌ افسردگی‌ طولانی‌مدت‌ یا نسبتاً شدید دارند.  داروهای‌ ضدافسردگی‌ برای‌ بعضی‌ از افراد که‌ افسردگی‌ طولانی‌مدت‌ یا نسبتاً شدید دارند.
 لیتیم‌ برای‌ مواردی‌ که‌ دوره‌هایی‌ از سرخوشی‌ غیرطبیعی‌ و افسردگی‌ متناوباً رخ‌ می‌دهند.  لیتیم‌ برای‌ مواردی‌ که‌ دوره‌هایی‌ از سرخوشی‌ غیرطبیعی‌ و افسردگی‌ متناوباً رخ‌ می‌دهند.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها و علایق‌ روزانه‌ را حفظ‌ کنید حتی‌ اگر حوصله‌ آنها را ندارید.  محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها و علایق‌ روزانه‌ را حفظ‌ کنید حتی‌ اگر حوصله‌ آنها را ندارید.
 ! رژیم‌ غذایی‌  ! رژیم‌ غذایی‌
 یک‌ ((رژیم‌)) عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر اشتها به‌ غذا ندارید.  یک‌ ((رژیم‌)) عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر اشتها به‌ غذا ندارید.
 ! درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  ! درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ افسردگی‌ دارید.  اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ افسردگی‌ دارید.
 اگر احساس‌ تمایل‌ به‌ خودکشی‌ یا ((ناامیدی‌)) دارید. اگر احساس‌ تمایل‌ به‌ خودکشی‌ یا ((ناامیدی‌)) دارید.
 www.irteb.com www.irteb.com
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 بهمن 1384 [23:05 ]   3   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [12:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [11:03 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..