منو
 صفحه های تصادفی
کعب بن سور
قضایای حد
کوانتوم به زبان ساده
استماتها
طرزاستفاده :
رشته هنرهای تجسمی
A
شبهه عصمت حضرت موسی
انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه Fond
جدار داخلی تخمدان
 کاربر Online
840 کاربر online
تاریخچه ی: اعمال اولیه

||V{maketoc}||
||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
^@#16:
!اعمال روی گرافها
!اعمال اولیه
گرافها به عنوان مفاهیمی در ((ریاضیات گسسته))، قابلیت تعریف اعمالی را دارند که بعضاً به شرح زیر بیان می گردد:
همانطور که تاکنون آشنا شدیم؛
---
!!حذف راس
اگر راس{TEX()} {v} {TEX} را از گراف{TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {v\in V(G)} {TEX} می باشد حذف و تمام یالهای مربوط به آن را از {TEX()} {E(G)} {TEX} کم کنیم آنچه می ماند را با {TEX()} {G-V} {TEX} نمایش داده و به این عمل حذف راس می گویند.
---
!!حذف یال
مشابه بالا با حذف فقط یک یال{TEX()} {e} {TEX} از گراف {TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {e\in E(G)} {TEX} می باشد به {TEX()} {G-e} {TEX} یا {TEX()} {G-\{ e \}} {TEX} می رسیم
---
!!افزودن راس یا یال
برعکس دو تعریف بالا با افزودن راس به گراف{TEX()} {G+\{V \}} {TEX} به گراف{TEX()} {G+V} {TEX} می رسیم و با افزودن یک یال بین دو راس{TEX()} {G} {TEX} به گرافی می رسیم که آن را با {TEX()} {G+\{ V \}} {TEX} یا{TEX()} {G+V} {TEX}نمایش می دهند.
---
!!زیر گراف القایی
با تعریف زیرگراف القایی آشنا هستیم.
لذا اگر {TEX()} {V^\prime \subseteq V(G)} {TEX} باشد، ((گراف)){TEX()} {G[V^1]} {TEX} زیر گراف القایی{TEX()} {G} {TEX} روی{TEX()} {V^1} {TEX} و گراف{TEX()} {G[V \setminus V^1]} {TEX} زیر گراف القایی روی{TEX()} {V(G)-V^\prime} {TEX} را می دهد.
اگر {TEX()} {V^\prime= \{ V \}} {TEX} آنگاه{TEX()} {G[V \setminus V^1]=G-\{ V \}} {TEX} که به اختصار می نویسیم{TEX()} {G-V} {TEX}
---
!!مکمل گیری
با تعریف مکمل {TEX()} {G} {TEX} نیز آشناییم و آن را با {TEX()} {\overline{G}} {TEX} نمایش می دهیم.
@@{TEX()} {V(\overline {G} )=V(G)} {TEX}@@
@@{TEX()} {E(\overline{G} )=\{ (x,y)|x,y\in V^\prime (G) , xy \notin V(G) \}} {TEX}@@
---
!!مثال
اگر{TEX()} {V(G)=\{v_1, v_2 , v_3,v_4 ,v_5 \}} {TEX}
{TEX()} {G} {TEX}به صورت روبرو باشد.
::{picture=img/daneshnameh_up/2/2c/mco0053a.jpg}::
داریم:
::{picture=img/daneshnameh_up/a/a6/com0053aa.jpg} ::
---
!!عمل پیوند دو گراف
پیوند {TEX()} {H,G} {TEX}، که به صورت{TEX()} {GVH} {TEX} نمایش داده می شود عبارت است از {TEX()} {G+H} {TEX} با افزودن یالهای زیر:
@@{TEX()} {\{uv | u\in V(G) , v \in V(H) \}} {TEX}@@
---
! پیوند های خارجی
[http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0085.pdf]
---
!همچنین ببینید
*((اجتماع دو گراف ))
*((حذف و انقباض ))
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 آبان 1385 [11:31 ]   2   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:44 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..