منو
 صفحه های تصادفی
آشیانه های ماگمایی
وجه لقب قسیم النار و الجنه
طراحی وسایل ارتباطی
مصرف داروهای بدون نسخه
علی ابن الحسین « علی اکبر » و ویژگیها
بی تابی زینب سلام الله علیها در شب عاشورا
اهل بیت؛ برگزیدگان عالم
انواع رده بندی در گیاهان
لایه‌های جو زمین
شخصیت پردازی
 کاربر Online
953 کاربر online
تاریخچه ی: اعمال اولیه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-45Lines: 1-45
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
-||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد یی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__|| +||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کمپیو رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
 ^@#16: ^@#16:
 !اعمال روی گرافها !اعمال روی گرافها
 !اعمال اولیه !اعمال اولیه
 گرافها به عنوان مفاهیمی در ((ریاضیات گسسته))، قابلیت تعریف اعمالی را دارند که بعضاً به شرح زیر بیان می گردد: گرافها به عنوان مفاهیمی در ((ریاضیات گسسته))، قابلیت تعریف اعمالی را دارند که بعضاً به شرح زیر بیان می گردد:
 همانطور که تاکنون آشنا شدیم؛ همانطور که تاکنون آشنا شدیم؛
 --- ---
 !!حذف راس !!حذف راس
  اگر راس{TEX()} {v} {TEX} را از گراف{TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {v\in V(G)} {TEX} می باشد حذف و تمام یالهای مربوط به آن را از {TEX()} {E(G)} {TEX} کم کنیم آنچه می ماند را با {TEX()} {G-V} {TEX} نمایش داده و به این عمل حذف راس می گویند.  اگر راس{TEX()} {v} {TEX} را از گراف{TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {v\in V(G)} {TEX} می باشد حذف و تمام یالهای مربوط به آن را از {TEX()} {E(G)} {TEX} کم کنیم آنچه می ماند را با {TEX()} {G-V} {TEX} نمایش داده و به این عمل حذف راس می گویند.
 --- ---
 !!حذف یال !!حذف یال
 مشابه بالا با حذف فقط یک یال{TEX()} {e} {TEX} از گراف {TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {e\in E(G)} {TEX} می باشد به {TEX()} {G-e} {TEX} یا {TEX()} {G-\{ e \}} {TEX} می رسیم مشابه بالا با حذف فقط یک یال{TEX()} {e} {TEX} از گراف {TEX()} {G} {TEX} که {TEX()} {e\in E(G)} {TEX} می باشد به {TEX()} {G-e} {TEX} یا {TEX()} {G-\{ e \}} {TEX} می رسیم
 --- ---
 !!افزودن راس یا یال !!افزودن راس یا یال
  برعکس دو تعریف بالا با افزودن راس به گراف{TEX()} {G+\{V \}} {TEX} به گراف{TEX()} {G+V} {TEX} می رسیم و با افزودن یک یال بین دو راس{TEX()} {G} {TEX} به گرافی می رسیم که آن را با {TEX()} {G+\{ V \}} {TEX} یا{TEX()} {G+V} {TEX}نمایش می دهند.  برعکس دو تعریف بالا با افزودن راس به گراف{TEX()} {G+\{V \}} {TEX} به گراف{TEX()} {G+V} {TEX} می رسیم و با افزودن یک یال بین دو راس{TEX()} {G} {TEX} به گرافی می رسیم که آن را با {TEX()} {G+\{ V \}} {TEX} یا{TEX()} {G+V} {TEX}نمایش می دهند.
 --- ---
 !!زیر گراف القایی !!زیر گراف القایی
  با تعریف زیرگراف القایی آشنا هستیم.  با تعریف زیرگراف القایی آشنا هستیم.
 لذا اگر {TEX()} {V^\prime \subseteq V(G)} {TEX} باشد، ((گراف)){TEX()} {G[V^1]} {TEX} زیر گراف القایی{TEX()} {G} {TEX} روی{TEX()} {V^1} {TEX} و گراف{TEX()} {G[V \setminus V^1]} {TEX} زیر گراف القایی روی{TEX()} {V(G)-V^\prime} {TEX} را می دهد. لذا اگر {TEX()} {V^\prime \subseteq V(G)} {TEX} باشد، ((گراف)){TEX()} {G[V^1]} {TEX} زیر گراف القایی{TEX()} {G} {TEX} روی{TEX()} {V^1} {TEX} و گراف{TEX()} {G[V \setminus V^1]} {TEX} زیر گراف القایی روی{TEX()} {V(G)-V^\prime} {TEX} را می دهد.
 اگر {TEX()} {V^\prime= \{ V \}} {TEX} آنگاه{TEX()} {G[V \setminus V^1]=G-\{ V \}} {TEX} که به اختصار می نویسیم{TEX()} {G-V} {TEX} اگر {TEX()} {V^\prime= \{ V \}} {TEX} آنگاه{TEX()} {G[V \setminus V^1]=G-\{ V \}} {TEX} که به اختصار می نویسیم{TEX()} {G-V} {TEX}
 --- ---
 !!مکمل گیری !!مکمل گیری
  با تعریف مکمل {TEX()} {G} {TEX} نیز آشناییم و آن را با {TEX()} {\overline{G}} {TEX} نمایش می دهیم.  با تعریف مکمل {TEX()} {G} {TEX} نیز آشناییم و آن را با {TEX()} {\overline{G}} {TEX} نمایش می دهیم.
 @@{TEX()} {V(\overline {G} )=V(G)} {TEX}@@ @@{TEX()} {V(\overline {G} )=V(G)} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(\overline{G} )=\{ (x,y)|x,y\in V^\prime (G) , xy \notin V(G) \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(\overline{G} )=\{ (x,y)|x,y\in V^\prime (G) , xy \notin V(G) \}} {TEX}@@
 --- ---
 !!مثال !!مثال
 اگر{TEX()} {V(G)=\{v_1, v_2 , v_3,v_4 ,v_5 \}} {TEX}  اگر{TEX()} {V(G)=\{v_1, v_2 , v_3,v_4 ,v_5 \}} {TEX}
 {TEX()} {G} {TEX}به صورت روبرو باشد.  {TEX()} {G} {TEX}به صورت روبرو باشد.
 ::{picture=img/daneshnameh_up/2/2c/mco0053a.jpg}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/2/2c/mco0053a.jpg}::
 داریم: داریم:
 ::{picture=img/daneshnameh_up/a/a6/com0053aa.jpg} ::  ::{picture=img/daneshnameh_up/a/a6/com0053aa.jpg} ::
 --- ---
 !!عمل پیوند دو گراف !!عمل پیوند دو گراف
 پیوند {TEX()} {H,G} {TEX}، که به صورت{TEX()} {GVH} {TEX} نمایش داده می شود عبارت است از {TEX()} {G+H} {TEX} با افزودن یالهای زیر:  پیوند {TEX()} {H,G} {TEX}، که به صورت{TEX()} {GVH} {TEX} نمایش داده می شود عبارت است از {TEX()} {G+H} {TEX} با افزودن یالهای زیر:
 @@{TEX()} {\{uv | u\in V(G) , v \in V(H) \}} {TEX}@@  @@{TEX()} {\{uv | u\in V(G) , v \in V(H) \}} {TEX}@@
 --- ---
 ! پیوند های خارجی ! پیوند های خارجی
 [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0085.pdf] [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0085.pdf]
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((اجتماع دو گراف )) *((اجتماع دو گراف ))
 *((حذف و انقباض )) *((حذف و انقباض ))
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 آبان 1385 [11:31 ]   2   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:44 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..