منو
 صفحه های تصادفی
چرخ ریسک آبی رنگ
اعزام سپاه به روم، چین و دیلم
خانه علوم اسلامی
آرایش سپاه امام علی علیه السلام در جنگ صفین
چگونه فوتبال بازی کنیم
شاوور
سایه و نیم سایه
درون گوش
جنبه انحصاری دین اسلام با توجه به قرآن
عدد نپرین
 کاربر Online
397 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-22
 +از مردی از اهالی ((اصفهان|اصفهان)) به نام عبدالرحمان که معتقد به ((تشیع)) بود، پرسیدند:''=== چرا امامت ((حضرت امام هادی علیه السلام|امام هادی علیه السلام)) را پذیرفته‌ای؟===''
-مردی به ام دالمان ر ((فها|اصفهان)) بد ک معتد ه م شیع بود ا او پریدند: یرت ممت امام هادی علیه السلام از ناحیه چیست؟ دارمن پاسخ اد: من ه ای دیده ام که ا تادم ه اات امام هدی علیه السلام شده است ن ین ات ک م د یی ودم ما قت ر خن تن و و د داشتم و رأت ین کر ا یز داتم ین که هلی افهان ما ا د ی به ا ادواه ب وی ((متوک خیه اسی|متوکل ))لیفه اسی رستاند. + پاسخ داد:من صحنه ای را دیده ام که باعث شد به اامت مم هادی علیه اللم__=== ایمان=== __یاورم:
من م
ی فقیر بودم و اهای اصفهان از من ب دلایلی زد ((متکل لیفه عباسی|مکل لیفه عبای)) شکایت کره بودند. />ی کر صر متکل ودم که نیدم متوکل امام هادی علیه السلام را احضار کد است.
رمی که نجا ودند پید:این مردی که حضا ده کی؟
گف
تدمردی ز خادا (( امام لی)) علیه السلام است ک ییان به اممت ا معتد تند
ا ود گفم:از یم رک نمی م تا او یم.
م
د دو رف میر، منظر مام ادی ایته ودند که ییم سواهای می‌ید. چون او ا ید مبتش ر د ااد، عا کرد خداد متوکل ا سر ا دور ساد.
{picture=imam-hadi-shahadat.jpg height=180 width=150 align=left}
-روی کنار ق متوکل بودیم که دستور آوردن امام هادی علیه السلام صادر د من به بعضی از ارادی که آنجا بدند گفتم: این مردی که قرار است احضار شد کیست؟

گفتند: مردی
اس لوی که شیعیان معتقد به امامت او هستند.

من
گفتم : از جای حرکت نمی کنم تا او را ببینم. در این حال مردم در چپ و راست مسیر ایستاده بوند که شخصی واره آمد چون او را یدم محبتش در دلم افتاد، شروع به دعا رد ک خداوند شر متوکل ا از او دور سازد.

در ا
ن ال آن شخص - امام هادی علیه السلام - در حالی که به یال اسب خویش نگه می کرد توجهی به راست و چپ نداشت نزدیک من که رسید فرمود: خداوند دعایت را مستجاب کرد و عمرت را طولانی و مال و فرزندانت را زیاد کد من بر خود لرزیدم و میان دوستانم به زمین خوردم، آنها از من پرسیدند چه شد؟

من هم گفتم: خیر است،
پس از آن به اصفهان برگشتیم و خداوند ثروت فراوانی به من عنایت کرد و تنها داخل خانه ام یک میلیون درهم سرمایه دارم و ده فرزند دارم و تا بحال هفتاد واندی عمر کرده ام و من معتقد به امامت مردی هستم که اره بی ا دانست و خداوند دعایش را در حقم مستجاب فرمود.
+در ین ل آن امام در ای که ب یا اس ویش نگا می کرد و توهی ه رات و داشت، لو مد و نزدیک من که رسید فرمود: />__::^خداوند دعایت را مستجاب کند و عمرت را طولانی و مال و فرزندانت را زیاد رماید. ^::__
پس از آن به اصفهان برگشتم. خداوند ثروت فراوانی به من عنایت کرد و اکنون تنها داخل خانهام یک میلیون درهم سرمایه و ده فرزند دارم و تا به حال هفتاد و اندی عمر کرده ام.
آری،
من معتقد به امامت مردی هستم که نچه را ر ذه ب دانست و خداوند دعایش را در حقم مستجاب فرمود.
 منابع:  منابع:
-
بحار الانوار، ج 50، ص 141، شماره 26، از کتاب خرایج.
+بحارالانوار، ج 50، ص 141، شماره 26، از کتاب خرایج.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((معجزات امام هادی علیه السلام))
+((معجزات امام هادی علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [15:01 ]   11   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:34 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:31 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:30 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:30 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:29 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:23 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [10:23 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [11:24 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:23 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 مهر 1383 [09:03 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..