منو
 کاربر Online
731 کاربر online
تاریخچه ی: اعتراف به خطا و اعتذار

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-12Lines: 1-8
-یکی از ((مکارم اخلاق|مکارم اخلاقی)) اعتراف به خطا و اتارجیی است. طبیعتا انسان از خطا مصون نیست و بر اثر عوامل مختلفی مرتکب خطا و اشتباه می شود؛ آنچه مهم است این طب ی باشد که از فهمیدن خطای خود بر اا ور در دد ویه آ باد و از کرده زشت خود دا نکد که خطا بدن کار د را بیرد و اعتراف ارا مای و ا طر قاب رخواهی ماید. +یکی از ((مکارم اخلاق|مکارم اخلاقی)) اعتراف به خطا و اتا است. طبیعی است ک هیچ انسانی از خطا مصون نیست و بر اثر عوامل مختلفی مرتکب خطا و اشتباه میشود؛ مهم این است که پس از پی بردن ب خطای خد بر آ اصرار نورزد، و در صدد توجیه و دفاع از آن نباشد، بلکه ب شتباه خود اعتراف و اقرار، و از طرف مقابل عذرخواهی کند.
البته ای
ن نکته نیز مهم است که گر چه خطاپذیری و اعتراف به خطا و اشتباه و عذرخواهی ب ا ولی نبای ب صور یک ل مکرر در ندگی انسان درآید، ه گونه‌ی که آدی رتباً ر حق دیگران تعدّی کند و سپس بخواهد با اعتراف و پوزش جبران کند. بلکه باید میزان اشتباهات خود را به حدال رسان. />نکت دگر یکه پوزش و جبران هر خطایی باید ناسب همان خطا باشد و گاهی فقط اعتراف به زبان کافی نیست. مثلا کسی که حق دیگران ا ضایع کرد، باید آن را ب احبانش بازگرداند، کسی که آبروی کسی را ریخته باید جبران کند و ...
نکته آخر اینکه
اعتراف ب اشتبا در ااعت از رمان‌های لهی که همان توبه و اتغفار است باید فقط در یشگاه خداند باشد و انسان حق ندارد در برابر اسان‌های یگ به تشریح گناهان خود بپردازد. بلکه باید در خوت خود با خدای خویش به مناجات و استغفار بنشیند.
-البته این نکته نیز قابل دقت است که گرچه خطاپذیری و اعتراف به خطا و اشتباه و عذرخواهی نمودن خوب است ولی نباید بصورت یک اصل مکرر در زندگی انسان درآید، بگونه ای که آدمی مرتباً در حق دیگران تعدّی کند و سپس با اعتراف و اعتذار جبران نماید.
بلکه باید درصد اشتباه را به حداقل برساند. به همین جهت گفتیم ا
عتراف به خطا و اعتذار یعنی اگر کاری احیاناً سر زد با عذرخواهی جبران نماید. کار عمدی و ستم عامدانه در حق دیگران خطا نیست. هر چند اگر خدای ناکرده عمداً هم کاری سرزد باید انسان جبران نماید.
نکته دیگر اینکه اعتذار و جبران هر خطائی باید مناسب خود
ش باشد و فقط اعتراف و اعتذار زبانی کارساز نیست.
کسی که حق
دیگران را خورده باید بازگرداند کسی که آبرویش را ضایع نموده باید جبران نماید و . .

نکته آخر اینکه اعتراف به اشتباه در نقض حقوق الهی که همان توبه و انابه است فقط باید در پیشگاه خداوند باشد و انسان حق ندارد در برابر انسانهای دیگر به تشریح گناهان خود بپردازد یا از آنها نام ببرد. باید در خلوت خود با خدای خویش به توبه و جبران بنشیند.

مراجعه شود به
:
+مراجعه شود به:
 ((عذرپذیری)) ((عذرپذیری))
-((توبه حقیقی در اسلام)) +((توبه حقیقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [10:03 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:07 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:45 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 تیر 1383 [06:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..