منو
 کاربر Online
588 کاربر online
تاریخچه ی: اعتراف به خطا و اعتذار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-8
-


یکی از ((مکارم اخلاق|مکارم اخلاقی)) اعتراف به خطا و اتار جیی است. طبیعتا انسان از خطا مصون نیست و بر اثر عوامل مختلفی مرتکب خطا و اشتباه می شود؛ آنچه مهم است این مطلب می با که پس از همیدن خطای خود بر آن اصرار نورزد، در صدد توجیه آ باد و از کد زشت خ دفا نکند، بلکه خطا بدن کا و را ذیرد و اعتراف و اقرار نمد و از طرف مقابل عذرخواهی نماید.

البته این نکته نیز اب دت است که گرچه خطاپذیری و اعتراف به خطا و اشتباه و عذرخواهی نمودن خوب است ولی نباید بصورت یک اصل مکرر در زندگی انسان درآید، بگونه ای که آدمی مرتباً در حق دیگران تعدّی کند و سپس ب اعتراف و اعتذار جبران نماید. بلکه باید درصد اشتباه را به حداقل برساند. به همین جهت گفتیم اعتراف ب خطا و ار ینی اگر کاری احیاناً سر زد با عذرخاهی جبران نماید. کار عمدی و تم عامدانه ق یگرا خطا نیست. ه چد اگر خدای نکرده مدا م کاری سرزد باید انسان جبران نماید.
>>نکته دیگر اینکه تذار و جبران هر خطائی باید مناسب باشد و فقط اعتراف اعتذار زبانی کارساز نیست. />
کسی که حق دیگران را ورده باید بازگرداند کسی که آبروی را ای نموه باید جبران نماید و . .

نکته آخر اینکه اعتراف به اشتباه در نق الهی که همان توبه و ااه است فقط باید در پیشگاه خداوند باشد و انسان حق ندارد در برابر انسانهای دیگر به تشریح گناهان خود بپردازد ی از آها نام ببرد. باید در خلوت خود با خدای خویش به تب و ان بنشیند.

مراجعه شود به :

((عذرپذیری))
+یکی از ((مکارم اخلاق|مکارم اخلاقی)) اعتراف به خطا و اتا است. طبیعی است ک هیچ انسانی از خطا مصون نیست و بر اثر عوامل مختلفی مرتکب خطا و اشتباه میشود؛ مهم این ا که پس از ی بردن به خطای خود بر آن اصرار نورزد، و در صدد توجیه دا از اد، بلکه ب ااه د اعتراف و اقرار، و از طرف مقابل عذرخواهی کند.
البته این نکته نیز است که گر چه خطاپذیری و اعتراف به خطا و اشتباه و عذرخواهی خوب است ولی نباید به صورت یک اصل مکرر در زندگی انسان درآید، به گونهای که آدمی مرتباً در حق دیگران تعدّی کند و سپس بواهد با اعتراف پو رن کند. بکه باید میان اات د را ه دا رساند.
نکته دیگر اینکه پو و جبران هر خطایی باید مناسب هم ا باشد و گاهی فقط اعتراف ب زبان کافی نیست. مثلا کسی که حق دیگران را ایع کرده، باید آن را به صاحبانش بازگرداند، کسی که آبروی کی را یه باید جبران کند و ...
نکته آخر اینکه اعتراف به اشتباه در طاعت ز را‌های الهی که همان توبه و استغا است باید فقط در پیشگاه خداوند باشد و انسان حق ندارد در برابر انسانهای دیگر به تشریح گناهان خود بپردازد. که باید در خلوت خود با خدای خویش به اجات و غفار بنشیند.
 +مراجعه شود به:
 +((عذرپذیری))
 +((توبه حقیقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [10:03 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:07 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:45 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 تیر 1383 [06:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..